Public Program
(รายการสำหรับประชาชน จากบราห์มากุมารี)


Sr.Sonja จาก เดนมาร์ค
บรรยายในหัวข้อ ความเป็นผู้นำภายใน
วันพฤหัสที่ 21 ธันมาคม 2560
เวลา 10.00-12.00 น.
ณ มูลนิธิบราห์มา กุมารี ราชาโยคะSr.Jayanti
บรรยายในหัวข้อ
ความสุข...พลังภายใน
วันที่ 26 กรกฏาคม 2559
เวลา 17.00-20.00 น.
ณ โรงแรม Rambradt

บรรยายในหัวข้อ
สื่อสารผ่านภาษาตา ภาษาจิตวิญญาณ
วันที่ 28 กรกฏาคม 2559
เวลา 19.00-21.00 น.
ณ มูลนิธิ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะ นนทบุรีB.K.ชาลี
บรรยายในหัวข้อ งามด้วยปัญญา ให้คุณค่าชีวิตที่มีดุลย์
วันที่ 29 มิถุนายน 2559
เวลา 18.00-20.00 น.
ณ Wisdom Plusอตัม ปรากาซ
บรรยายในหัวข้อ สื่อสารภาษาใจ ให้โลกสงบสุข
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558
เวลา 10.00-12.00 น.
ณ อาคาร AIS
ราชา โยคี สุราช กุมาร โทเมอร์
บรรยายในหัวข้อ ชีวิตราชาโยคี
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558
เวลา 10.00-12.00 น.
ณ มูลนิธิบราห์มา กุมารี ราชาโยคะ


บรรยายในหัวข้อ สมาธิในชีวิตประจำวัน
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558
เวลา 17.30-20.30 น.
ณ บ้านพินทุ
Sister Leela จาก Philippines
บรรยายในหัวข้อ แสงแห่งรัก
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558
เวลา 16.00-18.00 น.
ณ มูลนิธิบราห์มา กุมารี ราชาโยคะ
Dr.Nirmala ผู้อำนวยการ บราห์มา กุมารี ประจำภาคพื้นออสเตรเลีย และเอเชียแปซิฟิก
บรรยายในรายการ
ประภาคารแห่งแสงสำหรับความสงบและความบริสุทธิ์
ที่ จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 57


ขั้นแรก ดูแลเอาใจใส่ตนเอง
(คลิกที่ปุ่มเพื่อฟังเสียง)ขั้นที่สอง การตระหนักรู้จักตนเอง
(คลิกที่ปุ่มเพื่อฟังเสียง)ขั้นสาม ค้นพบพลังของความรัก
(คลิกที่ปุ่มเพื่อฟังเสียง)
ขั้นสี่ การใช้ชีวิตทางจิตวิญญาณ
(คลิกที่ปุ่มเพื่อฟังเสียง)


Feedback
การให้ความรู้ของ BK.Charlie เรื่อง ความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ แก่ผู้รับบทเรียนแล้ว
(อาจมีบางคำที่ผู้ยังไม่ได้รับบทเรียนไม่เข้าใจ เช่น บาบา=ดวงวิญญาณสูงสุด,บราห์มิน=ผู้จบบทเรียนแล้ว)
เห็นว่ามีประโยชน์กับทุกคนเลยนำมาให้ฟังครับ


ความสงบภายใน ความงามของจิตใจ
แสงปัญญา
ท่านจันทร์สรุปแสงปัญญาจาก Didi Sudesh
ดวงวิญญาณบุญ
การให้อภัย  ฟังการบรรยาย โดย Br.Nick ในหัวข้อ
 • บทเรียนที่ 1 ดวงวิญญาณ (แปลไทย)
  video
  Lesson 1 soul(english)
  video
 • บทเรียนที่ 2 ใครคือพระเจ้า? ท่านอยู่ที่ไหน? (แปลไทย)
  video
  Lesson 2 Who is God? & Where is He? (english)
  video
 • บทเรียนที่ 3 สอนดวงวิญญาณให้ฝึกจิต(แปลไทย)
  video
  Lesson 3 Teaching souls meditation(english)
  video
 • บทเรียนที่ 4 กรรมและการกลับชาติมาเกิด (แปลไทย)
  video
  Lesson 4 Karma(english)video
 • บทเรียนที่ 5 วงจรละครโลก(แปลไทย)
  video
  Lesson 5 Cycle(english)video
 • บทเรียนที่ 6 ต้นไม้(แปลไทย)
  video
  Lesson 6 Tree(english)video
 • บทเรียนที่ 7 สิ่งสร้าง + ไตรมุติ(แปลไทย)
  video
  Lesson 7 Creation & Trimurti(english)video
 • รายการ 'คุณค่าชีวิตในการศึกษา' (แปลไทย)
  video
 • รายการ 'เยียวยาหัวใจ & จิตวิญญาณ : คุณค่าชีวิตในการดูแลสุขภาพ' (แปลไทย)
  video
 • รายการ 'อาหารบริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์, มิตรร่วมทาง, การศึกษา' (แปลไทย)
 • รายการ 'วิธีที่จะโบยบินไปสู่ความสุข' (แปลไทย)
  video
 • รายการ ''จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ' (แปลไทย)ฟังการบรรยาย โดย Br.Yogesh ในหัวข้อ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (ความยาว 1 ชั่วโมงมีแปลไทย)
ดูรายการ "พิเศษเพื่อวันสันติภาพสากล"
โครงการ "คุณธรรมหนุนนำสันติสุข"
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2552
ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Video for Guest speaker: BK.Sister.Shivani
- Overcoming Anger
- Raja Yoga Course
ฟังการบรรยาย ชีวิตที่ปราศจากความรุนแรงก้าวร้าว และสันติภาพโลก
โดย ดร.เนอร์มาละ คาจาเรียฟังการบรรยาย ในหัวข้อต่าง ๆ โดย Didi Sudesh

Link of Love ณ มูลนิธิ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะ 3 กรกฎาคม 2550

Link of Love ณ สำนักงานกิจการสตรี ราชวิถี 4 กรกฎาคม 2550

Spirituality in daily life (จิตวิญญาณในชีวิตประจำวัน) ณ สสส. 9 กรกฎาคม 2550

Mind Management (การบริหารจัดการจิตใจ) ณ ตลาดสินค้าเกษตร ล่วงหน้าแห่งประเทศไทย 9 กรกฎาคม 2550ฟังการบรรยาย ในรายการครอบครัวดวงดาว (ส่วนหนึ่งของโครงการสงบพบโลกใหม่)
ที่โรงแรมโรสกาเด้น เอไพรม รีสอร์ท สวนสามพราน นครปฐม ในหัวข้อ

พลังความนิ่งสงบโดย Sr.Sheilu เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2546 เวลา 18.30น. (ความยาว 50 นาทีมีแปลไทย)


พลังการสื่อความหมายโดย Sr.Sheilu เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2546 เวลา 9.00น. (ความยาว 45 นาทีมีแปลไทย)

ฟังการบรรยายเรื่อง จิตวิญญาณในชีวิตประจำวัน โดย Sr.Jayanti
(ความยาว 1 ช.ม. 17 นาที)


ฟังการบรรยายโดย Sr.Meera เรื่อง

การให้และรับพร Giving-Receiving Blessing(42 นาที)
อังคาร 7 ส.ค. 50 ที่ รพ.ศรีธัญญา ถ.ติวานนท์ นนทบุรี

สัมพันธ์แห่งรัก Link of Love(38 นาที)
พฤหัส 9 ส.ค. 50 ที่โรงแรมอโยธยา ริเวอร์ไซด์ ถ.สถานีรถไฟ อยุธยา

ความสุขที่ไม่สิ้นสุด Be Constantly Happy(49 นาที)
วันอังคารที่ 9 ส.ค. 2550 เวลา 19.00-21.00 น. ณ มูลนิธิบราห์มากุมารี ราชาโยคะ นนทบุรี

พลังความคิดพิชิตโรคภัย Thoughts that Heals (54 นาที)
เดือนเมษายน 2548

พลังของการให้อภัย Power to Forgiveness (45 นาที)
เดือนเมษายน 2548

การมีชัยชนะเหนือตนเอง Self Mastery (1 ช.ม. 11 นาที)
เดือนเมษายน 2548

ความสงบ Silence (60 นาที)
เดือนเมษายน 2548

การฝึกจิตแบบราชาโยคะ Raja Yoga Meditation (60 นาที)

รายการ Power of Silence (61 นาที)
ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ อังคาร ที่ 11 เมษายน 2549 เวลา 17.30 - 19.30 น
ฟังการบรรยายโดย B.K.Brij Mohan เรื่อง ความเงียบสงบ (1 ชม. 17 นาที)
ที่ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน พฤหัสที่ 11 พฤษภาคม 2549ฟังการบรรยายโดย B.K.Lee James เรื่อง

การกลับชาติมาเกิด (1 ชม. 40 นาที)
ที่มูนิธิบราห์มา กุมารี ราชาโยคะ ถ.แจ้งวัฒนะ พฤหัสที่ 5 เมษายน 2550

เยียยาหัวใจและจิตวิญญาณ (1 ชม. 18 นาที)
จัดโดยชมรมนามธารีและสมาคมนามธารีสังคติประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2550

เยียยาหัวใจและจิตวิญญาณ (1 ชม. 7 นาที)
ที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2550

Managing the moment dealing with pressure and chllenges and conflict resolution & regotiation (52 นาที)
ที่ กุมารแพทย์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2550
© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.