การไตร่ตรองมูร์ลีประจำวัน(ภาษาไทย) จาก YouTube
มธุบันได้จัดระบบการรับฟังประเด็นมูร์ลี ด้วยเป้าหมายในการสร้างพลังของการชุมนุม เพื่อเชื่อมโยงกับเมล็ดแห่งสัจจะ
พี่หล้าได้รับมอบหมายให้ไตร่ตรองมูร์ลีในแต่ละวันอาจเป็นภาพ(VDO) หรือเป็นเสียง แล้วส่งผ่านระบบ Gyan Sarovar เพื่อขึ้น Youtube
กรุณาคลิกที่ link เพื่อเปิดดู VDO ประกอบเสียงเดือนตุลาคม ซึ่งสามารถกด subscribe ในการเป็นสมาชิกประจำ และสัมผัสคำสอนอันศักดิ์สิทธิ์จากมหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความดีในชีวิตประจำวัน ที่สมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบ

♦ วันแรกของทุกเดือน 'พี่หล้า' รับผิดชอบในการเชื่อมโยงคุณธรรมประจำตัว คลิกฟังเสียง


♦ การสรุปคุณธรรมประจำตัว หลังจากบันทึกเสียงเข้าสู่ระบบ Youtube ของแต่ละวัน - บางวันที่หล้าแก้ไขและสรุปเนื้อหาให้กระชับมากที่สุด

ยืดหยุ่น (พี่หล้า) 1/10/23
คุณธรรมยืดหยุ่น (Flexible) นำไปสู่พลังของการยอมรับปรับตัว(Accommodation) ที่ทำให้ตนเองและผู้อื่นทัดเทียม กับพ่อ
หลังจากผ่านกระบวนการเพียรพยายามที่จะสอบผ่าน
  • ด้วยเกียรตินิยม(Pass)
  • อยู่อย่างใกล้ชิด(Paas)
  • และทำให้อดีตเป็นอดีต(Past)
เราเรียนรู้วิธีพัฒนาคุณธรรมในสนามของงานรับใช้ที่ทุกสถานการณ์จะเข้ามาอยู่เบื้องหน้า พร้อมกับสันสการ์ทุกประเภท
เราสอบผ่านได้ด้วยการปรับเปลี่ยนให้เป็นเช่น เจ้าสมุทรแห่งรัก-เมตตา ที่หลอมละลายร่องรอยของความรู้สึกที่หยาบในสถานการณ์ต่างๆ แม้กระทั่งในความคิด ด้วยเป้าหมายที่เป็นผู้ให้คุณประโยชน์โลก นั่นคือ เปลี่ยนปรับทุกความรู้สึกที่จะพร้อมให้คุณประโยชน์ ไม่มีคำพูดที่สร้างความเสียหายหรือเสียใจ
ขณะที่เห็นข้อบกพร่อง-กลับเห็นคุณธรรม
เมื่อมีการสูญเสีย-จงเห็นคุณประโยชน์
เมื่อได้รับการประณาม-จงให้การยกย่อง
สิ่งที่ควรระมัดระวังคือ ไม่ทำผิดเมื่อเห็นความผิดของผู้อื่น ไม่ตกภายใต้อิทธิพลของสิ่งผิด แต่คงความถูกต้องไว้
ความรับผิดชอบในสนามของงานรับใช้ คือการให้ความร่วมมือและช่วยเหลือให้ผู้อื่นข้ามพ้นความอ่อนแอ แล้วอิ่มเต็ม ขณะที่ต้องเผชิญแรงต้านแต่กลับยืดหยุ่น ยอมรับ ปรับตัว
ผลลัพธ์ คือชุมนุมที่มีพลังของความเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยจบสิ้นความคิดที่ไร้ประโยชน์
สัญญาณที่ละเอียดอ่อนของเดือนนี้เน้น ‘ความสำเร็จ’ เพียงแต่เมื่อการชุมนุมมีศรัทธาเช่นนั้น ในกันและกัน

Only when the gathering has such faith in one another can then be success

ดังนั้น เราควรจะสามารถทำให้ทุกสิ่งถูกต้องได้ด้วยพลังของความรัก
You should be able to put everything right with the power of Love

การปกป้องและความรักของบาบา (พี่หล้าสรุปตอนเย็น 1/10/23)
คือรากฐานในการปรับเปลี่ยนชีวิตให้ละเอียดอ่อนเช่นเทวดานางฟ้า ในร่างแสง ความเป็นเพชร คือเป้าหมายที่ไม่มีมลทิน จากอิทธิพลของอุปสรรคนานัปการ
ความรักและความทัดเทียม คือกระบวนการทำตามพ่อบราห์มา ที่ประสบความสำเร็จ ที่คอยอ้าแขนโอบกอดลูกตั้งแต่เวลาอมฤต ให้ลูกปลอดภัยได้ทั้งวัน จนกระทั่งมี 8 พลัง ฉายแสงแห่งพลังศรัทธาต่อชัยชนะที่รับประกัน เมื่อมีความซาบซึ้งทางจิต ก็จะไม่มีคลื่นความทุกข์สามารถเข้ามาในชีวิตได้ แล้วลูกจึงจะเปิดเผยพ่อผู้เป็นสัจจะได้เร็วไวตามเวลา

ซื่อตรง (ต่าย) 2/10/23
ความซื่อตรง เกิดจากการเรียนรู้ว่า ชีวิตบราห์มินคือชีวิตที่สูงส่ง ด้วยการศึกษาเล่าเรียนและถ่ายทอด เพื่อเป็นเครื่องมือในการรับใช้โลกด้วยพฤติกรรมที่สูงส่งและทัศนคติที่บริสุทธิ์ มีความปรารถนาที่จะยกระดับตนเองและทุกคน อันคงไว้ซึ่งความถ่อมตน ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งหรือสถานภาพทางสังคมเช่นไร หากมาจากพลังของสัจจะ ย่อมเป็นการพิสูจน์การรู้แจ้งว่าเป็นรางวัลของความซื่อสัตย์ ด้วยสติปัญญาที่กระจ่างชัดในความรู้และถ้อยคำแห่งปัญญาที่สูงส่งอันเกิดจากการทำตามกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยการใช้ชีวิตสูงสุด เราจึงอยู่อย่างมั่นคงในชีวิตของการศึกษาเล่าเรียนและทำงานรับใช้เพื่อทำให้ผู้อื่นทัดเทียม

หล่อเลี้ยง (แดง) 3/10/23
การกลับมาเพียบพร้อมและสมบูรณ์พร้อมโดยการทำตามพ่อในทุกย่างก้าวคือการหล่อเลี้ยงในหนทางของจิตวิญญาณ ซึ่งเปรียบเช่นโรงเรียนที่สอนทักษะทางจิต ในการขจัดมลทินของจิตใจที่แปดเปื้อนด้วยกิเลส หรือทักษะในการไม่ถูกกระทบจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมรอบตัว เป็นการหล่อเลี้ยงตนเองให้อยู่รอดปลอดภัยจากความหลงทะนงตนที่เจือปนกับความเห็นแก่ตัวที่ดึงดูดผู้คนให้สนใจ จึงต้องมุ่งมั่นฟันฝ่า ในการเอาพลังของสัจจะเปลี่ยนสิ่งไร้สาระ(waste) ให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุด(best) ด้วยการทำงานรับใช้ ให้กลับมามีสำนึกของการเป็นดวงวิญญาณ การหล่อเลี้ยงคือการย่อยอาหารของสติปัญญาให้ตนเองเข้มแข็ง และเข้าสู่ขบวนการเปลี่ยนแปลง

สม่ำเสมอ (เหมียว) 4/10/23
ดวงวิญญาณที่เชื่อฟัง ทำตามศรีมัท ไม่ทำตามจิตใจตนเองและผู้อื่น จะอยู่อย่างมั่นคงด้วยพละกำลังภายใน เพราะมีความซื่อสัตย์และความเคารพ รักพระเจ้า จึงเป็นอิสระจากอิทธิพลของความเป็นลบจากสิ่งภายนอกทั้งทางร่างกายและอารมณ์ เมื่อมีความมั่นคงภายใน ย่อมไม่ผูกพันหรือพึ่งพิงใคร แม้กระทั่งการยอมรับจากผู้ใด จากการยึดมั่นเอกลักษณ์ทางจิต ที่ต่างจากทางร่าง ทางโลกที่มีขีดจำกัด ในความคิดและความรู้สึก พลังความสงบภายในนั้นมั่นคง ด้วยศรัทธาในการเป็นดวงวิญญาณ และร่างแยกห่างจากกัน จึงอยู่เหนืออิทธิพลของผู้อื่นและควบคุมจิตใจความคิดความรู้สึกตนเองได้ บัลลังก์กลางหน้าผาก คือที่ตั้งของพลังชีวิตที่เป็นศูนย์กลางของความผ่องแผ้วทางจิตวิญญาณของตนเองได้อย่างสม่ำเสมอ

รอบรู้ (ศรี) 5/10/23
ปัญญา: ปัญญานั้นเกี่ยวโยงกับสัจจะ เกิดจากการเรียนรู้และเข้าใจสัจจะและกลายเป็นตัวของสัจจะ เราสามารถเป็นผู้รอบรู้ได้จากคำว่า "บาป" และ "บุญ" บาปหมายถึงพฤติกรรมที่ลดพลังทางจิตจนไม่เหลือปัญญา ในการเข้าใจว่าอะไรคือของปลอมที่ทำลายสัจจะอย่างสิ้นเชิง บุญ คือการกระทำที่อยู่บนฐานของ "การให้" ด้วยความเมตตากรุณาและใจกว้าง คนใจบุญมีพละกำลังและเข้มแข็งในการเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยความจริงจังกระตือรือร้น เห็นทุกสิ่งอย่างเข้าใจว่า ทำไมจึงเกิดการสูญเสีย จึงมุ่งสร้างสมคุณธรรมความรอบรู้ในการทำดีอีกครั้งให้กว้างไกลขึ้น ซึ่งเป็นขบวนการของการกลับคืนสู่สาระอีกครั้ง เพื่อบรรลุผลของชีวิตที่ได้รับการหลุดพ้นจากสิ่งที่มีขีดจำกัดทั้งหมด ปัญญาที่ฝังรากลึกอยู่ข้างในจะฉายแสงให้เห็นกระจายไปทั่วทั้งจักรวาล โลกของความมืดจบสิ้นลง เมื่อเราเชื่อมโยงกับพ่อที่อยู่ในโลกแห่งแสง รอบรู้คือการรู้แจ้งว่า แสงและพลังอำนาจมาพร้อมกัน เราเห็นตัวเองอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นจนจบของวงจรชีวิตและวงจรละครโลก การอยู่อย่างมีปัญญาคือการอยู่อย่างบริสุทธิ์...การเชื่อมโยงกับบาบาคือการชำระล้างตนเองให้กลับมาบริสุทธิ์...

ใจกว้าง (นิ) 6/10/23
สมบัติที่มีค่ายิ่งใหญ่คือ ความรัก ความสงบ และความสุข หากทั้งสามไปด้วยกันอย่างไม่มีสมดุล แสดงว่าเรายังไม่เข้าใจทฤษฎีของการให้ ใจกว้างไม่ใช่เพียงแต่ให้ แต่มีวิธีให้และรับที่ทับทวีคูณ เพิ่มพูนทุกสิ่งที่ให้ไปพร้อมทั้งได้รับทุกสิ่งที่ต้องการ หากตระหนี่ถี่เหนียวจะสูญเสียทุกสิ่ง กลับเรียกร้อง กักตุนจากความขาดหรือยากจนของดวงวิญญาณ ชีวิตจึงว่างเปล่า ความสมหวังทางอารมณ์ไม่สามารถได้รับการตอบสนองจากสิ่งของวัตถุใดๆ ใจกว้างแม้ว่าจะมีการแบ่งปัน แต่มีเจตนาที่ผิดก็ไม่สามารถอยู่อย่างสมดุล เพราะความเห็นแก่ตัวที่แฝงอยู่ ทำให้ไม่รู้คุณค่า เราจึงต้องเข้าใจว่า ปัญหาของแรงจูงใจที่เห็นแก่ตัวนั้นกำลังทำงานอยู่ แม้กระทั่งความอยากที่จะได้อะไรย่อมไม่ได้รับสิ่งนั้น เพราะไม่มีอะไรคงคุณค่าตลอดไป จงใช้เวลาเรียนรู้วิธีมอบความรักและเคารพเพื่อจะสามารถให้อย่างเป็นอิสระ มุ่งทำความดีกับทุกคนเสมอต้นเสมอปลายอย่างเป็นธรรมชาติ ผู้เรียนรู้การเป็นนายเหนือตนเองย่อมตระหนักรู้คุณค่าภายในของตนและผู้อื่นจึงใจกว้างได้มากกว่า โดยไม่เลี้ยงความเป็นขอทาน ซึ่งถือเป็นการให้ในรูปของความร่วมมือที่จะมองข้ามความบกพร่องอ่อนแอหรือความผิดพลาด ทำให้ผู้อื่นได้รับการช่วยเหลือ และเป็นผู้ให้ในที่สุด

สดชื่นแจ่มใส (วิชญ์) 7/10/23
เวลานี้คือเวลาปลุกเรียกความสุขให้กลับมา "ที่ใดมีสัจจะดวงวิญญาณก็จะร่ายรำ" นั่นคือความสูงศักดิ์ที่ได้ร่ายรำในความสุขสดชื่นแจ่มใส สิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นเองจากภายใน ไม่ใช่จากสิ่งหยาบภายนอกที่กระตุ้นให้จิตใจกระเจิง สิ่งสำคัญคือการอุทิศสติปัญญา ให้จดจำระลึกถึงสิ่งสูงสุดผู้เดียวเสมอ เพื่อจุดพลังความสุขสดชื่นแจ่มใสให้เปล่งประกายขึันใหม่ และจะกลายเป็นจิตใจที่มีโชคจากการวางเฉยและอดทนต่อความอยากปราถนาในสิ่งต่างๆ ดังนั้นความสดชื่นแจ่มใสที่ถูกทิศทางจะต้องเริ่มต้นด้วยการสร้างความสุขจากคุณธรรมความพอใจที่สร้างสรรค์จากภายใน ขณะที่ตัดความอยากต่อสิ่งหยาบจากภายนอก ให้กลายเป็นความเบิกบานหรือสดชื่นแจ่มใส เปล่งประกายผ่านใบหน้าได้อย่างเป็นธรรมชาติ พัฒนาขึ้นไปสู่จุดสูงสุดคือระดับพิเศษของพร จนกลายเป็นผู้ประทานพร ผู้ประทานความสุขและความสงบ

ความพอใจ (หญิง) 8/10/23
ความพอใจที่เป็นประกาศนียบัตรภายในตนเองขณะที่เพียรพยายาม พอใจอยู่กับครอบครัวที่มีหัวใจจะก้าวไปถึงจุดหมายปลายทางร่วมกัน และเมื่อบาบาพอใจ ทุกคนจะพอใจเรา ความสุขคือสมบัติที่ติดตัวมา แต่มายาราวันล่อลวงให้ของปลอมมา จึงแสวงหาอย่างไม่จบสิ้น ไม่เคยพอใจกับอะไร การที่เราปะปนความพอใจเข้ากับความเกียจคร้านในชีวิตเหมือนโดนยานอนหลับ ไม่สนใจใยดีว่าอะไรที่ต้องพัฒนา ความพอใจเกิดเมื่อยอมรับทุกคนอย่างที่เขาเป็น ทุกสิ่งที่ควรเป็น ยอมรับอย่างสงบเย็นจากข้างใน ละครชีวิตที่สอนเราให้รู้ถึงอิสรภาพภายใน เมื่อเราเข้าใจสัจจะที่คงอยู่ตลอดไป ในการเปลี่ยนแปลงตามกฎธรรมชาติ จากจุดที่ดีมีพลังที่สุดจนกระทั่งเสื่อมสลาย เราจึงต้องเริ่มเพียรพยายามใหม่ เพื่อไต่ระดับของความบริสุทธิ์บนพื้นฐานของสัจจะ ให้ความกระจ่างชัดทุกขั้นตอนอย่างพอใจ เข้าใจและยอมรับด้วยหัวใจ เพื่อให้ผู้ให้ความอบอุ่นแก่หัวใจเคียงข้างในการเพียรพยายามจนถึงจุดหมายปลายทางสูงสุด

เข้มแข็ง (อึ่ง) 9/10/23
พละกำลังมหาศาลและความมั่นคงนั้นเกิดจากการมีปัญญารอบรู้ เปรียบเหมือนลำต้นของต้นไม้ใหญ่ ที่มีพละกำลังในการค้ำจุนเกื้อหนุนผู้อื่น ผู้เป็นสัจจะ ผู้เป็นมหาสมุทรของความรู้ คือดวงวิญญาณสูงสุด พ่อสูงสุด มาให้ความรู้ที่เป็นสัจจะแก่ลูก เพื่อทำให้ลูกสวยงามจากความน่าเกลียด ทำให้ลูกสูงส่ง และให้การหลุดพ้นจากสิ่งที่หลอกลวงและมีขีดจำกัดทั้งปวง ลูกต้องทำให้สติปัญญาเป็นอิสระจากทุกสิ่งและจดจำพ่อ ใครอยู่ในการจดจำมากเท่าไหร่ย่อมได้รับความสุขมากตามนั้น ขณะที่เดินเหินฝึกฝนอยู่อย่างปราศจากร่าง จดจำพ่อ เราจะได้รับพร พลังของพรทำให้สถานการณ์ที่เป็นเหมือนไฟเย็นเหมือนน้ำ

หล่อเลี้ยง (ภา) 10/10/23
บาบามาหล่อเลี้ยงลูกให้เป็นราชา ให้บราห์มาเป็นตัวอย่างอยู่เบื้องหน้าในการกระทำในทางปฏิบัติ เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองให้อยู่เหนือบ่วงกรรม และได้รับอาณาจักรแห่งสุริยวงศ์ ด้วยความรู้เราสามารถสร้างสมดุลของจิตใจและสติปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้มีสันสการ์ของผู้มีอำนาจในการปกครองตนเอง บนฐานของความรู้ในแต่ละวัน ย่อมที่ทำให้มีความเข้มแข็ง เพื่อหล่อเลี้ยงความเป็นเด็กภายใน (inner child) ที่ต้องการการยอมรับและเป็นบวกด้วยสมดุลของทั้งสอง แต่เช้าตรู่จิตใจจดจ่อที่พ่อ สติปัญญาจดจ่อที่เป้าหมาย พัฒนาสิ่งที่ต้องการ ความสงบ ปัญญา ตระหนักรู้จักตนเองที่คงอยู่เป็นนิรันดร์ เชื่อมโยงกับผู้อื่นด้วยสายตาเดียวกันของการเป็นพี่น้องร่วมโลก ในครอบครัวเดียวกัน ภายใน inner child มีการหล่อเลี้ยงด้วยการตระหนักรู้ว่า ชีวิตมีทั้งด้านบวกและลบ สามารถแสดงถึงความดีงาม มั่นคง เชื่อมั่น เรียกความเป็นนิรันดร์ที่คงอยู่กลับคืนมาและในขณะเดียวกัน มีความกล้าหาญ ในการยอมรับความจริงของอีกด้านที่ไม่สวยงาม ระบุความอ่อนแอ ความบกพร่อง รอยเปื้อนของตนเองได้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นลบ และ มุ่งมั่นตั้งใจแก้ไข

กรุณา (เจเจ) 11/10/23
ใส่ใจในการศึกษาเล่าเรียน ความรู้ที่เป็นสัจจะด้วยความกรุณาจากดวงวิญญาณสูงสุด ผู้ที่เป็นทั้งพ่อและแม่ ให้ความรักที่อ่อนโยน มีชีวิตที่หวานชื่นอย่างไม่มีขีดจำกัด นำความรักของพระเจ้าที่รับรู้ด้วยศรัทธาในสติปัญญาถึงการเป็นดวงวิญญาณที่เป็นเพียงจุด หลอมรวมทุกสิ่งที่มีค่าต่อการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ที่ล้ำค่าเพื่อเพิ่มพูนพลังของการตระหนักรู้ ให้ชีวิตเข้มแข็งในทุกๆ สถานการณ์ ความรักคือความเข้าใจในบทบาทของนักแสดงในละครเวทีโลกมนุษย์ เพียงเวลานี้ที่พระเจ้าได้มาแล้วเพื่อปลดปล่อยมนุษย์และสรรพสิ่งจากบ่วงกรรมด้วยความเมตตากรุณา ให้ดวงวิญญาณได้เพียรพยายามที่จะเรียนรู้และตระหนักถึงบาปบุญที่แท้จริง ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับวิธีการศึกษาเรียนรู้ที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะรวยหรือจน ทุกคนต้องเตรียมตัวกลับบ้าน เมื่อลูกๆ บราห์มินกลายเป็นไม้เท้าสำหรับคนตาบอด และใช้คุณธรรมดำเนินชีวิตที่สูงส่ง โดยไม่ร้องขอสิ่งใดจากมนุษย์ ด้วยหัวใจที่ซื่อสัตย์ เขาจะได้รับความเมตตากรุณาจากพระเจ้า

เชื่อมั่นในตนเอง (ป้าแมว) 12/10/23
เชื่อมั่นในตนเองเชื่อมโยงกับความเข้าใจในชีวิต เรามีบางสิ่งที่พิเศษสุดที่จะให้คุณประโยชน์แก่ตนเอง แก่ผู้อื่น แก่โลก ให้ในสิ่งที่บาบาให้มา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น การมีพลังทางจิตอยู่บนฐานของความรัก ความสงบ ความสุข 3 สิ่ง ที่หามาได้จากการรู้จักตนเอง การเข้าใจตนเอง เชื่อมั่นในตนเองมาจากข้างใน กิริยาท่าทางหรือบุคลิกภาพ ไม่ใช่บุคลิคภาพทางโลก เรากำลังฝึกจิตให้เชื่อมโยงระหว่างดวงวิญญาณและดวงวิญญาณสูงสุด เพื่อรับพลังเต็มเปี่ยมจากพลังงานสูงสุด ดังนั้น เมื่อเรายิ่งฝึกมากเท่าไหร่ ยิ่งมั่นคงจากภายในมากเท่านั้น

สร้างสรรค์ (ปุ้ม) 13/10/23
เวลานี้เราต้องสร้างสรรค์ ชีวิตใหม่ สำหรับโลกใหม่ ปล่อยวาง...ทิ้งสิ่งที่เคยทำ เคยเป็น เคยเรียนรู้ ที่เป็นกรอบความคิดที่มีขีดจำกัด ขวางกั้นมุมมองใหม่ เปิดโอกาสขึ้นเพื่อก้าวพ้นอุปสรรค ทิ้งเหตุผล...ที่เข้าข้างตนเองและหาทางออกในการแก้ไขปัญหา
ฝึกจิตอยู่ในความเงียบสงบ...ค้นพบพละกำลังของเราเองในการเปลี่ยนแปลง ที่นำคุณค่าเชิงทฤษฎีไปสู่วิถีปฏิบัติ จากการสะสมพลังสร้างสรรค์จากพระเจ้า ดริชตีของเราเป็นผลในทันที เมื่อมองผู้ใด...สามารถทำให้เขาหลุดจากความเป็นร่างได้ เป็นหนทางพัฒนาที่ไร้ขีดจำกัด
ด้วยพลังสมาธิ...สร้างสิ่งใหม่ จากการสำรวจตน...เข้าไปดูตนเอง ออมพลังงานนั้นไว้ แม้ร่างกายที่เจ็บป่วย ก็เยียวยารักษาได้ สามารถอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใส เมื่อจิตใจ..ให้พละกำลัง เพิ่มพลังงานขึ้นมา ให้มีกำลัง...ที่จะอยู่อย่างเป็นบวก เบาสบาย และสร้างสรรค์

สดชื่นแจ่มใส (เก๋) 14/10/23
เมื่อตระหนักรู้จักพ่อสูงสุด ฉันจึงกลับมาตระหนักรู้จักธรรมชาติดั้งเดิมของตน
ฉันเป็นดวงวิญญาณ เป็นตัวของพลัง ความรัก ความสุข ความสงบ และความปิติสุข
ฉันเป็นดวงวิญญาณ ที่ต้องทำให้ทุกความคิด คำพูด และการกระทำกลับสู่สภาวะดั้งเดิมที่บริสุทธิ์ สมบูรณ์ และอยู่เหนือบ่วงกรรม
ฉันดวงวิญญาณ เป็นจุดแห่งแสงที่เบาสบาย ไร้น้ำหนัก เป็นรูปของเทวดานางฟ้าที่ละเอียดอ่อน เป็นโยคีที่เพียรพยายาม และเป็นเทพที่บริสุทธิ์สมบูรณ์
ด้วยการตระหนักรู้นี้ฉันจึงกลับมาศรัทธาและอยู่อย่างเชื่อฟัง ทำตามศรีมัท ไม่ฟังหรือพูดสิ่งไร้ประโยชน์ และเพียรพยายามฝึกฝน ด้วยความซาบซึ้งนี้ โดยไม่สับสนต่อสถานการณ์ใดๆ นำความสร้างสรรค์ภายในมาแบ่งปันสู่ภายนอก ด้วยความสดชื่นแจ่มใส เบิกบาน ในการจดจำระลึกถึงพ่อผู้เดียว

สร้างสรรค์ (ปุ๋ย) 15/10/23
อิสรภาพที่แท้จริงคือความสร้างสรรค์....หมายถึง อิสระในการสร้างคุณภาพของความคิดและชีวิตของเราเอง เปรียบเหมือนเมล็ด ซึ่งอัดแน่นไปด้วยศักยภาพภายใน ความคิดคือเมล็ด เพราะก่อกำเนิดความรู้สึก ทัศนคติ และจิตสำนึก ทั้งหมดเริ่มมาจากเพียง 1 ความคิด เคยหยุดดูความคิดบ้างไหม คนส่วนใหญ่ปล่อยให้ความคิดกระเจิดกระเจิงไปตามความรู้สึกและเรียกว่านี่คือความสร้างสรรค์ เป็นเหมือนจินตนาการที่ไร้ขีดจำกัด ไร้จุดหมาย ไร้การควบคุม ตราบเท่าที่เราหันเข้าสู่ความสงบภายในแล้วเท่านั้น ศักยภาพจึงถูกพัฒนาขึ้นในความนิ่งเงียบ จิตใจประหยัด ไม่มีความคิดไร้ประโยชน์ เพียง เฝ้าสังเกต(observe) แต่ไม่ดูดซับ(absorb) อะไรเข้ามา เฝ้ามองด้วยความอดกลั้นที่จะตัดสินและทำอะไรอย่างเหมาะสม เราจะเห็นความจริง จึงทำให้เราสามารถสร้างสรรค์อย่างมีสติ เพราะเราไม่ได้ตกภายใต้อิทธิพลของสิ่งใด ดังนั้นเราจึงกลายเป็นนายเหนือตนเองในที่สุด

ให้กำลังใจ (นันท์) 16/10/23
ให้กำลังใจตนเองและผู้อื่น ต้องมีความรู้และเข้าใจ ที่จะเสริมสร้างสำนึกรู้ในตนเอง และมีประสบการณ์ในสำนึกรู้ที่แท้จริง ให้กลับมาจริงแท้ ตั้งใจ กับสิ่งที่จริงแท้กับตนเองในรูปดั้งเดิมคือความบริสุทธิ์
ฉะนั้น ความรู้จึงต้องเห็นเป็นรูปแบบของสมบัติของความรู้ที่ให้การบรรลุผลทางวัตถุและผลของความสุขจากการมีทุกสิ่ง ใช้สมบัติที่อยู่ภายในดั้งเดิม ทำงานรับใช้อย่างไม่มีเงื่อนไข ทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตจะเพิ่มพูน
ให้กำลังใจตนเองจากฐานของความรู้ ปลดปล่อยตนเองให้เป็นอิสระจากความคิดที่เป็นเช่นปีศาจและกิเลส ไปอยู่เหนือทุกสิ่ง ใช้ความรู้ในการกระทำเพื่อเกิดประสบการณ์ที่มีพลังภายในตนเอง เห็นคุณค่าของอาวุธของความรู้ ใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม เอาชนะมายาหรืออุปสรรคที่อยู่ในสันสการ์ของตนเองและผู้อื่น รู้และเข้าใจทุกสิ่งอย่างชัดเจนเพื่อสร้างสมความสุขที่ถาวร

สดชื่นแจ่มใส (ชิ้ง) 17/10/23
สดชื่นแจ่มใสเป็นคุณธรรมด้วยพลังของการไตร่ตรอง ทำให้มองดูทุกสิ่งด้วยความเข้าใจด้วยความรู้ คุณธรรมและพลัง การไตร่ตรองเป็นการย่อยอาหารของความรู้ด้วยสติปัญญา สามารถซึมซับสารอาหาร สร้างเลือดเนื้อให้ตนเอง ปลดปล่อยตนเองจากการอุดตันอันเป็นอุปสรรคของมายา สติปัญญาที่ไม่ว่างเว้นในการรับประทานและย่อยอาหารของความรู้ จะเกิด 2 พลัง 1 พลังของสติปัญญา 2 พลังของการอยู่อย่างจริงจังและกระตือรือร้น สองพลังนี้ทำให้มีความสดชื่นแจ่มใส เมื่อทำงานของพระเจ้า บาบาให้พลัง ดวงวิญญาณมีประสบการณ์ของทุกข้อสอบเป็นความสนุกสนาน สามารถเห็นข้อแก้ไข เห็นทางออก เพราะอยู่ในเลือดเนื้อว่าชัยชนะได้รับการประกันแล้ว เหมือนนั่งตักพระเจ้า ทำอะไรก็สำเร็จด้วยมรดกที่ได้รับจากพระเจ้าในทุกความคิด คำพูด และการกระทำ เรียนรู้ที่จะใช้สมบัติที่มีค่าอย่างเป็นนายของตนเอง เป็นตัวของความสำเร็จที่แท้จริง จิตใจต้องทำงานโดยใช้ความรู้ ด้วยคำพูด การกระทำ สติปัญญาไตร่ตรอง สร้างศรัทธา มีความสุข มีพลังความอดทน เพื่อให้ดวงวิญญาณเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

หล่อเลี้ยง (ภา) 18/10/23
เมื่อฉันรู้จักตนเอง ชีวิตที่เป็นแสง ที่คงอยู่ตลอดไป จึงเรียนรู้ที่จะแยกห่างจากรูปร่างภายนอก ฉันมีศักดิ์ศรีจากคุณค่าและความเคารพตนเอง แต่ละบทบาทของแต่ละชาติเกิด ฉันคือผู้สร้างบทนั้น ตอนนี้เป็นเวลาที่ฉันจะหล่อเลี้ยงสิ่งสร้างของตนจากภายใน อันเป็นแหล่งของคุณสมบัติต่างๆที่มีติดตัวมา และเล่นบทบาทนั้นอย่างเป็นนิรันดร์ ในขณะเดียวกันได้รับการหล่อเลี้ยงจากแม่และพ่อที่แท้จริง พระเจ้าผู้ให้คุณประโยชน์โดยไม่เห็นแก่ตัว ฉันจึงอยู่อย่างซื่อตรงกับบทบาทที่พระเจ้าให้ฉันเล่นในโลกนี้ ซื่อตรงกับตนเองที่เป็นอิสระไม่พึ่งพิงใคร เป็นการหล่อเลี้ยงเด็กที่อยู่ภายใน ให้เติบโตมีความเป็นผู้ใหญ่บรรลุภาวะทางอารมณ์พร้อมที่จะมีความรับผิดชอบ ภายในขอบเขตและบทบาทที่เล่น โดยไม่เรียกร้องการหล่อเลี้ยงจากผู้อื่นหรือให้การหล่อเลี้ยงผู้อื่นอย่างผิดๆ สิ่งที่เหลือคือการใช้ชีวิตในเอกลักษณ์ดั้งเดิมจากภายใน ด้วยการแสดงออกด้วยคุณธรรมต่อ บทบาท(role) ความสัมพันธ์(relationships) ความรับผิดชอบ(responsibility) กิจวัตร(routine)ในสภาวะที่เป็นอิสระและเป็นสุข

ใจกว้าง (นิ) 19/10/23
ความรู้ที่ได้รับจากบาบาทำให้เราเข้าใจได้ว่า เราได้รับหัวใจที่กว้างใหญ่ของบาบา ผู้เป็นคลังสมบัติ เมื่อเราจะเป็นผู้ให้ เราต้องมีหัวใจที่กว้างใหญ่เช่นเดียวกัน จากจิตวิญญาณของการมีทรัพย์ที่มีค่า เช่น ความรัก ความสงบ ความสุข การให้ที่แท้จริงแม้เพียงเล็กน้อยจะเห็นว่าหัวใจกว้างขึ้น เพราะการให้ผู้อื่นเป็นการเพิ่มพูนทุกสิ่งที่มี และให้ทุกสิ่งตามที่ผู้อื่นต้องการอย่างแท้จริง บาบาเตือนลูกให้มีศรัทธา เข้าใจและสร้างประสบการณ์ตามความรู้ที่ลูกมีนี้ ลูกจะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตนเอง จะกลายเป็นผู้ที่ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว หรือมีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ในการให้หรือมีแรงจูงใจที่เห็นแก่ตัว บาบามาทำให้เราเข้าใจคำว่า ใจกว้าง ในวันนี้ที่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะให้อะไรเพื่อทำให้ผู้อื่นอิ่มเต็ม และให้เขาได้ใช้ความสามารถของเขาอย่างเต็มศักยภาพ ด้วยความใจกว้าง ฉันต้องให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้คน เพื่อที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเป็นผู้มีหัวใจที่กว้างใหญ่ในสวรรค์

อดกลั้น (ไก่) 20/10/23
ความอดกลั้น คือความเต็มใจที่เราจะเข้าไปสู่ขบวนการเติบโต เพราะสิ่งที่ดี สิ่งที่เป็นบวกและเป็นคุณธรรมที่แท้จริงต้องอาศัยเวลาและขบวนการบางอย่าง บ่อยครั้งที่เรามักบีบบังคับตัวเองหรือสถานการณ์ให้เกิดขึ้นตามต้องการ เพียงแต่ทิ้งความไม่สำเร็จเอาไว้ เราจึงไม่รู้สึกอิ่มเต็ม ไม่พอใจ เราต้องเน้นย้ำกับตนเองว่าผลที่ดีที่สุด ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราเท่านั้นทุกอย่างมีตัวแปร บาบากล่าวไว้ในมูร์ลีว่า ความรู้เป็นขั้นตอนแรกที่จะทำให้เรามุ่งตรงไปสู่ความเป็นอิสระของตนเอง แต่เนื่องจากนิสัย ทัศนคติที่ฝังรากลึกอยู่ในดวงวิญญาณเป็นเหมือนแผลเป็นขนาดใหญ่ในรูปของบุคลิกภาพเป็นจุดบอดของเรา เพียงแต่ความรู้ในสติปัญญาเท่านั้นไม่สามารถขจัดไปได้ ต้องมีโยคะ/การจดจำระลึกถึง มีความรัก หากมีเพียงความรู้ รู้ว่าอะไรถูกผิด เราอาจตั้งใจเข้มงวดกวดขันตนเอง แต่ไม่มีความเป็นธรรมชาติเหมือนกับกักขังตนเอง ดังนั้น ให้เราเปิดใจให้กับความรักของพระเจ้าเพราะความรักของสิ่งสูงสุดที่สร้างความสูงส่งช่วยให้เรายอมรับตนเองในสิ่งที่เป็น และยอมรับความจำเป็น ในการเปลี่ยนแปลงเราต้องเฝ้าแต่เติมความรักเข้าไปเรื่อยๆ ความอดกลั้นก็จะพัฒนาขึ้นมา เราสามารถอยู่ในขบวนการอย่างเป็นธรรมชาติ ตามเวลา และตัวแปรทุกประการ จนกลายเป็นอยู่กับใคร อย่างไร ไม่ถูกกระทบกระแทก เป็นความทัดเทียม ที่ทำให้เราเข้าไปใกล้บาบา ความรักของพระเจ้าให้แรงจูงใจในการมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดที่เราจะเป็นได้ด้วยความอดกลั้น

เข้มแข็ง (อึ่ง) 21/10/23
ความเข้มแข็ง คือ ขีดความสามารถที่จะพัฒนาคุณค่าในทางใช้ชีวิต พลังนี้เป็นพรสวรรค์ การมีค่าควรแก่การไปสวรรค์ อยู่อย่างบริสุทธิ์ เต็มไปด้วยคุณธรรม เต็มไปด้วยคุณค่าการใช้เวลาและมีศรัทธาในพระเจ้า เรียกได้ว่าเป็นชัคตี ผู้ได้รับพลังโดยตรงจากพระเจ้า เมื่อมีชีวิตอยู่กับผลของการพัฒนาตนเองเช่นนั้นก็จะเป็นผู้เข้มแข็ง นี้คือพลังงานที่สร้างสรรค์และจำเป็นในการสร้างสิ่งใหม่ของพระเจ้า ที่ต้องใช้ชัคตีปรากกฏตัวขึ้นมา แสดงให้โลกเห็น เป็นการประหยัดทางจิตวิญญาณ จากความซื่อสัตย์ ซื่อตรง ในการทำทุกอย่างให้เกิดคุณสมบัติเชิงบวกของตน มีการสะสมไว้ที่พร้อมฉายแสงออกไปให้ถึงดวงวิญญาณ ธรรมชาติ และเวลาที่กำลังรอคอยเราอยู่

ซื่อตรง (ต่าย) 22/10/23
ด้วยความปรารถนาที่จะทำงานรับใช้โลกร่วมกับบาบา การกระทำของฉันสะท้อนสิ่งที่ฉันให้คุณค่ามากที่สุด คือสัจจะ ฉันเป็นเหมือนกันทั้งภายในและภายนอก ฉันสามารถนำพละกำลังภายในมาสู่ชีวิตในทางปฏิบัติ ความซื่อตรงคือการบำรุงรักษาความถ่อมตนอันยิ่งใหญ่ สติปัญญารู้แจ้ง ไม่ผ่อนปรน ไม่ปะปนหรือยอมจำนนต่อสิ่งหลอกลวง ในขบวนการการเปลี่ยนนิสัย ฉันทำทุกสิ่งด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ คิดก่อนทำ จึงล่วงรู้ทุกผลกรรมที่จะตามมา หัวและหัวใจของฉันเชื่อมโยงกันเมื่อฉันปฏิบัติตามหลักการแห่งความรักและสัจจะ ความซื่อตรงเป็นการแสดงออกของความเพียรพยายามที่มีศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจ บนฐานของการสะสมพลังของความซื่อสัตย์

ใจกว้าง (สุทธิ) 23/10/23
สิ่งเดียวที่ทำในเวลานี้ คือการจดจำความรักอันสูงส่งและยิ่งใหญ่และเชื่อมโยงกับพระเจ้า แหล่งแห่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไข ผู้มีหัวใจกว้างใหญ่ที่สุด เพื่อเปิดประตูของการใจกว้างสู่การรู้แจ้ง ด้วยการเพียรพยายามศึกษาความรู้แห่งสัจจะอันเป็นนิรันดร์ กลับมาฟื้นฟูจิตวิญญาณ ปลุกเรียกความดีงามดั้งเดิมภายในเพื่อเป็นนายของตนเอง สู่การเป็นนายของโลกและสวรรค์ เมื่อสละละทิ้งจิตสำนึก “ของฉัน“ และอยู่อย่างเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ จนทำให้สันสการ์บริสุทธิ์สมบูรณ์ ความใจกว้างที่แท้จริงคือการพัฒนาความสามารถที่จะเข้าถึง เข้าใจ ยอมรับ ให้อภัยผู้อื่นได้ คงความปรารถนาดี ความรู้สึกที่บริสุทธิ์ต่อกันและต่องานที่ทำร่วมกัน ในขณะที่ใช้ทุกสิ่งที่มีอย่างมีค่า ด้วยการใช้ทุกการกระทำและคำพูด เพื่อสอนทุกดวงวิญญาณที่เข้ามาให้เขาตระหนักถึงคุณค่าภายใน เห็นความดีที่แท้จริง อย่างการเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่(Master Teacher) จึงเป็นการช่วยทำความสะอาดโลกและแจกจ่ายความสุขแก่ทุกคนด้วยความใจกว้างอย่างแท้จริง

เยือกเย็น (ชมพู่) 24/10/23
ความสัมพันธ์ที่ได้รับพลังโดยตรงจากพระเจ้า คือความสัมพันธ์ที่มีพลังและสยบความแรงของกิเลสทั้งหลาย ด้วยความเยือกเย็นที่ได้รับจากการมีทุกความสัมพันธ์กับผู้เดียว ทุกความปรารถนาได้รับการเติมเต็ม มีความรักที่ไม่มีเงื่อนไข เมื่อฝึกฝนพลังสมาธิ เปลี่ยนแปลงตนเองจากความขาด จากการคาดหวัง ในการให้ เรียนรู้ที่จะใช้ความผ่องแผ้วภายในให้อยู่ความสัมพันธ์ทุกรูปแบบกับทุกคน และผู้อื่นก็จะเรียนรู้จากตัวอย่างที่เราเป็น จึงสามารถแบ่งปันความสุขโดยไม่มีการเชื่อมโยงยึดติดกันในเรื่องความผูกพันยึดมั่น
หยุดเปรียบเทียบแข่งขันกับผู้อื่น แล้วจดจ่ออยู่ในโลกภายใน จดจำธรรมชาติดั้งเดิมและกระชับความสัมพันธ์กับสิ่งสูงสุด หยุดความคิดที่ไร้ประโยชน์แล้วกลับมาสำรวจตัวเอง จิตใจที่เยือกเย็นไม่เพียงแต่สงบ แต่จดจ่อความคิดและมุ่งมั่นที่จะใช้ชีวิตของตนเองในหนทางที่สูงส่งและนำทางผู้อื่นให้เป็นเช่นเดียวกัน

หล่อเลี้ยง (แดง) 25/10/23
การหล่อเลี้ยง คือการหล่อเลี้ยงตนเองด้วยการให้พรแก่ตนเอง เพื่อให้ได้รับพรจากพระเจ้า ความรู้ทางจิตนำมาซึ่งความเข้าใจทางจิตวิญญาณ ที่ทำให้เราอิ่มเต็มอยู่ภายใน เมื่อนำไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงเราได้รับพลังอย่างมากจากความพอใจที่เติมเต็มข้างในเรา ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ ไม่สำเร็จ เมื่อพระเจ้าเห็นความรักและศรัทธาของเรา โยคะที่ไม่มีอะไรเจือปน ท่านจะให้ความรักแก่เรามากขึ้นจนเรารู้สึกว่าชีวิตอยู่ในมือของท่าน หล่อเลี้ยงตนเองด้วยการเก็บความรักของพระเจ้าไว้ให้มีชีวิตชีวาในหัวใจ ทำทุกสิ่งอย่างถูกต้อง อยู่อย่างที่พระเจ้าไว้วางใจ ใช้งานได้ หัวใจจะทำทุกสิ่งโดยไม่เป็นอื่นกับบาบา บาบาไว้วางใจ ให้ความรับผิดชอบ ความรู้ที่จับต้องไม่ได้แต่กลายเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เราทำอะไรอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใส เป็นที่ไว้วางใจ เราจึงสามารถอธิบายให้แก่ผู้คนได้ถึงหนทางชีวิตที่ได้รับการหล่อเลี้ยงจากพระเจ้า

รอบรู้ (ศรี) 26/10/23
รอบรู้ คือการเป็นเมล็ดของความรู้ที่สมบูรณ์แบบ เมล็ดของสัจจะที่ได้รับมาจากพระเจ้า ด้วยการมีทุกความสัมพันธ์กับสิ่งสูงสุด ทำให้กลับสู่ความเงียบสงบภายใน ปัญญาภายใน ที่ตนนำมาใช้ในการตัดสินการกระทำ พาตนเองไปสู่จุดที่สามารถสร้างสมหรือดำเนินชีวิตประจำวันบนฐานของสัจจะ หนุนนำด้วยคุณธรรม เป็นอิสระจากบ่วงพันธะ กลายเป็นความสัมพันธ์ที่ให้ความสุขต่อกัน ในเวลานี้เราช่วยเหลือให้ทุกคนได้ใช้ทักษะ ความสามารถพิเศษ พลังงานทรัพยากรของเขาที่มีเข้าสู่ขบวนการค้นพบเมล็ดปัญญาของตนที่มีอยู่ เพื่อเพาะเมล็ดอีกครั้ง หล่อเลี้ยงให้เติบโตเป็นต้นไม้แห่งปัญญา ต้นกัลปะ เข้าถึงความลับของจักรวาล ที่จุดตรงกลางนั้นเป็นขบวนการการสร้างปัญญาที่เชื่อมความสัมพันธ์กับเวลา และความเป็นนิรันดร์ กระตุ้นให้เกิดความพยายามในการเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกตามภาวะการเคลื่อนไหวที่เป็นวงจร

สม่ำเสมอ (เหมียว) 27/10/23
Constant สม่ำเสมอ แน่วแน่ มั่นคง ต่อเนื่อง ไม่แปรเปลี่ยน
ที่ใดมีความซื่อสัตย์น้อยที่นั่นมีความสั่นคลอนมาก ฉะนั้น คงอยู่อย่างแน่วแน่ในความสัมพันธ์กับบาบา ด้วยการคงความสุขที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียน หมั่นฝึกฝนในการจดจำบาบา ผู้สอนความรู้ที่เป็นสัจจะ จนเกิดพละกำลังของสติปัญญา กลายเป็นประสบการณ์ที่มีพลัง ในการใช้จิตใจและสติปัญญา เพื่อตระหนักรู้ถึงเหตุและผลของกรรมที่ตนก่อ สามารถอยู่อย่างมั่นคงและมีความสุขกับปัจจุบันของความเพียรพยายามที่สม่ำเสมอ ต่อเนื่อง ด้วยทัศนคติที่อยู่เหนือทุกสิ่งที่เกิดขึ้น โดยไม่ติดอยู่ในอดีตและอนาคต เป็นการเพิ่มความเร็วของความสม่ำเสมอในความเพียรพยายาม ปรับเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะขจัดสิ่งกีดขวางข้างในด้วยความถ่อมตน หลังจากที่ได้เพาะหว่านเมล็ดของสัจจะลงในจิตใจและสติปัญญาให้เจริญงอกงามได้จากภายใน พร้อมกับสร้างทัศนคติความรับผิดชอบต่อความคิด สำนึกรู้ของตนข้างใน จนเกิดการกระทำที่เหมาะสม ความสม่ำเสมอย่อมทำให้เกิดความสำเร็จที่แท้จริงในที่สุด ทัศนคติที่เชื่อมโยงกับความถ่อมตน จะเกิดการยอมรับด้วยจิตใจที่เปิดกว้าง และมีความสงบ นี่คือจุดนัดพบกับความหนักแน่น มั่นคง

ความพอใจ (หญิง) 28/10/23
พอใจมาเป็นชุดในนามของสัจจะที่ไม่สูญสลายมีทั้งความสงบ ความพอใจ เป็นสุข ความบริสุทธิ์ พลัง เป็นภาวะธรรมชาติดั้งเดิม คือความดีงามทั้งหลาย มีความชื่นชมยินดีกับตนเองและรู้ค่า เป็นสภาพดั้งเดิมที่ไม่เสริมเติมแต่ง เป็นความดีที่แท้จริงอยู่ข้างใน ยิ่งนำมาใช้ได้จะยิ่งรักตัวเองมากขึ้นจนละลายสิ่งที่กีดขวางทางลบ เปิดตาให้เห็นความงามของผู้อื่น ถ้าเรารักตนเองก็ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากผู้ใด มีความรักจากหัวใจ ไม่ว่าใครจะเป็นเช่นไร
เป็นพลังงานที่ไหลรินจากภายในสู่ภายนอก เพื่อแบ่งปัน แจกจ่าย ให้ทั่วถึง จึงวนกลับมาหาตัวเองอีกครั้ง นี่คือกฎของจักรวาล ผู้ที่พอใจ ไม่ว่าเขาจะไปไหนก็ถูกห้อมล้อมไปด้วยความรัก จะมีสภาวะที่เป็นสุข ที่ใดมีความรักที่นั่นจะไม่มีความกลัว เราจะทำให้ทุกคนมีความมั่นคง มั่นใจ ในสิ่งที่ตนเองทำ ความสัมพันธ์ที่รู้ค่าตนเองเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสามารถให้ความร่วมมือด้วยพลังสร้างสรรค์ ความสัมพันธ์คือสิ่งบ่งชี้ว่าเรามีสัจจะมากเท่าไหร่ผู้อื่นก็จะไว้วางใจเรามากเท่านั้น
พอใจ ในทุกสิ่ง ในทุกคน ที่อยู่รอบข้าง และทำทุกทางที่จะให้ตนเองพอใจบนฐานของสัจจะที่คงอยู่ตลอดไป

เป็นศูนย์รวม (โบว์ลิ่ง) 29/10/23
ชีวิตของการเป็นศูนย์รวมของความดีงาม เริ่มต้นจากการมองเห็นอย่างชัดเจนของความบริสุทธ์ที่เป็นรากฐานของสัจจะ พระเจ้ามอบสองสิ่งนี้ให้เก็บไว้ เพื่อกลับมาเป็นมรดกอีกครั้ง
ความบริสุทธิ์ดึงดูดแต่ไม่เกาะเกี่ยว สัจจะเป็นเครื่องนำทาง ความบริสุทธิ์เป็นรากฐาน เพื่อจะกลายเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง อย่าให้ความบริสุทธิ์ของเราดึงดูดใครหรืออะไร ต้องเกาะเกี่ยวเหนียวรั้งกัน ความบริสุทธิ์จะเยียวยาโดยไม่ทิ้งรอยแผลเป็นนี้ ความบริสุทธิ์ให้พลังโดยไม่ติดหนี้กรรมใดๆ ความบริสุทธิ์ไม่ใช่ขบวนการชำระล้างแต่เป็นความสะอาด ขจัดความเชื่อที่ผิดและเป็นพิษของชีวิตของตนเอง และสิ่งหลอกลวงที่บั่นทอนความสามารถที่จะอยู่อย่างสงบได้จริง และความสามารถที่จะให้ความรักที่แท้จริงได้อีก
ฉันเป็นศูนย์รวมด้วยพลังของความรัก ความบริสุทธ์ ความสงบ ในการกระทำของภาวะที่สูงส่งในการหยั่งรู้ในสัจจะแรกที่สำคัญที่สุดคือ ฉัน คือดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์ ด้วยสำนึกรู้นี้ ฉันจึงปรับปรุงและเปิดเผยตนเองในเวลานี้ จึงเป็นศูนย์รวมของทุกสิ่งกับการเรียนรู้ที่จะกลับมาหาตัวเองได้อย่างแท้จริง

เกร็ดเสริมคุณธรรม ‘สร้างสรรค์’ จากชั้นเรียน ในตอนเช้าวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม
ตัวอย่างที่เราสามารถจะมองเห็นได้ชัดเจน ถึงความล้มเหลวในการใช้คุณธรรม ‘สร้างสรรค์’ ที่พระเจ้ากำลังดลใจ ให้เราเพียรพยายามที่จะสร้างโลกใหม่ที่สวยงามตามที่ทุกคนปรารถนาคือการสื่อสารด้วยภาษากาย ด้วยเสียง ด้วยคำพูด ฯลฯ แทนที่จะเรียนรู้การใช้ภาษาของความเงียบสงบ (Language of Silence) จากภายใน อันหมายถึง มีพลังของจิตวิญญาณในการสื่อสารระหว่าง ดวงวิญญาณลูกและพ่อ-แม่สูงสุด ผู้ไม่มีตัวตน
เริ่มจากสถาบันครอบครัวทางโลกที่การสื่อสารแรกของเด็กเกิดมาเขาเคยได้รับการยกย่อง ชื่นชม ยินดี ภายหลังโตขึ้นมาเมื่อเขาถูกตำหนิ ด้วยคำพูดหรือกิริยาในเชิงลบ “เธอไม่ควรทำอย่างนี้ อย่างนั้น”...จากผู้เป็นพ่อแม่ รวมทั้งเพื่อนฝูงญาติมิตรอาจทำให้เขาหายใจไม่ออก (เหมือนการอุดปาก, บีบคอ, หรือห้ามปรามต่างๆ) ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ของเด็ก เพราะรู้สึกว่า ไม่มีค่าใดๆ ไม่ได้รับการยอมรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากผู้ที่ใกล้ชิด ติดยึดกันมาในครอบครัว แท้จริงแล้ว แต่ละคนมีคุณค่าที่จะให้และเป็นประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันต่างๆกันไป แต่เมื่อสภาวะจิตติดอยู่ในความรู้สึกที่ทำให้ ‘ไม่รู้ค่าตนเอง หรือไม่มีค่าสำหรับผู้อื่น/สังคม กลายเป็นผลเสียต่อบุคลิกภาพของเขา อันนำไปสู่การใช้คำพูดที่ขมขื่น, หยาบกระด้างและรุนแรง เป็นปฏิกิริยาตอบโต้ ด้วยความรู้สึกว่า...ฉันถูกรังแก ฉันถูกข่มเหง ฉันถูกทำลาย แล้วฉันก็กลายเป็นคนก้าวร้าวรุนแรง พร้อมปะทะผู้ต่อต้าน เพื่อปกป้องตนเอง

♦ การแบ่งปันสาระสำคัญในบรรยากาศชั้นเรียนจากการบันทึกเสียง
  1. ศุกร์ 13 ต.ค. (เช้า)...แบ่งปัน คุณธรรมสร้างสรรค์/สัญญาณที่ละเอียดอ่อน...พี่ปุ้ม คลิกฟังเสียง
  2. ศุกร์ 13 ต.ค. (เช้า)...เสริมคุณธรรมสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงกับการมีศรัทธา...พี่หล้า /แบ่งปันคุณธรรมสร้างสรรค์...พี่ปุ๋ย+พี่กอล์ฟ คลิกฟังเสียง
  3. จันทร์ 23 ต.ค. (เช้า)...แบ่งปันคุณธรรมใจกว้าง/สัญญาณที่ละเอียดอ่อน...พี่สุทธิ คลิกฟังเสียง
  4. จันทร์ 23 ต.ค. (เช้า)...ยกย่องนักเรียนที่มีสติปัญญา และเสริมคุณธรรมใจกว้าง...พี่หล้า คลิกฟังเสียง

© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.