กิจกรรมพิเศษ


4 พ.ค
คืนก่อนการฉลองวันเกิดราชาโยคะ ครอบครัวรวมตัวกันเพื่อแบ่งปันความรู้ ข้อคิด และประสบการณ์ชีวิต ในบรรยากาศของชั้นเรียน จากพี่แดง พี่แก้ว พี่นงค์ พี่นันท์ (บันทึกเสียง) (คลิกฟังเสียง)

พี่หล้า ใช้เสียงพูดก่อนเพื่อเตรียมการฉลอง ในความสงบเงียบ โดยมี แม่ปุ๋ย ช่วยเสริมประเด็นของ การรู้ค่าในตนเอง บันทึกเสียง (คลิกฟังเสียง)


แม่ปุ๋ย ช่วยเสริมประเด็นเชื่อมโยงความเคารพตนเอง-การรู้ค่าตนเอง-ความเชื่อมั่นในตนเอง
การมีความเคารพในตนเองที่แท้จริงมากจากการรู้จักว่าตัวตนที่แท้จริงของเราคือดวงวิญญาณ (Spiritual Being) ที่ต้องเชื่อมโยงกับดวงวิญญาณสูงสุด (Source of Being) ซึ่งเป็นสัจจะ จึงทำให้เรามองเห็น และเชื่อมั่นตนเองบนฐานของความดีแท้ดั้งเดิม ไม่ใช่สิ่งที่ได้รับมาภายนอก จนในที่สุดเกิดความมั่นใจและรู้ค่าในสิ่งที่ตนเองเป็นจริงๆ และเมื่อเราปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นก็เกิดการมองเห็นถึงความดีในเนื้อแท้นี้ ที่ทำให้เรารู้ค่าพวกเขาและเกิดความร่วมมือที่จะสรรสร้างพลังงานที่เป็นบวกต่อโลก กระบวนการเข้าไปถึงตัวตนนี้ต้องอาศัยความซื่อสัตย์อย่างมาก ที่ทำให้มองเห็นอย่างชัดเจนถึงสิ่งกีดขวางของการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับตนเอง นั่นก็คือ Ego หรือตัวตนที่ปลอมของเรา สิ่งบ่งชี้ของการมี Ego คือการมีทัศนคติของความกลัว ซึ่งดึงพลังงานลบเข้าหาเรา เกิดการไม่เคารพ ไม่รู้ค่ากัน แบ่งแยกกันในที่สุด (แม่ปุ๋ย)

9 พ.ค.
เยี่ยมชม Chocolate Ville เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ ที่สามารถย้อนถึงวัยเด็กในสวนเนรมิต


11 พ.ค
คุณแม่บังอร พึ่งรัศมี (คุณแม่ของพี่ทิม-ผู้ประสานงานศูนย์ปัตตานี)

พี่ทิม คือดวงวิญญาณแรก ที่ได้เข้ามาใช้ชีวิตในศูนย์ราชาโยคะที่กรุงเทพฯ หลังการรณรงค์โครงการ ล้านนาทีแห่งสันติ (ค.ศ 1986) ‘หมะ’ (แม่บังอร พึ่งรัศมี) ผู้เป็นมารดา ได้มาเยี่ยมเยือนเราจากจังหวัดปัตตานี พร้อมน้องๆ(หมอเพชร, หมอเต็ม)
พี่หล้าได้ส่งข้อความถึงพี่ทิม ทันที่ที่ทราบข่าว
ขอให้ 'หมะ' ของเรากลายเป็นนกที่โบยบิน ข้ามพ้นกำแพงที่มีขีดจำกัดทั้งปวง ไปอยู่เหนือทุกสิ่งเพื่อเข้าไปใกล้จุดหมายปลายทางอย่างที่บาบาให้พรแก่ลูกๆทั้งโลกนะคะ
พร้อมนี้คือ การบันทึกเสียง (คลิกฟังเสียง) ในวันพฤหัสก่อนที่เราบ้านโอมจะ Offer Bhog ให้บาบาส่งพลังความรักแก่ หมะและครอบครัว พึ่งรัศมี เพื่อรอจนถึงวันนี้ที่ทำพิธีสุดท้าย บาบาให้เราแบ่งปันประเด็นมูร์ลีในวันที่ 11 พ.ค นั้นด้วยคะ ขอขอบคุณสำหรับการประมวลคุณความดีของหมะไว้ใน E-Book อย่างสวยงาม ซึ่งได้บันทึกไว้ในหัวใจของเราด้วยคะตั้งแต่แรกพบ
แทนคำขอบคุณ ขอส่ง Ebook แม่บังอร ปันสุข กดลิวค์อ่านได้เลยค่ะ https://linktr.ee/mommy.bangon


29 พ.ค.
Sr.Meera จากมาเลเซียได้รับเชิญมาไทยสำหรับรายการบ้านสุขุมวิท ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ภายหลังได้มาเยี่ยมบ้านโอมและบ้านพินทุ

การสื่อสารทางอีเมลล์(15 May) Sr.La ได้ขอให้ Sr.Meera แบ่งปันเนื้อหาในชั้นเรียน(คลิกฟังเสียง) เกี่ยวกับ Silence เพื่อเชื่อมโยงกับ theme งานหลักในเดือนกันยายน

Dear Sr.Meera,
Greetings of love. At last,we can finalise your programm.
Br. Kailash told that 2-3souls will come with you to reach here at 9.30am on Monday.29May.We will have short class with you 10-11.30 am on the topic 'Spirituality is the foundation of true success' .It will be our main theme for 2 weeks tour of Sr. Gopi in September,based on special slogan....Silence is calling...for every talk to use in our poster, banner and sticker even to put on the Motor home Van.
Hope that your talk will be a part of our P.R to invite public as a blessing from the senior who visit our OM Sweet Home.
Please let us know what kind of lunch you prefer before leaving us on the same day?
Good that Sr.Jyoti can have you early for Murli next day.
Thank you in advance to spend your time with us both on site and on line cos it is a week day.
In His sweet Yaad
Sr. La

Dear sis la om shanti
Many thanks for your email...whstever you have organised is ok for me ..
Regardung lunch white rice some dhal and one subjee is ok ...looking forward to be with all of you soon...lots 9f love....meera


Br.Kailash ผู้ประสานงานบ้านสุขุมวิทได้แจ้งมา
พี่หล้าทำหน้าที่ส่ง จ.ม สำหรับ Sr.Meera ไปพบกับทูตอินเดียประจำประเทศไทยตามที่ Sr.Meera ได้ขอมา
Sr. Meera is coming to Sukhumvit on 26th May for Hindi retreat from 26-28th May. She is going back on 31st May afternoon. She wish to visit your center and Sr. Jyoti’s center on 29-30th May. She need not to stay at Pinthu. If it is not convenient to visit, she can be informed accordingly.
Om Shanti Sr. La.

Sr. Meera would like to meet Indian Ambassador to Thailand during her visit if possible. She is free on 29th & 30th afternoons and 31st morning.
Can an official email can go from your side to Indian Ambassador. Sukhumvit doesn’t have official email id.


การจัดรายการสำหรับ Sr.Gopi Patel การจัดหาตั๋วเครื่องบิน และ การจัดหารถบ้าน(MotorHome) ด้วยความเห็นชอบจากดีดี้ เนอร์มาละ และสมาชิกครอบครัว (เริ่มจากผู้ที่อยู่ในศูนย์)

หลังจากได้รับอนุญาตจากดีดี้ เนอร์มาละ ในการซื้อรถบ้าน เพื่องานรับใช้ ตามเนื้อหาของ จ.ม. วันที่ 14 พ.ค. (แนบมา) เราจึงศึกษาหาข้อมูลและไปดูตัวอย่าง รถบ้านในสถานที่ต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล รายละเอียดทั้งหมดก่อนการตัดสินใจซื้อหรือเช่า
Dear La,
Greetings of love from Madhuban.
It is ok for Gopi to buy, and you reimburse. You can buy Van for her and others comfortable travel.
In Baba's sweet yaad,
BK Dr. Nirmala

On Sun, 14 May 2023 at 15:12, Bangkok - Thailand - Brahma Kumaris wrote:
Dear Didiji,
Greetings of love. Sr. Gopi gave another option as attached. We decided to have her pay directly,then we reimburse in cash or transfer later to her.
At the moment we are planning to keep her busy as you said with the hope that her health /backache can cope with travelling . Our team meeting this morning agreed to rent( or purchase later) ,normal old van which was converted into small motor home with 2 beds and toilet. 4 persons may help sharing the down payment after getting your permission in the future. During her stay, each place of her talk is 2-3 hours distant besides a trip to Chiangmai for 3 days with 2 days on the road back and forth. All the details will be informed.
In His sweet Yaad
Sr. La
(คลิกอ่านต่อ) การจัดหาตั๋วเครื่องบินสำหรับ Sr.Gopi Patel.


จากการเจรจาเช่ารถ บริษัท Adventure Campers ในที่สุด เราได้ตัดสินใจดัดแปลงรถ Van มาเป็นรถบ้าน โดยมีคุณพอลล์(ชาวอังกฤษ) เป็นผู้ประกอบการให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 3 เดือน

ภายหลังเราได้ติดตามการสร้าง รถบ้าน


La: Morning please let me know if i can put your name on my list and the date you will require the camper by. I will make you a camper that is beautiful for you.

Paul: Yes ! Can we have clear ideas how it looks like after all specification. Will you be so kind sketching out for our committee including terms of payment before transfering 50,000 to your account today. Will it be possible?Your legal steps including car insurance sounds very promising.Please have all written like a legal deal with our signature will be done to delivery the car by the first week of August,23.

All details will be specify after finding our best ideas to make it light ,bright and homey.You can imagine it has the sticker or stripe on the body says: Silence is calling.cos we are a meditation group with no charge .It will invite people to look for peace inside the self as well as in the car. Hope we can see the van before it get converted.

I have just hung up with the legal expert who knows that we would like to do only the right thing legally . To be saved for the future of more strict law enforcement,we may have to get filed for using the green number plate instead of black number plate as it is for modified camper van.Will it be possible to have the black number plate?
การเจรจาโต้ตอบ เพื่อความถูกต้องตามกฏหมายไทยในการใช้รถประเภทนี้
(คลิกอ่านต่อ)

เรารอโอกาสแจ้งเจตน์จำนงค์ให้ดีดี้เนอร์มาละและคณะกรรมการมูลนิธิฯ ในการประชุมเดือนกรกฎาคม 2566 รับทราบอย่างเป็นทางการถึงการรับมอบรถบ้านที่กลุ่มพี่น้องได้ช่วยกันลงทุนสำหรับงานรับใช้ ด้วยเงื่อนไขที่ต้องลงทุนเพิ่มอีก 40% ของราคาซื้อ เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นทะเบียนรถป้ายดำให้ถูกต้องตามกฏหมายของการใช้รถประเภทนี้
 1. พี่ภา
  ในหลักการ บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก เป็นทั้งมหาวิทยาลัย บ้านและโรงพยาบาล บ้านโอมให้ความอบอุ่นของบ้าน ในช่วงเวลา 2-3 ปี ที่ผ่านมาของงานรับใช้ เราต้องใช้ระบบออนไลน์ เป็นส่วนใหญ่ เพราะบ้านโอมอยู่ห่างไกลจากชุมชนมากซึ่งมีโอกาสน้อยที่นักเรียนจะเดินทางมาได้รับการหล่อเลี้ยงจากศูนย์ ดวงวิญญาณส่วนใหญ่ที่เข้ามาแม้ดูมีความพร้อม โดยสามารถเข้าใจได้เป็นอย่างดี ก็ยังอยู่ในการชำระสะสางบัญชีกรรม เช่นนักเรียนที่รับบทเรียนออนไลน์ เรียนจบแล้วแต่ไม่สามารถมารับน้องได้เพราะอยู่ต่างจังหวัดไกลๆ หรือดูแลพ่อแม่ติดเตียง จึงจำเป็นที่เครื่องมือของบาบาและผู้อุทิศตนในศูนย์ที่เป็นชีพชัคตี ต้องออกไปพบกับดวงวิญญาณที่กระจายกันอยู่ทั่วประเทศ เราอาจมีรถบ้านไว้ออกไปตั้งแคมป์ ณ จุดใดจุดหนึ่งที่รวมพลกันได้ และได้รับฟังมุรลีและโยคะในชั้นเรียนแบบได้พบหน้า รับดริสตี โทลี พร ดังนั้น ประเด็นสนับสนุนสำหรับการมีรถบ้านและ เงื่อนไขนี้ มีดังนี้ (ตัวอย่างเช่น...) (คลิกอ่านต่อ)
 2. พี่ศรี
  หลังจากนั้นทราบว่า ดีดี้ได้อนุญาตให้ซื้อรถได้เพื่อความสะดวกในงานรับใช้ของบาบา โดยเฉพาะงานช่วงที่ซิสเตอร์โกปี้มาเป็นเวลาหลายวัน และรถนี้จะเป็นประโยชน์มากในงานรับใช้อื่นๆอีกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อการทำงานรับใช้ที่ต้องไปตามสถานที่ต่างๆ และต้องพาซีเนียร์ไปด้วย จึงได้มีส่วนร่วมในการบริจาคเงินสมทบกับท่านอื่นๆ เพื่อให้มีการซื้อรถนี้ได้โดยไม่ต้องใช้เงินของบาบาหรือมูลนิธิฯ
 3. พี่แดง
  การซื้อรถบ้านที่เราได้ออกแบบให้มีสิ่งอำนวยสะดวกเหมาะสมกับการใช้ชีวิตบราห์มินเพื่อเอื้อประโยชน์ ดังนี้
  1. จากประสบการณ์เดิมที่ทางศูนย์ได้ใช้รถยนต์สำหรับเดินทางไปทำงานรับใช้นอกสถานที่ในต่างจังหวัดที่ต้องใช้เวลาในการเดินทาง ทำให้ไม่สะดวกในการทำธุระส่วนตัว เช่น การใช้ห้องน้ำ สถานที่รับประทานอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้สถานที่สาธารณะ จึงมองเห็นว่าเราจะปลอดภัยและไม่เสียเวลาในการจอดรถหากเราใช้ห้องน้ำในรถ
  (คลิกอ่านต่อ)
 4. อึ่ง
  1. สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้สถานที่สาธารณะ จึงมองเห็นว่าเราจะปลอดภัยหากเราใช้ห้องน้ำในรถ ประกอบกับรถที่ใช้เป็นรถตู้มีความปลอดภัย และง่ายต่อการขับขี่
  2. พี่หล้า พี่แดง พี่ศรี อึ่ง ค่อนข้างสูงอายุ มีปัญหาด้านสุขภาพ และมีขีดจำกัดด้านเวลา งานรับใช้บางครั้งต้องออกจากบ้านตั้งแต่เช้า และงานรับใช้ต้องเดินทางไกลตลอดทั้งวัน จำเป็นต้องนอนพักผ่อนได้ในขณะที่เดินทาง
  (คลิกอ่านต่อ)
 5. เหมียว
  หลังจากที่ ศูนย์ บ้าน Om sweet Home ได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งอยู่ในที่ค่อนข้างห่างไกลจากตัวเมือง การคมนาคมไม่สะดวกต้องใช้เวลานานในการเดินทาง มีความห่างไกลจากนักเรียนและยากที่จะเข้า-ออกไปทำงานรับใช้ อีกทั้งมีสภาวะสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 และสภาวะของซีเนียร์ที่มีอายุมากและจำเป็นต้องใส่ใจสภาวะสุขภาพ และสุขอนามัย โดยเฉพาะเวลาที่ใช้ในการเดินทางที่ต้องได้รับความสะดวกและการพักผ่อนอย่างเพียงพอ
  (คลิกอ่านต่อ)
 6. ต่าย
  ความคิด ความรู้สึก ของการซื้อรถบ้าน : เป็นระยะเวลามากพอสมควรที่ตนเองเองได้รับทราบเกี่ยวกับการพูดถึงรถบ้านโดยเฉพาะพี่หล้า ผู้เป็นเครื่องมือหลัก ในการพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในงานรับใช้

  ในการซื้อรถบ้านนี้ ตนเองได้ เรียนรู้ เห็น กระบวนการต่างๆ ทั้งการหาข้อมูลทุกอย่าง การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือมีความรู้ การร่วมรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งการไปดูรถบ้านในที่ต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นการเช่าหรือซื้อ โดยมีเครื่องมือหรือคณะทำงานหลายท่าน...จนกระทั่ง ถึงการตัดสินใจได้ว่า เลือกซื้อรถบ้านของคุณพอลล์ ซึ่งเราทุกคนก็สัมผัสกระแสที่ดีของคุณพอลล์รวมทั้งครอบครัวของเขา ในการตอบรับหรือเข้าใจ ในการเลือก การนำเสนอสิ่งต่างๆ จากพี่หล้ารวมทั้งเครื่องมือท่านอื่น ถึงสิ่งต่างๆที่จำเป็นต้องมีในการสร้างรถบ้าน
  (คลิกอ่านต่อ)

© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.