(ใช้ Internet Explorer เท่านั้นจึงจะเห็นรูป card คุณธรรม)

สายใยแห่งรัก
Link of Love


ขอเชิญร่วมสร้างกระแสคุณธรรมหนุนนำสันติสุข
ด้วยการกระจายกระแสงแห่งคุณธรรมออกไปให้สว่างใสในทุกหัวใจ
เป็นการสร้างสายใยแห่งรักที่ยืนนาน
กรุณาเลือกคุณธรรมส่งไปให้ทุกคนที่คุณรัก
และปรารถณาดี อย่างน้อยที่สุด 21 คน ภายใน 21 กันยายน ตรงกับวันสันติภาพสากล

เลือกข้อความคุณธรรมที่นี่
กรูณาใส่ ชื่อและ E-mail ของทั้งผู้ส่งและผู้รับ และฝากข้อความที่ต้องการบอกผู้รับแล้วกดปุ่มส่ง
(กรุณาใส่ช่องว่างหลังชื่อหรือข้อความที่ฝาก ข้อความจึงจะไปปรากฏด้านบนและล่างของบัตร)
คำนำหน้า เขียนฝากข้อความ(ถ้ามี)
To
ชื่อผู้รับ e-mail ผู้รับ
From
ชื่อผู้ส่ง e-mail ผู้ส่ง
หลังจากส่งแล้วระบบจะเก็บข้อมูลของท่านไว้ 1 เดือน


ชอเชิญร่วมรายการวันสันติภาพสากล 21 กันยายน
พร้อมใจสงบนิ่ง 1 นาที เที่ยงวัน
เพื่อร่วมสร้างสันติภาพให้แก่โลกของเรา


กรุณาติดต่อมูลนิธิ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะ

© 2008 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.