ความสงบของจิตใจ - Peace of Mind

รายการ Peace of Mind retreat : the Mount Abu Meditation Experience (1-7 ต.ค.23)
ก่อกำเนิดมาตั้งแต่ 1995 โดยกลุ่มนักเรียนจากบราห์มา กุมารีออสเตรเลีย ที่ได้รับแรงบันดาลใจในการนำเสนอรายการฝึกจิตให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างสนุกสนาน น่าอัศจรรย์ เหมือนกับที่พวกเขาได้รับประสบการณ์เมื่อเริ่มมาที่บราห์มา กุมารีที่ภูเขาอาบู รัฐราชาสถาน ในวัยเยาว์
ดาดี้แจงกี อดีตผู้บริหารหลักของบราห์มา กุมารี ให้แรงบันดาลใจในการจัดรายการนี้ สำหรับชาวต่างชาติใน 120 ประเทศ ล่าสุดช่วงวันที่ 1-7 ตุลาคม เป็นครั้งที่ 25 และมีผู้เข้าร่วมจาก 47 ประเทศ จำนวน 200 คน มีแขกรับเชิญจากประเทศไทย ทั้งหมด 6 ท่าน จากบ้านพินทุ 4 และจากบ้านโอม 2 คือ รศ.ดร.จินตนา สายทองคำ คณบดี และ อาจารย์วรวุฒิ เลิศอุทัย ทั้งสองจาก คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

ดร.เนอมาละ คาจาเรีย กล่าวต้อนรับ
โอมชานติ คำทักทายของความสงบ หมายถึงฉันเป็นดวงวิญญาณที่สงบ ขอต้อนรับสู่ ญาณสโลว่าร์ สถาบันการศึกษาเพื่อโลกที่ดีกว่า พวกท่านได้มาเข้าร่วมรายการ “ความสงบของจิตใจ” บางคนอาจได้เรียนหลักสูตรมาก่อน แต่เป้าหมายหลักคือ เรียน 7 บท ณ ที่นี่ ใน 1 สัปดาห์ การฝึกสมาธิช่วยเราอย่างมากในการเติมเต็มพลังให้แก่ตนเองเพราะเรารู้ว่าฉันเป็นใคร และใครคือผู้ที่ฉันต้องจดจ่อจิตใจ เมื่อฉันจดจ่อจิตใจที่จุดที่ถูกต้องก็เป็นพลังอำนาจที่เราได้รับทุกพลัง เราต้องการความสงบ ความรัก ความสุข พลานามัยที่ดี ความมั่งคั่ง ที่ผ่านมาในการฝึกจิต เราก็จะสามารถมีความสงบ ความรัก ความสุขที่ถาวร และทุกพลังที่เราต้องการในชีวิตจริง
ออกกำลังเพื่อความสงบของจิตใจ โดยเปล่งเสียง โอม Om Chanting
by Br.Shyam

สมาธิตอนเช้า Morning meditation by
Br.Yogesh
เดินออกกำลังและรับประทานอาหารเช้า
หัวข้อ Who am I and who do I belong to? โดย Sr.Shivani
สำรวจสำนึกเป็นดวงวิญญาณและความสัมพันธ์ของเรากับสิ่งสูงสุด ฉัน ดวงวิญญาณ ได้มาถึงบ้าน และที่นั่น ที่อยู่เพียงเบื้องหน้าฉัน คือแหล่งของความบริสุทธิ์ ความรัก พลัง พ่อแม่ที่สูงส่งของฉัน เพื่อนของฉัน ผู้นำทางของฉัน มองเห็นตนเอง ฉัน ดวงดาว ที่แสนเล็ก เชื่อมโยงเข้ากับมหาสมุทรแห่งความบริสุทธิ์และรัก ผู้ที่ฉันมองหามาเสมอ ผู้ที่ฉันร้องเรียกหาเมื่อมีความเจ็บปวด ผู้ที่ฉันได้รับคำตอบทั้งหมดจากท่าน อยู่ในการเชื่อมโยงที่นั่น เห็นกระแสของทุกพลังเติมเต็มเข้ามาในฉันเหมือนแสงอาทิตย์ที่ให้พลังแก่ทุกเซลล์ของร่างกาย นี้เป็นลำแสงของพระอาทิตย์แห่งความรู้ บริสุทธิ์และพลัง ผู้เดียวที่รักฉัน ยอมรับฉัน อย่างไม่มีเงื่อนไข

หัวข้อ How Karma and Soul Conciousness apply in daily life? By Sr.Sheilu

กรรมและสำนึกเป็นดวงวิญญาณ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
ฉัน ดวงวิญญาณ มองเห็นดวงวิญญาณ สิ่งที่จำเป็นอย่างแท้จริงคือกรรมดีของฉัน ความคิด - ความรู้สึก -ทัศนคติ -คำพูด -การกระทำ- พฤติกรรม -บุคลิกภาพ -ชะตากรรม การกระทำของฉันจะถูกต้องตามศีลธรรมจรรยา

เรื่องราวของบราห์มา กุมารี
บราห์มา กุมารี เครือข่ายขององค์กรใน120 ประเทศทำงานในทุกระดับของสังคมเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกและผูกมัดต่อการเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยการฝึกจิตและการคิดเชิงบวก เริ่มต้นในปี 1937 เวลานี้ บราห์มา กุมารีประกอบด้วยบุคคลของทุกวัยและภูมิหลังผู้ที่เข้าร่วมในกิจกรรมที่ศูนย์ฝึกจิตมากกว่า 8500 แห่ง ทั่วโลก

Meditation Master Class by Didi Mohini (ประจำกรุงนิวยอร์ค) แท้จริงแล้ว ทั้งหมดที่เรียนไปเกี่ยวกับ meditation คือการฝึกฝนสองคำ โอม ชานติ ฉันเป็นดวงวิญญาณที่สงบ ครั้งแรกที่ได้ยิน ฉันปฏิเสธเพราะฉันไม่สงบ แต่แล้วฉันก็พูดว่าให้ฉันลองดู ไม่ว่าจะเริ่มต้นทำอะไร การเรียน การพูด ฉันเพียงพูดว่าฉันเป็นดวงวิญญาณที่สงบ ด้วยวิธีนี้ คุณสมบัติดั้งเดิมถูกปลุกให้ตื่นขึ้น

แนะนำ
วงจรละครโลก
โดย Sr.Jayanti
(ประจำกรุงลอนดอน)

พลังของดวงวิญญาณที่หล่อเลี้ยงชีวิตฉัน
โดย บราเธอร์ Br.Charlie
(ประจำนครซิดนีย์)

ไปเยือนพันดาบบาวัน

อนุสรณ์ดาดี้กุลซ่าร์ และดาดี้แจงกี ที่ชานติวัน

Baba’s Rock คือหลังคาโลกที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์กว้างใหญ่ครอบคลุมรัฐต่างๆ ให้ประสบการณ์ของสภาวะที่ไม่มีขีดจำกัดได้ง่าย

รับประทานอาหารที่บริสุทธิ์ ที่ ทำ เสริฟ ด้วยความรัก

การแสดง Art from the heart

แขกจากประเทศไทยรับของฝากจาก Senior
จากวันเดินทางถึงวันที่กลับมาแบ่งปัน

แบ่งปันประสบการณ์จากผู้เข้าร่วม
รายการทั้ง 2 ท่านในรายการ online
หัวใจผีเสื้อผ่าน Google Meet
วันที่ 21 ต.ค.66


ตอนท้ายรายการ
พี่หล้าได้แสดงความยินดีในการศึกษาด้านจิตวิญญาณ

© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.