กิจกรรมพิเศษ - Special Activities


ที่ ช.ม 7 มิ.ย พี่หล้าได้พบเพื่อนเก่า ‘วิไล’ ผู้ประสานงานกลุ่ม น.ร เก่า โรงเรียนเรยีนา เชลี วิทยาลัย เพื่อนัดหมายการฉลองวันสันติภาพ

ที่ ช.ม พี่หล้าไปเยี่ยมกู่เจ้าน้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ที่วัดสวนดอก ซึ่งเป็นสถานที่เก็บอัฐิของเจ้านายฝ่ายเหนือ


18 มิ.ย วันโยคะสากล ที่ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ในบรรยากาศตอนเช้า ที่สงบเย็น ท่ามกลางผู้มาร่วมงานวันโยคะสากลอันหลากหลายด้วยเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา พี่น้องบ้านโอมได้ร่วมกิจกรรมกับบ้านสุขุมวิท และบ้านพินธุ เราได้แจกแผ่นพับ แนะนำความรู้ และเล่นเกมที่เต็มไปด้วยสาระ น่าสนุกสนาน เช่น บันไดงู วัวเจ้าปัญญาท้าทายปัญหา ทำนายคุณธรรม ทำให้ผู้คนได้เข้าใจ สะท้อนและเห็นมุมมองในชีวิตได้มากขึ้น

ประสบการณ์ที่ได้รับในวันโยคะสากล (ปุ้ม)
เห็นการตื่นตัวของผู้คนมากขึ้น ที่รักสุขภาพและให้ความสำคัญของการเพิ่มพลังของจิตใจ จากใบหน้าที่ปรารถนาจะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตแต่ยังไม่เห็นเหตุแห่งปัญหา และเมื่อได้รับความรู้ผ่านเกม ทำให้รู้สึกมีพลังและสดใสกลับไป หลังจากที่ได้สัมผัสความงามภายในของตน ที่ทำให้เราได้มายืนอยู่ถึงวันนี้ด้วยคุณธรรมความดีของตนเอง ถึงแม้มี 3 หมายเลขให้เลือก บางท่านได้ 1 คุณธรรม และได้อีก 2 หัวงูกิเลส แต่เราก็สามารถพบความสุขได้ จากการเห็นความผิดด้วยตนเอง นำมาซึ่ง...หาหนทางออกของปัญหา ส่วนใหญ่ก็จะตอบถูกนะคะ ด้วยหัวใจที่เปิดกว้างในการเรียนรู้ จึงสุขสนุกไปด้วยกันค่ะ แม้ว่าจะต้องแข่งกับเวลา และจำนวนผู้คนที่เข้ามา ที่สำคัญครั้งนี้มีการเตรียมการมาจากศูนย์อย่างครบครัน ที่ถึงมีเวลาน้อย ไม่สามารถตอบทุกคำถามที่ค้างคาใจได้ทั้งหมด ก็สามารถมาต่อยอด การเรียนรู้ในระบบออนไลน์ต่อได้ ยอดเยี่ยมมากค่ะ
* ขอบคุณความงาม ในทุกความร่วมมือกับพี่น้องในงานครั้งนี้มากค่ะ กับใบหน้าที่เบิกบานพร้อมบรรยากาศฟ้าหลังฝน ที่ตกหนักยามค่ำ แต่ต้องใช้พื้นที่สนามหญ้ายามเช้า ที่ต้องแข่งกับแสงแดด ด้วยจิตที่ยกระดับ พบความงามในทุกสิ่งค่ะ


© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.