การหล่อเลี้ยง บีเค ทั่วโลก ( Global BKs Sustenance)


การหล่อเลี้ยงครอบครัวบีเคทั่วโลก
ในเดือนมกราคม 2023 ดิดี้โมฮินีและดิดี้แจนทีเชิญชวนครอบครัวบราห์มินทั่วโลกให้เข้าร่วมโปรแกรมความเงียบสงบ (Silence program) ในเดือนมกราคมที่ละเอียดอ่อน เป้าหมายของโปรแกรมนี้คือการกระตุ้นให้บราห์มินแต่ละคนทำให้เดือนมกราคม 2023เป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกล้ำเพื่อความก้าวหน้าในตนเองที่ทำให้เราเคลื่อนเข้าไปใกล้สภาพอะแวค หากทั้งครอบครัวโลกจำนวนมากกว่า หนึ่งล้านดวงวิญญาณเข้าร่วมกันทั้งหมด จะเป็นการจุดไฟของการเปิดเผยและ การเปลี่ยนแปลงโลกได้
ใน วันที่ 16,17,18 มกราคม มีการจัด บัตตีโลก หัวข้อ ความเงียบที่ละเอียดอ่อน สร้างประสบการณ์ผ่านคลาส “ถ้ำของโยคะ” โดย ซิสเตอร์ แจนที “กลายเป็นผู้สละละทิ้งที่ไม่มีขีดจำกัด” โดย บราเธอร์เคน และ “หลุดหายไปในความซาบซึ้งของผู้เป็นที่รักเดียว” โดย ดิดี้ โมฮินี เพื่อกระชับการเชื่อมโยงที่ลึกล้ำกับผู้เดียว

ที่มาของโครงการ หล่อเลี้ยง BKs ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก
สภาบริหารผู้ประสานงานประเทศทั่วโลก (Council of National Co-ordinators หรือ CNC) ได้รับมอบหมายจากกลุ่มผู้ประสานงานภูมิภาค ( Regional co-ordinator) จัดระบบการหล่อเลี้ยงประเทศในภูมิภาค (ทวีป) ของตน

ในวันที่ 6 มิถุนายน 2023 ดิดี้ ดร.เนอมาละ ผู้ดูแลภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก พบปะกับ Br.Letchu ประธาน สภา CNC เกี่ยวกับโครงการการหล่อเลี้ยง ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ซึ่งดำเนินการโดยสภาบริหารผู้ประสานงานประเทศ (CNC) มีสำนักงานอยู่ในประเทศมาเลเซีย

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2023 Br.Letchu เชิญผู้ประสานงานประเทศ (NCs) และเครื่องมือหลักของภาคพื้นเอเซียแปซิฟิกเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับ
 • กลุ่มความต้องการการหล่อเลี้ยงในแต่ละประเทศ
 • อะไรคือความต้องการของพวกเขา
 • กิจกรรมการหล่อเลี้ยงที่มีอยู่ในแต่ละประเทศและภูมิภาค
 • การปิดช่องว่างที่มีอยู่
ผลการอภิปรายนี้จะนำไปสู่การประชุมกลุ่มที่จะเกิดขึ้นในรายการ รีทรีท(retreat)ผู้ประสานงานประเทศและศูนย์ในประเทศต่างๆที่บังกะลอร์ ต้นเดือนกรกฎาคม เพื่อสร้างกิจกรรมการหล่อเลี้ยงแต่ละเดือน ตั้งแต่ กรกฏาคม เป็นต้นไป

จึงได้มีการออกแบบสอบถามนักเรียนประจำทุกศูนย์ ในแต่ละประเทศเกี่ยวกับ การได้รับคุณประโยชน์จากการหล่อเลี้ยงจากระดับโลก ภูมิภาค ชาติ ท้องถิ่น ศูนย์ที่สังกัด ผ่านระบบผู้ประสานงานศูนย์ ให้นักเรียนทุกคนในสังกัดศูนย์ต่างๆ กรอกแบบสอบถามมาโดยตรงที่ทีมงานกลางหลังจากแปลเป็นภาษาไทย

คำถาม
 1. โครงการการหล่อเลี้ยงในศูนย์ / ประเทศของคุณที่คุณรู้จักคืออะไร
 2. จากโครงการการหล่อเลี้ยงทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบันคุณมีส่วนร่วมในโครงการใดอย่างจริงจัง?
 3. โครงการการหล่อเลี้ยงเหล่านั้นตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่? เพราะเหตุใด?
 4. คุณกําลังทดลองความใหม่อะไรอยู่
  1. กับตัวเอง?
  2. ภายในศูนย์ของคุณ?
ผลการวิเคราะห์คำตอบของแบบสอบถาม
จำนวนผู้ตอบ 92 คน
จำนวนปีในความรู้ จาก 1 ถึง 35 ส่วนใหญ่มีอายุในความรู้ 6 ถึง 15 ปี รวม 50 คน
สถานภาพ เยาวชน =5 แม่=32 คนศูนย์=9 พ่อ=3 กุมารี=21 กุมาร =5 ผู้สูงวัย=13 ผู้เป็นคู่=2 กลุ่มภาษา =2
วิธีการตอบแบบสอบถาม 15 คน ส่งเป็นภาษาไทย 32 คน ส่งหลังจากแปลไทยเป็นอังกฤษ 45 คน ตอบเป็นภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
การประมวลคําตอบเกี่ยวกับโครงการการหล่อเลี้ยงของบีเคจากประเทศไทย พี่หล้าในฐานะผู้ประสานงานประเทศได้รายงานผลที่ได้รับนี้ไปยังส่วนกลาง ในการประชุม CNC
(คลิกอ่านต่อ)© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.