เกี่ยวกับ
บราห์มา กุมารี
แนะนำบราห์มา กุมารี
เรื่องราวของ บราห์มา กุมารี
เวลากลางวันของบราห์มา
ชีวประวัติของบราห์มา บาบา
ผู้ก่อตั้งบราห์มากุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
เรื่องราวของ บราห์มา บาบา
ประสบการณ์กับแสงแห่งความเงียบ
มองดู บราห์มา บาบา
แนะนำการเดินทางของบราห์มาบาบา
แนะนำอดีตผู้บริหารบราห์มากุมารี
Dadi Prakashmani เพชรพลอยแห่งแสง
ชีวิตอดีตผู้บริหารบราห์มากุมารี
Dadi Prakashmani เพชรพลอยแห่งแสง 2
แนะนำ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะสาระความรู้
ฉันคือใคร สรุปสาระบทที่ 1 ของราชาโยคะ
- แบบย่อ มี ไทย subtitle 5 นาที
- แบบย่อ มี ไทย subtitle 5 นาที และเสียงไทย
- แบบย่อ มี ไทย subtitle 5 นาที(ใหม่)
- แบบย่อ พากย์ไทย 10 นาที
- แบบเต็ม พากย์ไทย 40 นาที
การค้นพบจิตวิญญาณภายใน
เป็นสาระความรู้ของราชาโยคะ
เชิญรับบทเรียนพื้นฐานราชาโยคะ
ด้วยเสียงและวีดีโอ โดย Br.Nick
ประเทศอังกฤษ ผู้ฝึกฝนมามากกว่า 30 ปี
สรุปบทเรียนราชาโยคะ
กรุณาเข้าไปรับบทเรียนพื้นฐาน(ด้านบน)ก่อน
แล้วค่อยมาที่สรุปนี้
วงจรละครโลก
เสียงของสัจจะ ตอนดวงวิญญาณ
เวลา
อดีตเราเคยเป็นเช่นไร
อนาคตเราจะเป็นเช่นนั้นอีกครั้ง
นักเดินทาง
จากโลกไม่มีตัวตน ลงมาสู่โลกที่มีตัวตน
และกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่ง
แบบ subtitle แบบพากษ์ไทย
ดร.ดีภัค โชปรา (Dr.Deepak Chopra)
อธิบายเรื่องการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบรูณ์
ความสงบ พลัง และปัญญา
18 ขั้นตอนจากมนุษย์เป็นเทวดานางฟ้า
สิ่งที่พ่อพูดกับลูก ๆ ดวงวิญญาณ
ความสงบเงียบ Dadi Janki
คุณธรรมของดวงวิญญาณ
ความเคารพในตนเองบทเรียน ราชาโยคะ
ราชาโยคะอย่างง่าย (Easy Raja Yoga)
โดย Sr.Sudha ชาวอินเดีย
Day 1 ความรู้เกี่ยวกับตนเอง ดวงวิญญาณ
Day 2 สำนึกรู้ทำงานอย่างไร
Day 3 พ่อของทุกดวงวิญญาณ
Day 4 ปรัชญาที่ลึกล้ำแห่งกรรม
Day 5 ขั้นตอนของราชาโยคะ
Day 6 8 พลังทางจิตวิญญาณ ,
Q&A เกี่ยวกับราชาโยคะ
.

ราชาโยคะ จากนักเดินทางผ่านกาลเวลา
โดย Sr.Denise ชาวอังกฤษ
 1. แสงระหว่างดวงตา
 2. จุดอัลฟ่า เจ้าแห่งแสง
 3. การหลอมรวมในความเงียบสงบ
 4. ความยุติธรรมแห่งกรรม
 5. วงจรที่ไม่รู้จบ
 6. ตระหนักในคุณค่าของเวลา
 7. ประตูไปสู่อนาคต

บทเรียนราชาโยคะ 3 บทจากครูอาสาชาวไทย
บทที่ 1 ฉันคือใคร
บทที่ 2 ดวงวิญญาณ
และดวงวิญญาณสูงสุด
บทที่ 3 ความหมาย
ของราชาโยคะการฝึกจิต
มาฝึกสมาธิกับการเข้าไปสู่โลกแห่งแสง
เสียงไทย
subtitle ไทย
ความหมายของสมาธิ
การก้าวเข้าสู่ภายใน
แนะความคิดเข้าสู่ความนิ่งสงบ (Peace Force)
แนะความคิดวันสันติภาพสากล (21 ก.ย. 2015)
การเชื่อมโยงของชีวิต
มหาสมุทรแห่งความรัก
การเชื่อมต่อกับพระเจ้า
ฝึกสำนึกเป็นดวงวิญญาณ
การฝึกจิตเกี่ยวกับพลัง
เพียง 1 นาทีกับการเดินทางสู่ทะเลสาบ
เพียง 1 นาทีกับการขึ้นไปบนบาลูน
เพียง 1 นาทีกับการเข้าไปในป่า
เพียง 1 นาทีกับสายน้ำ
ฟังเพลงขณะอยู่ในโลกดวงวิญญาณ
หยุดอยู่อย่างผิวเผิน อยู่อย่างจริงแท้
หยุดขุ่นมัว กลับมามีความสุขพาเที่ยวชม
ยินดีต้อนรับกลับบ้าน
เป็นเรื่องของคนๆ หนึ่งที่ได้รับเชิญให้ไปที่
สำนักงานใหญ่ของบราห์มากุมารี
พาชมห้องศิลปะทางจิต
ที่บราห์มากุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
สำนักงานใหญ่ประเทศอินเดียเรื่องราว
ความรักที่แท้จริง
วันที่ 13
เป็นเรื่องของหลังการตาย ว่าเราจะมีสภาพเช่นไร
ไม่น่ากลัวนะครับ
วันที่ 13
เหมือนข้างบน แต่ตัดให้สั้นลงเหลือ 12 นาที
และใส่ subtitle แทนเสียงพากษ์
เกี่ยวกับเวลา
ภควัทคีตา ชัยชนะต่อภาพลวงตาของอรชุน
โครงการร่วมกันสรรค์สร้างโลกการเดินทาง
  วิถีแห่งนักเดินทาง
 1. เพชรระหว่างดวงตา
 2. จุดอัลฟ่า
 3. การรวมตัวในความสงบ
 4. ความสมดุลที่สมบูรณ์
 5. วงจรที่ไม่รู้จบ
 6. พลังทั้ง 8
 7. ตระหนักในเวลา
 8. ประตูสู่อนาคต
นักเดินทางโครงการ
7 พันล้านการทำดี
การเห็นสู่การกลายเป็นการช่วยเหลือสังคม
ราชาโยคะ กับโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้องนานาสาระ
ภาวะผู้นำโลก คิดอย่างไรให้ได้โชค
Peace News at 'Peace of Mind' TV Channel
on 17-18-19 January, 2017
Peace News at 'Peace of Mind' TV Channel
on 5-6-7 June, 2017

© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.