การไตร่ตรองมูร์ลีประจำวัน(ภาษาไทย) จาก YouTube
มธุบันได้จัดระบบการรับฟังประเด็นมูร์ลี ด้วยเป้าหมายในการสร้างพลังของการชุมนุม เพื่อเชื่อมโยงกับเมล็ดแห่งสัจจะ
พี่หล้าได้รับมอบหมายให้ไตร่ตรองมูร์ลีในแต่ละวันอาจเป็นภาพ(VDO) หรือเป็นเสียง แล้วส่งผ่านระบบ Gyan Sarovar เพื่อขึ้น Youtube
กรุณาคลิกที่ link เพื่อเปิดดู VDO ประกอบเสียงเดือนมิถุนายน ซึ่งสามารถกด subscribe ในการเป็นสมาชิกประจำ และสัมผัสคำสอนอันศักดิ์สิทธิ์จากมหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความดีในชีวิตประจำวัน ที่สมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบ

♦ ในวันแรกของทุกเดือนพี่หล้ารับผิดชอบในการเปิดประเด็น เชื่อมโยงคุณธรรมประจำตัว

ศรัทธาในตนเอง (1/6/23) (คลิกฟังเสียง)

♦ ตัวอย่างการแบ่งปันประเด็นเพิ่มเติมหลังจากบันทึกเสียงเข้าสู่ระบบ Youtube ข้างบน แม่ปุ้มได้แกะคลาสไว้

ให้อภัย (แกะคลาส 24/6/23)
ผู้ที่ให้อภัย...จะไม่มองหาการแก้แค้นหรือเอาคืนกับใคร ไม่มองว่าใครเป็นเหตุแห่งทุกข์ เขาจะทำความสะอาดตนเอง และทำให้ปลอดภัยด้วย "สัจจะ" นั่นคืออิสรภาพ
  • การให้อภัย คือการเปลี่ยนสำนึกรู้ของตนด้วยความเข้าใจ
  • การให้อภัย คือการใช้คุณธรรมของดวงวิญญาณ เป็นพลังงานของ "การเยียวยา"
  • การให้อภัย ปลดปล่อยเราจากการประณามผู้อื่น และการที่ถูกผู้อื่นประณาม
  • การให้อภัย ปลดปล่อยเราออกจากกรงขังของความไม่พอใจ และการคิดเคียดแค้นชิงชังผู้ใด เพราะนี่คือความหลอกลวงที่ฝังรากลึกอยู่ที่ทำให้เราไกลห่างจากกัน และห่างไกลห่างจากบาบา
  • การให้อภัย คือพลังของความรักในการกระทำ
(คลิกอ่านต่อ)

สัญชาตญาณ (แกะคลาส 25/6/23)
เชื่อว่าทุกสิ่งมีการบันทึกไว้แล้วภายใน ไม่ใช่เรื่องใหม่ เป็นการเรียนรู้ที่ลึกล้ำและเข้าใจตนเองมากยิ่งขึ้น กับสิ่งที่ตนเองคิด สิ่งที่ตนเองเป็น ไม่ใช่จินตนาการ แต่เป็นสิ่งที่ฝังรากลึกอยู่ภายใน
เราเคยอยู่ในภาวะที่มีสัจจะ มีอิสระ และไม่เพียงเท่านั้น แต่เรากำลังแสวงหาหัวใจที่ยิ่งใหญ่และสูงส่งที่เราจะเชื่อมโยงกับกันและกันด้วยความรักและรับผิดชอบต่องานรับใช้ อันมีผลต่อปวงชนและโลก ตราบที่มีความรักแท้จริงในหัวใจ การแสวงหาก็ไม่มีวันจบสิ้น
การพบปะระหว่างพ่อและลูก : ผู้แสวงหา เข้าใจว่า...การเข้าหาพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่ไกลเกินเอื้อม
ถามหัวใจตนเองว่าต้องการอะไร...พระเจ้าปรารถนาจะทำให้ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับพระเจ้านั้นกระจ่างชัด เป็นระยะเวลาที่ยาวนานที่มนุษย์แสวงหาสิ่งสูงสุดเพื่อการหลุดพ้น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้ชีวิตยืนอยู่ในจุดที่มั่นคงและมั่นใจว่าตนอยู่ ณ ที่ใด ในการเป็นตัวของตัวเอง สมศักดิ์ศรีในการเป็นมนุษย์ ที่หยุดแล้วซึ่งการแสวงหา เพราะสัจจะเท่านั้นคือสิ่งที่เป็นอิสรภาพ
พระเจ้า คือสัจจะ ท่านคือสิ่งที่กระจ่างชัด ปรารถนาความใหม่ในความสัมพันธ์กับมนุษย์อีกครั้ง ท่านเห็นหัวใจที่ซื่อสัตย์ ท่านจึงเฝ้าแต่เติมเต็ม สอน บอก เตือนว่า...ท่านเป็นใคร เพื่อเราจะเชื่อมโยงกับท่านได้อย่างเป็นธรรมชาติ
(คลิกอ่านต่อ)

ซื่อตรง (แกะคลาส 26/6/23)
สภาพแรกของดวงวิญญาณคือต้องมีความมั่นคง ผู้ที่หัวใจไม่ซื่อสัตย์ สติปัญญาก็จะหาเหตุประกอบผล หาวิธีสร้างเรื่อง สร้างภาพ มีเหตุผลมากมาย บุคคลเหล่านี้ไม่มีความซื่อตรง ชักแม่น้ำทั้งห้าตลอดเวลา
หัวใจสะอาดคือหัวใจที่ซื่อสัตย์ มองดูกระจกของหัวใจตนเอง และทำความสะอาดกระจกนั้น เราจะเห็น "ตัวตนที่แท้จริง" เมื่อมีสัจจะในหัวใจ จิตใจจะยอมรับในสิ่งที่หัวใจพูด ถ้าจิตใจและหัวใจทำงาน...คิด และพูด แล้วรู้สึก อย่างไรก็ตามจะต้องไปทิศทางเดียวกัน จนกระทั่งสติปัญญาไม่ต้องทำงานหนัก
ขอให้แน่ใจว่า ไม่มีใครจำเป็นต้องวิตกกังวลเกี่ยวกับเรา ถ้าเรารู้ว่าเราทำอะไร
- ความวิตกกังวล...จะนำเราไปกระทั่งถึงจุดที่ไม่ซื่อสัตย์ ไม่ซื่อตรง คดในข้องอในกระดูก เพราะฉะนั้น จบสิ้นโรคภัยไข้เจ็บของความวิตกกังวลก่อน
- ขอให้เราใช้ "ความอดกลั้น" เป็นหมอ เมื่อเราฝึกฝนสิ่งนี้อย่างถูกต้องแม่นยำ ก็จะมีความมั่นคง และมีความซื่อตรงอย่างแน่นอน หากเรามีความมั่นคง...ก็จะรู้สึกมีความสุข สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และผู้คนไว้วางใจ จะไม่มีใครวิตกกังวลเกี่ยวกับเรา
การอยู่อย่างมั่นคง คือเกียรติและศักดิ์ศรีของเรา ความซื่อตรง จะเป็นการแสดงออกของความซื่อสัตย์ 4 สิ่งนี้จำเป็นอย่างยิ่ง...ความซื่อสัตย์ ความรัก ความร่วมมือ ความสามารถในการที่จะเป็นมิตรร่วมทาง
ผู้ที่ซื่อสัตย์ หัวใจจะไม่บอบช้ำและไม่เบี่ยงเบนจากความจริงแท้ เขาจะเข้าใจ ศรัทธา และไว้วางใจ

การฝึกจิต/ใจกว้าง (แกะคลาส 28/6/23)
การมีโยคะ เผชิญชีวิตจากภายใน เราเห็นทุกอย่างจากข้างใน เมื่อเราใช้ silence เป็นจุดนำในทุกการกระทำและทุกคุณธรรม เพื่อสร้างโลกใหม่ เราต้องตรวจสอบความคิดของตน เราคิดอะไรที่ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องพัฒนา กลายเป็น 95% ที่คิดเรื่องคนอื่น ในการคาดหวัง การเรียกร้อง เมื่อเราเห็นระบบความคิด เราจะกลายเป็นผู้ที่มีความประหยัดในจิตวิญญาณ เป็นสภาพที่เห็นความใจกว้างของเรา เรามุ่งมั่น คิดแต่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นเหมือนพ่อ ไม่เช่นนั้นจะสูญเสียพลังงานไป ไม่ว่าจะเป็นจิตใจ อารมณ์ กับความคิดที่ไร้ประโยชน์และเป็นลบ เพราะเวลาที่เราไม่มีโยคะซึ่งหมายถึง เราใช้เวลาไปคิดเกี่ยวกับผู้อื่น ด้วยความผูกพัน การพึ่งพิง การคาดหวัง คิดว่าจะทำอะไรกับใคร คิดเอาแต่ได้...
การคิดถึงผู้อื่นคือการจะเอา เพราะบาปที่ทำกันมา คือการใช้ค้อนของความอยาก ความต้องการทุบบนศีรษะผู้อื่น เพราะการคาดหวัง และการเรียกร้อง คิดเพียงแต่ว่าความสัมพันธ์ที่มีมาเราต้องทำอะไรให้กันบ้าง ซึ่งถูกตีตราประทับว่า...เกิดมาต้องทดแทนบุญคุณ เพราะให้ชีวิตกันไว้ เธอต้องตอบแทนฉัน!
ทุกอย่างที่เราคาดหวัง คือความหลงทะนงตนที่มาจากการเรียกร้องต้องการตลอดเวลา เพื่อให้คนอื่นยอมรับ ต้องการเกียรติยศ ชื่อเสียง สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นได้
(คลิกอ่านต่อ)

การเยียวยารักษา (แกะคลาส 29/6/23)
กลับไปสู่สำนึกที่ถูกต้อง กับคำว่า " มานมานะบาฟ" ซึ่งเป็นการจาริกแสวงบุญแห่งความทรงจำระลึกถึง
เป็นเรื่องของ Meditation ที่ต้องเข้าใจรากศัพท์ที่แท้จริง เพราะยังมีร่องรอยของจิตวิญญาณที่ทำให้เราเข้าใจการหลุดพ้นและการเป็นสากล
Meditation มาจาก รากศัพท์ (ลาติน)แปลว่า to heal ทำให้เข้าใจคำว่า Medicine หรือ ยารักษาโรค ด้วยการเรียนรู้วิธีรักษาหรือเยียวยาจากการเดินทางสู่ภายใน การค้นพบตนเอง หลังจากรับพลังที่แท้จริงของตน และเริ่มขบวนการเยียวยาที่แท้จริงเกิดขึ้น ทำให้เราเก็บชิ้นส่วนหัวใจที่แตกสลายมาประกอบกันใหม่ ด้วยความรักอย่างยิ่งและทำให้หัวใจเป็นหนึ่งเดียวกัน เพราะรักสัจจะ ซึ่งหมายถึง ชีวิตที่เราอยู่กัน...อย่างเป็นหนึ่งเดียวกัน การประนีประนอม การยอมรับตนเอง ในสภาวะที่ตนเองพิเศษสุด เป็นสิ่งที่ค้นพบได้ใน Meditation เพราะจากสภาพที่ควบคุมตนเองไม่ได้ ในที่สุดใช้คำว่า Break Down เมื่อไม่ได้อยู่กับธรรมชาติ วันหนึ่งก็จะหมดแรง ผู้คนเวลานี้นำคุณค่าชีวิตไปอยู่ผิดที่ เปรียบเทียบแข่งขัน แทนที่จะทำตนให้เป็น "ผู้ที่มีความเงียบสงบอยู่ภายใน" และเยียวยาตัวเองได้ ประนีประนอมตนเองกลับคืนสู่สภาพดั้งเดิม เป็นสิ่งที่เราต้องรู้ว่า...ต้องเข้าไปหาแหล่งดั้งเดิมของตนเอง ในดวงวิญญาณที่เพียงแต่มีความรัก ความสงบ ความสุขสันต์ (คลิกอ่านต่อ)


ซื่อสัตย์ (แกะคลาส 30/6/23)
Reality หมายถึงการอยู่กับของจริง อยู่กับสัจจะ จนกระทั่งเราซื่อสัตย์...เป็นหนทางที่เป็นอิสระ จากของปลอมได้ในที่สุด
ขอให้วางเฉยต่ออาชีพ...ที่คิดว่ามีเกียรติ ตำแหน่ง ยศฐาบรรดาศักดิ์ ความอยาก ที่ได้รับการปรนนิบัติ ไม่มีการเปรียบเทียบกับใคร ไม่มีประสบการณ์ไหน แต่เริ่มมีประสบการณ์กับความดีงามของตนเองขึ้นมาจากหัวใจ เมื่อมองเห็นความดีของตน จะเห็นความดีของผู้อื่น ถ้ามาจากข้างใน จากการสละละทิ้งได้จริง ไม่ใช่พูดดี...เพื่อทำให้ใครรู้สึกดีกับเรา เพื่อเป็นพวกเดียวกัน
ความซื่อสัตย์จึงต้องใช้ กล้องจุลทรรศน์ เป็นการโฟกัส silence ที่จดจ่อมากเหมือนแสงเลเซอร์ ยิงเข้าไปเพื่อขจัดเชื้อโรค สิ่งที่เป็นพิษอยู่ในหัวใจ มลพิษที่เกาะกุมอยู่ในชีวิต เพราะจะได้นำเอาพลังงานดั้งเดิมของตนออกมาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสงบความเคารพตนเองเพื่อเยียวยาหัวใจและจิตวิญญาณได้จริง
หัวใจบอบช้ำ เพราะไม่มีความซื่อสัตย์ในสายสัมพันธ์ เป็นกรรมที่ทำร่วมกันไว้ แม้เราโหยหาพระเจ้า แต่ในขณะเดียวกันก็ยังอยากให้มนุษย์ยอมรับ
(คลิกอ่านต่อ)

♦ บรรยากาศชั้นเรียน คลาส ถามตอบ

จากการบันทึกเสียงในชั้นเรียน
  1. เสาร์ 3 มิ.ย 66 (เย็น)...การทำตามกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยของศูนย์...ปุ้ม(คลิกฟังเสียง)
  2. พฤหัส 15 มิ.ย 66 (เช้า)…ถาม-ตอบ...ระบบการปกครองของบารัต(คลิกฟังเสียง)
  3. พฤหัส 15 มิ.ย 66 (เช้า)…คลาส Didi Sudesh แนวคิดการอยู่ทุกหนทุกแห่ง...แดง(คลิกฟังเสียง)
  4. ศุกร์ 16 มิ.ย 66 (เช้า)…ถาม-ตอบ...การสร้างสันสการ์ของผู้มีอำนาจการปกครองตนเอง(คลิกฟังเสียง)
  5. พฤหัส 22 มิ.ย 66 (เย็น)…ใครคือชัคตี "พลังของผู้เป็นแม่" พี่หล้าขอให้ทุกคนฟังแล้วสุ่มสรุป(คลิกฟังเสียง)


© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.