1. สัญญาณที่ละเอียดอ่อน 'เป็นอิสระจากปัญหา เป็นตัวของการแก้ไข'
  2. การไตร่ตรองมูร์ลีประจำวัน(ภาษาไทย) จาก YouTube -
    Daily Churning after 'Murli' in Thai
  3. ความสงบของจิตใจ - Peace of Mind, Mt.Abu
  4. การละร่างของ ดีดี้ ดร.เนอร์มาละ - Didi Dr.Nirmala
  5. การหล่อเลี้ยง บีเค ทั่วโลก - Global BKs Sustenance
  6. รายการพิเศษ - Special Programmes© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.