1. สัญญาณที่ละเอียดอ่อน 'เวลานี้ทำงานรับใช้ด้วยสภาพที่สูงส่งของจิตใจ
    และทัศนคติที่ละเอียดอ่อนของลูก' - Avyakt Signal(AS)
  2. การไตร่ตรองมูร์ลีประจำวัน(ภาษาไทย) จาก YouTube -
    Daily Churning after 'Murli' in Thai
  3. ขลุ่ยวิเศษ(เสริมสร้างคุณธรรม) - Magic Flute
  4. กิจกรรมพิเศษ - Special Activities (นำเสนอใหม่ล่าสุด)
  5. ราชาโยคะ ให้ทานชีวิตใหม่แก่ผู้ใด?(นำเสนอใหม่ล่าสุด)
  6. ถาม/ตอบ-ดร.เนอร์มาละ - Q/A-Dr.Nirmala© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.