อนุสรณ์ ดีดี้ ดร.เนอร์มาละ (Didi Dr.Nirmala)

มีการจัดรวบรวมภาพ-เสียง แสดงความรักและศรัทธาต่อดีดี้ ดร.เนอร์มาละ ในบทบาทที่หล่อเลี้ยงเรามาให้เติบโตทางจิตวิญญาณ

ประวัติ Didi Nirmala

เพลงสำหรับ Didi Nirmala

บาบาพูดถึง ดร.เนอร์มาละเป็นพิเศษ
พี่หล้าได้ตอบกลับไปหาผู้ส่ง VDO มาว่า...
ความซาบซึ้งพิเศษ ณ ที่ที่เราถูกผูกไว้ให้รับใช้ช่วยเหลือด้วยการเชื่อมโยงอย่างลึกล้ำกับโลกอย่างไม่มีขีดจำกัด

เพลงที่พวกเราร้องฉลองวันเกิดดีดี้ในปี 2022 เพราะรู้ว่าท่านปรารถนาจะเป็น Angel 'นางฟ้า' (ณ บ้านชัยพฤกษ์-นนทบุรี)
ภาพในวัยเด็กของพวกเราที่ดีดี้ให้การเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด (ณ บ้านทานตะวัน-ปทุมธานี)

คลิกฟังเสียงพี่หล้าพูดถึง Didi

คลิกฟังเสียงสาสน์ Bhog Didi

พี่หล้าได้ส่งข้อความนี้ให้ดีดี้โดยตรง หลังจากดู VDO พิเศษ(20/10/23)
Thank you Didiji for being double light image of true angel .This VDO of being authorized and blessed by BapDada at the end is our lasting memory for us to follow.Your dignity of doing only what God wants will sustains us through eternity.
ขอบคุณดีดี้สำหรับการเป็นภาพลักษณ์ของแสงที่เบาสบายของนางฟ้าที่แท้จริง ในตอนท้ายของ VDO แสดงให้เห็นว่า ดีดี้ได้รับอำนาจและพรจากบัพดาดา คือความทรงจำที่คงอยู่ยาวนานของเราที่จะทำตามท่าน ... ศักดิ์ศรีของการทำแต่ในสิ่งที่พระเจ้าต้องการเท่านั้น จะหล่อเลี้ยงเราไปตลอดนิรันดร์กาล

ความประทับใจในดีดี้ (หญิง) 21/10/23
ดีดี้เป็นดวงวิญญาณเครื่องมือที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลครอบครัวBKโซนเอเชียแปซิฟิกจึงได้พบกันบ่อย
  • ชอบความหมายในชื่อของท่านผู้บริสุทธิ์ปราศจากมลทิน
  • ท่านมีความเป็นทางการจริงจังและยิ้มหวานมาก
  • ท่านมีความรักสวามิภักดิ์ต่อบาบาเพียงผู้เดียวอุทิศตน
  • ตั้งแต่วัยเยาว์ได้นำเอาสมบัติทางโลกมาสร้างโชคด้วยการเปิดศูนย์เพื่องานรับใช้ของบาบาขณะที่เล่นบทบาทของการเป็นแพทย์ทั้งสองทาง
  • เป็นผู้ที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนตรงไปตรงมา บาบาจึงชมว่าท่านเป็นผู้ที่อ่อนหวาน
  • ดีดี้ได้เห็นการเติบโตและเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวทางจิตนี้แต่ท่านมีความละวาง
  • ยึดมั่นในการเป็นเครื่องมือโดยได้รับความไว้วางใจจากบาบาให้รับผิดชอบดูแลทั้งญาณสโรวา และลูกต่างชาติ(โซนเอเชียแปซิฟิก)
  • ท่านมีความเข้มแข็งกองทัพชิพชัคตีของบาบา
  • ขอบคุณบาบาและเครื่องมือที่บาบาเลือกมาเพื่อดูแลเอาใจใส่ลูกต่างแดนผู้เป็นแบบอย่างของความกล้าหาญในงานรับใช้เพื่อให้คุณประโยชน์อย่างไม่มีขีดจำกัด
ขณะนี้ดีดี้ได้เปลี่ยนไปเล่นบทบาทในร่างใหม่ที่มีสุขภาพดีและมีพละกำลังทางร่างที่จะทำให้งานรับใช้บาบาเป็นไปในอัตราเร็วตามเวลาที่เหลือน้อยนี้ขอแสดงความรัก&ระลึกถึงดีดี้ในการจดจำบาบา

พี่วิญช์ แบ่งปันความประทับใจในดีดี้
เรื่องดีดี้น่ะ ที่ผมชัดเจนมากที่สุด ชัดมากที่สุดกว่าสิ่งใด ก็คือว่าบาบามาชมดีดี้ว่า ‘ดีดี้ไม่เคยคิดอะไรที่ผิดเลย ไม่มีสิ่งใดผิดเลยในความคิดของท่านเลย’ ก็ได้ยินคำนี้ มันประทับใจมากที่บาบาชม น้อยคนที่บาบาจะยกย่องขนาดนี้ ก็เห็นความนิ่ง ความเป๊ะ ความเที่ยงตรงของท่าน


© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.