1. สัญญาณที่ละเอียดอ่อน 'จงเป็นผู้ที่มีความเคารพตนเองที่สูงส่งและ
    เฝ้าแต่ให้ความนับถือแก่ทุกคน' – Avyakt Signals, June',23 "Elevated self-respect"
  2. การไตร่ตรองมูร์ลีประจำวัน(ภาษาไทย) จาก YouTube -
    Daily Churning after 'Murli' in Thai
  3. โครงการวันสันติภาพสากล - International Day of Peace
  4. กิจกรรมพิเศษ - Special Activities
  5. การหล่อเลี้ยง บีเค ทั่วโลก - Global BKs Sustenance
  6. วันรำลึกถึงมาม่า ‘แม่ของชาวโลก’- Day of Mama (World Mother)
  7. ถาม/ตอบ-ดร.เนอร์มาละ - Q/A-Dr.Nirmala© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.