24 มิ.ย วันรำลึกถึงมาม่า ‘แม่ของชาวโลก’


ทุกปีเราไม่เคยขาด...คือการเล่าถึงประสบการณ์วันที่ มาม่า จากร่าง แล้วได้ป้อนองุ่นให้ลูกๆด้วยตนเอง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเอาชนะวัตถุธาตุ(ร่างกาย) พร้อมรับร่างใหม่ บทบาทใหม่ ที่ยิ่งใหญ่และทรงพลังของกองทัพชัคตี ซึ่งต้องเตรียมตัวฝึกฝนจนถึงเวลาวิกฤต ที่ทุกชีวิตต้องจากร่างและโลก ก่อนโลกใหม่ของสัตยุค(ยุคแห่งสัจจะ) จะมาถึง
หลังจากเต็มอิ่มกับความรู้จากมูร์ลีของมาม่า พี่หล้าได้ทำหน้าที่ป้อนองุ่นให้แก่พี่น้องทางจิต ด้วยสำนึกรู้ในความเป็นแม่ของมาม่า ผู้มีหัวใจหล่อเลี้ยงลูกๆให้เติบโตทั้งร่างกายและจิตวิญญาณ ในกระบวนการเพียรพยายามทำให้ลูกๆ ทัดเทียมและมีค่ากับการรับมรดกจากพ่อชีวา ผู้ที่ไม่มีตัวตน
บรรยากาศชั้นเรียนตอนเย็นในวันของมาม่า

© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.