การไตร่ตรองมูร์ลีประจำวัน(ภาษาไทย) จาก YouTube

คลิกที่ link เพื่อเปิดดู video เดือนพฤษภาคม
ตัวอย่างการแบ่งปันประเด็นจากเจ้าของคุณธรรมเพิ่ม หลังจากบันทึก VDO เข้าสู่ระบบ Youtube ข้างบน
บรรยากาศชั้นเรียน
1. การสรุปความจากคลาสในชั้นเรียนที่แบ่งปันเนื้อหาสำหรับคุณธรรมประจำวัน
บรรยากาศชั้นเรียน คลาส การไตร่ตรอง 'คุณธรรม' ประจำตัว
ขอบคุณ ‘แม่ปุ้ม’ สำหรับความเพียรพยายาม ในการรวบรวมเนื้อหาสาระจากชั้นเรียน(เช้า-เย็น) มาฝากพี่น้อง เราได้เรียงตามลำดับวันที่ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมประจำวันนั้น

ความมุ่งมั่น (สรุปความจากคลาส 8/5/23)
ดวงวิญญาณมีคุณสมบัติดั้งเดิมของตนเอง เราต้องมุ่งมั่นกลับไปมีชีวิตดั้งเดิม เริ่มจากเปลี่ยนรูปของตนเองก่อน และเปลี่ยนธรรมชาติ และลูกจะเปลี่ยนความคิด สันสการ์ก็จะได้รับการปรับเปลี่ยน แต่ดวงวิญญาณต้องรู้ก่อนว่า…ตนเองมีสันสการ์สำคัญที่สุดของ "ความบริสุทธิ์" ทั้งจิตใจ สติปัญญาและสันสการ์ต้องทำงานด้วยกัน ทั้ง 3 มีคุณสมบัติดั้งเดิม เป็นแม่สี...สำหรับมวลมนุษย์ทั้งหมดที่อยู่ด้วยกันมา หากขาดสิ่งนี้ เราก็ลดพลังของเราตามนั้น เพราะเหล่านี้เป็นแม่สีที่ใช้วาดภาพชีวิตของเราเอง

เราจะเป็นเทพที่สูงส่ง หรือจะเป็นศูทร ก็เป็นทางเลือกของเรา แต่เราต้องเข้าใจความบริสุทธิ์...ซึ่งเป็นสภาพของความซื่อสัตย์และความสะอาดที่อยู่ข้างใน ที่ข้างนอกต้องปรากฏให้เห็น ไม่ใช่ซ่อนเร้น

เราต้องไม่มีความหลอกลวงตนเองและใคร ตรงไปตรงมา นี่เป็นเรื่องของชีวิต...ที่ต้องไม่มีช่องว่างสำหรับความจอมปลอมใดๆที่เกิดขึ้น

เพราะความบริสุทธิ์ หมายถึง สภาพที่เป็นสัจจะดั้งเดิม(Original Truth) ไม่มีความรุนแรงก้าวร้าว หรือเบียดเบียนใคร ไม่มีการทำอะไรให้เสียหาย หรือเดือดร้อน ไม่ถูกทำลาย ไม่สูญสลาย คงอยู่ตลอดไป
(คลิกอ่านต่อ)


ความมั่นใจ (สรุปความจากคลาส 11/5/23)
ทุกอย่างเกิดจากบาบา...ถ้าเราไว้ใจบาบา เราจะแยกแยะได้ว่าอะไรคือของจริง ของปลอม

จากความรู้ที่ท่านให้…จะกลายเป็นเข็มทิศชี้ทางชีวิตให้เรา เราต้องมั่นใจได้ขนาดนั้นเมื่อ "ศรัทธา" ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้ง จากสติปัญญาที่เริ่มไตร่ตรอง เข้าใจ ซึ่งต้องเป็นศรัทธาที่แรงกล้า กว่าตรรกะใดๆ ที่หาเหตุผลประกอบ เพราะเป็นสิ่งที่ฝังรากลึกอยู่ข้างใน

- ศรัทธาเป็นการปกป้อง เราจากความสงสัย! เกิดจากความเข้าใจ การยอมรับ เราจึงมั่นใจเพราะว่าเป็นประสบการณ์ที่ฝังรากลึก ให้หันไปหาประสบการณ์นั้น...ด้วยความเพียรพยายาม ด้วยหลักศรัทธาที่แท้จริง ด้วยคำสอนที่แท้จริง เราก็จะมีพลัง ไม่เช่นนั้น…ความมั่นใจก็จะมาเฉพาะสิ่งข้างนอก...จากชื่อเสียง เกียรติยศ ความสามารถ จากโอกาสไหนที่เราได้ ซึ่งไม่ได้มาจากพลังของศรัทธาในตนเอง

พลังของศรัทธาเท่านั้น ที่จะทำให้เกิดความมั่นใจ ในขณะที่เรานิ่งและหนักแน่น ในการเป็นดวงวิญญาณ เป็นสภาวะที่แน่นหนักและมั่นคง มั่นใจมาก ฉันคือดวงวิญญาณ เป็นศรัทธาในสิ่งแรก เราจะมั่นใจเหมือนการทอดสมอเรือ...ด้วยความรู้สึก ความคิดของเรา ไม่ใช่แปรปรวน เป็นพายุ หรือความคิดที่มาจากสำนึกที่ผิด ที่เป็นลบ จึงสร้าง...จุดศูนย์รวมจดจ่ออยู่ที่ความรัก(focus of love) หรือความเมตตา ที่ทำให้เราคงอยู่อย่างมั่นใจ ไม่ย่นย่อต่อพายุ

ขอให้มั่นใจที่เรียกว่า สร้างจากศรัทธาที่เรามีข้างใน เกิดขึ้นและยอมรับว่า…สิ่งนั้นสร้างพละกำลังของเราขึ้นมา รู้สึกถึงความจริงแท้ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์อย่างมาก

ความมุ่งมั่น (สรุปความจากคลาส 12/5/23)
ถ้าเรามุ่งมั่นที่จะทำตามเหมือนสามี-ภรรยา…ถ้าภรรยามีความสวามิภักดิ์ต่อสามี นั่นคือสุดยอดของการเพียรพยายามในการมีคู่ ทำไมลักษมี มีความสวามิภักดิ์ต่อนารายณ์ เพราะการเป็นนารายณ์ คือมนุษย์ที่มี อารยธรรม เต็มไปด้วยความสูงส่ง และลักษมี...เพียงแต่มีเป้าหมาย ทั้งคู่จึงต้องมาด้วยกัน

พลังของความสวามิภักดิ์ คือมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตรง คือมีเป้าหมายอะไรก็เพียรพยายามที่จะกลับไปหา…คุณสมบัติ"ที่จะเป็นไปตามเป้าหมายนั้น ไม่เบี่ยงเบน

บราห์มาบาบา...ได้กลายเป็นผู้ที่พระเจ้าเลือก เพราะจิตสำนึกของท่านไม่มีใครเลย! นอกจาก "ผู้เดียว" มีความมุ่งมั่นที่ ตลอดเวลาท่านมีแต่ "ชีพบาบา" ดังนั้นทุกขณะที่บาบาใช้จิต ใช้ความคิด ใช้ชีวิตของท่าน เป็นไปเพื่อสร้างชีวิตใหม่ของทุกคน โลกใหม่ก็ตามมา พระเจ้าจึงต้องสร้างทั้งระบบที่ท่านมีตัวตนและในสภาพที่ละเอียดอ่อน

ในตอนนี้ งานในการสร้างโลกใหม่..มาจาก พละกำลังเดียว การค้ำจุนเดียว(One strength One support) คือมี strength ของสติปัญญา ที่รับการค้ำจุน ด้วยหลักศรัทธาในสติปัญญาของตน ที่ขึ้นอยู่กับสัจจะเท่านั้น จึงไม่สามารถหลงกลมายา ท่านจึงเป็นผู้ที่ข้ามอุปสรรค ผ่านพ้นทุกอย่าง ทุกสถานการณ์ที่ท้าทาย และดลใจให้ผู้อื่นข้ามพ้นได้เช่นกัน
(คลิกอ่านต่อ)


ความยืดหยุ่น (สรุปความจากคลาส16/5/23)
คือการยอมรับปรับตัว ที่ปรับเปลี่ยนตนเองได้อย่างนุ่มนวล เป็นความยืดหยุ่น เพื่อให้เราจัดการกับความอ่อนแอ หรือสิ่งไหนที่เป็นลบ! เปลี่ยนแปลงตนเองให้ได้ บาบาต้องการให้เปลี่ยน...ทำตามบาบา หน้าที่ของพระเจ้าคือ มาเพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับตนเองและพ่อ ซึ่งเราห่างกันมาก จึงต้องปรับตนเองเข้าไปหา เพื่อปิดช่องว่าง ระหว่างเราและบาบา ด้วยพลังของการเปลี่ยนแปลง บาบามาให้ความรักและพลังแก่เรา

เราต้องเปลี่ยนอะไร ที่ขวางทางอยู่? ในการพัฒนาสภาวะที่เราจะมีปัญญาและมีสัจจะ

คือ ความหลงทะนง "อีโก้" ของเราเอง...ที่เก็บเกี่ยวอะไรมา ซึ่งไร้สาระ เป็นสิ่งที่มีขีดจำกัด นี่คือร่องรอยที่ลึกล้ำที่สุดของบุคลิกภาพของมนุษย์ ที่จะทำให้ทุกอย่างนั้นยากลำบาก ในการเข้าถึงสภาพที่เป็นปัญญาจึงกลายเป็นปัญหา ที่ต้องรบราอยู่เสมอ ในการดูดซับปัญญาที่พระเจ้าให้ เราจึงต้องทิ้ง “อีโก้” ให้ได้ บาบาต้องการลูกเป็นผู้ช่วยที่บริสุทธิ์ ที่ใดมีความรัก ที่นั่นไม่มี “อีโก้” ตราบทุกวันนี้เรายังไม่มีความรักที่แท้จริง

เมื่อปล่อยวางอีโก้ จะสามารถปลูกฝังความถ่อมตนขึ้นมาได้ ให้รู้ว่าตนเองทำอะไร เกิดสภาวะที่เรียกว่าใส่ใจต่อเสียงมโนธรรมของตนเอง ดูดซับปัญญาที่พระเจ้ามาให้ "พร" แก่เรา และกลายเป็นแสงส่องทางให้กับชีวิตของตนเอง เปิดใจเรียนรู้ทุกสิ่ง
(คลิกอ่านต่อ)


ความซื่อสัตย์ (สรุปความจากคลาส 19/5/23)
ถ้าไม่เกิดประสบการณ์แสดงว่าหัวใจไม่ได้รับการพัฒนา ที่จะสัมผัสกับความรักมากพอที่จะอยู่อย่างซื่อสัตย์ ในการนำความรู้ไปปฏิบัติ บาบาบอกว่า ให้ลูกเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างเบา มีความง่ายและเปิดใจ(Easy and Open) ไม่ใช่ใจปิดกั้น เอาแต่ฉัน ไม่เอาเธอ! หรือการทำอะไร ที่แค่ตั้งใจให้ประโยชน์ผิวเผิน ไม่ได้เจตนาดี ตั้งใจดี ในสิ่งไหนที่ตนเองต้องการประสบการณ์ เราต้องซื่อสัตย์ มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้า เพื่อเข้าถึงสภาวะที่เราจะมีอำนาจเต็มที่ในการปกครองตนเอง

เราต้องทิ้งทุกสิ่ง ที่เคยพึ่งพิงมาในทุกระบบ เราจึงจะมีประสบการณ์ในความเต็มอิ่มของพระเจ้า ซื่อสัตย์...ปล่อยวางทุกอย่างที่เป็นของปลอม เราต้องลงลึก เพื่อนำสิ่งดีๆทั้งหมดในก้นมหาสมุทรขึ้นมา นี่คือ การมีประสบการณ์ของพระเจ้า คือกระบวนการต่อเนื่อง เราจะซื่อสัตย์ได้มากแค่ไหน ดูได้จากสัดส่วนในการที่เราอยากจะมีประสบการณ์อันลึกล้ำกับบาบาและเกิดความเข้าใจด้วยสติปัญญา

เราต้องปล่อยวางทุกอย่าง และมีภาวนาถึงจุดนั้น เพื่อเข้าใจคำว่า "ตายขณะที่มีชีวิต" เราจะเข้าไปในหัวใจพระเจ้าจริงๆ เพราะเรามีความซื่อสัตย์ เต็มที่ แท้จริง ไม่เจือปน ไม่มีขีดจำกัด อย่างสิ้นเชิง นี่คือกระบวนการทั้งหมด...

พระเจ้าจะค้ำจุน เกื้อหนุน ช่วยเหลือปกป้องคุ้มครอง เมื่อหัวใจเราซื่อสัตย์เท่านั้น ชีวิตต้องบริสุทธิ์และเข้าถึงการอุทิศตน

ปฏิบัติจริง (สรุปความจากคลาส 24/5/23)
ชีวิตของเราต้องแยก 2 พลังงาน(พลังของอาตมา และพลังของอะตอม)นี้ ออกจากกัน ต้องเข้าใจว่า…
 • พลังของอาตมา (Soul Power) พลังของดวงวิญญาณ ซึ่งทำงานด้วย สติปัญญาที่สาโตประทานเท่านั้น ทำให้เกิดผลทุกสิ่งที่เราคิด ที่เราทำตามเป้าหมาย เมื่อเรามีสติปัญญาที่บริสุทธิ์ที่สุด นั่นคือการสร้างโลกแห่งความสุขที่แท้จริง เป็นการสร้างสวรรค์ โลกแห่งความสงบ ความสุข ทุกสิ่ง และ 2 พลัง อยู่ ณ ที่นั่น
 • พลังวัตถุธาตุ พลังวิทยาศาสตร์…ใช้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ต่อเมื่อเรารู้ว่า นี่คืองานที่ศักดิ์สิทธิ์ สูงส่ง มีสิริมงคล เพื่อทำให้เราได้อยู่ร่วมกัน โดยไม่ต้องแสวงหาหรือพิสูจน์อะไร เพราะด้วย พลังของความสงบ…เราจะพบว่าเรามีงานที่สูงส่ง ในฐานะเป็นดวงวิญญาณที่สงบ เราจะกลายเป็นเครื่องมือที่สร้างโลกแห่งความสงบ โลกใหม่ที่สวยงามนั้นได้แท้จริงด้วยความรู้…ในวิธีการที่จะใช้พลังวิทยาศาสตร์อย่างไร ด้วยพลังของความเงียบสงบ ต้องไปด้วยกันในลักษณะไหน?
 • ความเงียบสงบ (Silence) ต้องมาพร้อมกับองค์ประกอบของความคิด ที่เต็มไปด้วยพลัง คือ "ความคิดที่บริสุทธิ์" จะมีพลังของความสงบ และความสุข 3 สิ่งนี้ ที่ต้องมาด้วยกัน จะไม่มีคลื่นของความทุกข์ ไม่มีคลื่นของความไม่สงบเกิดขึ้น แม้กระทั่งในความฝัน
(คลิกอ่านต่อ)


2. การบันทึกเสียงจากชั้นเรียน
 • ประจำวันพฤหัส-เสาร์ (ตอนเย็น)
  การบันทึกเสียงจากคลาสเย็นประจำวันพฤหัส-เสาร์
  1. พฤหัส 11 ประเด็นของความเชื่อมั่นที่เกี่ยวกับสัจจะ... (คลิกฟังเสียง)
  2. เสาร์ 13 การทำความรู้จักกับกิเลสตัณหา-ศัตรูที่ยิงใหญ่ที่สุด... (คลิกฟังเสียง)
  3. พฤหัส 25 ความหมายของการอุทิศตน (คลิกฟังเสียง)
 • ในวันของคุณธรรมประจำตัวที่ได้แบ่งปันประเด็นความรู้และสัญญาณที่ละเอียดอ่อน
  1. ปุ๋ย เป็นสุข 14 พ.ค.66 (คลิกฟังเสียง)
  2. สุทธิ ซื่อตรง 22 พ.ค.66 (คลิกฟังเสียง)
  3. ป้าแมว สร้างสรรค์ 17 พ.ค.66 (คลิกฟังเสียง)
3. การแบ่งปันเนื้อหาสาระ จากชั้นเรียนที่มธุบัน(เดือนกุมภาพันธ์) วันที่ 20 พ.ค. 23
หัวข้อ 'ภาวะผู้นำบนฐานของคุณธรรม' (Dharna based Leadership) โดย Br.Ken


พี่แดง
พี่แดงได้รับแรงบันดาลใจจากแบบอย่างที่สูงส่งของพ่อบราห์มา บาบา และดาดี้ทั้งหลาย การนำข้อความจากมูร์ลีมาเป็นตัวอย่างผู้นำที่มีคุณภาพ
 1. อำนาจการควบคุมและปกครองตนเอง…ทำให้มีอำนาจการจัดการที่ถูกต้องเที่ยงธรรมสำหรับผู้อื่น
 2. ความรัก ความพึงพอใจในการจัดการและความสัมพันธ์ทั้งกับผู้ที่ไม่มีความรู้และมีความรู้ทางจิตวิญญาณ รวมทั้งครอบครัวบราห์มินผ่านงานรับใช้… ทำให้ได้รับความสำเร็จในงานรับใช้
 3. คุณธรรมและความพิเศษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการมีสติปัญญาที่ตระหนักรู้จักพ่อ กล้าหาญในการเป็นของบาบาและรู้วิธีที่จะรักบาบา ซึ่งไม่เป็นที่รู้จักโดยผู้ก่อตั้งศาสนาตลอดวงจร ทั้งผู้ปกครองและคนมั่งคั่ง ที่ไม่มีสิ่งนี้ แต่ดวงวิญญาณบราห์มา บาบามีความพิเศษนี้ …ทำให้ฉันมีศรัทธาในสติปัญญาและกล้าหาญที่จะเอาชนะมายา กิเลสทั้งห้า
(คลิกอ่านต่อ)


ต่าย
 1. บทเรียนจากความปั่นป่วน
  ภาพตัวอย่างนกที่บินจากกรงหนึ่งไปสู่อีกกรงหนึ่งกับคำถามที่ว่า เป็นชีวิตใหม่หรือแค่เปลี่ยนกรง? ทำให้กลับมาสะท้อนความคิดของตนเองว่า เราได้พบกับชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงหรือยัง หรือยังติดกับอยู่กับสิ่งที่หลอกลวงเช่นกรงขังของนก
  ในการเปลี่ยนแปลงภาพรวมที่กว้างนั้นเป็นเรื่องของทั้งโลก ส่วนในภาพที่ละเอียดลงมานั้นเป็นเรื่องของแต่ละบุคคล ในฐานะคนศูนย์ ได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น เมื่อเราอยู่ในระบบชีวิตที่เชื่อมโยงกับปัจจัยหลายด้านเช่น สุขภาพ การเงิน ครอบครัว เพื่อน งานรับใช้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงกับชีวิตเราทั้งในแง่ดีหรือไม่ดี เราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ความเป็นผู้นำที่ต้องใช้คุณธรรมความดีมาปรับใช้ในการดูแลตนเองให้เอาชนะอุปสรรคต่างๆที่เข้ามา นั่นคือเรียนรู้ที่จะปกครองตนเอง เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในงานรับใช้ของบาบา
(คลิกอ่านต่อ)


© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.