ขอเชิญชมนิทรรศการ...
ความสงบที่แท้จริง

คือความนิ่งเงียบภายในที่เต็มไปด้วยพลังสัจจะ ทำให้เกิดความคิด ความรู้สึก และความปรารถนาที่บริสุทธิ์ ความคิด คำพูด และการกระทำนั้นสมดุล มั่นคง ไม่ก้าวร้าวรุนแรง ไม่มีความขัดแย้งในความสัมพันธ์กับผู้อื่นและกับโลก การฝึกฝนพลังของความสงบ จะโอบอุ้ม กฎบัญญัติพื้นฐานของจิตวิญญาณ ที่ทำให้มองเข้ามาภายใน เพื่อที่จะมองออกไปภายนอกด้วยความกล้าหาญ อย่างมีเป้าหมาย และมีความหมาย


คลิกที่นี่สำหรับ Flash version


| ลงนามสำหรับผู้ให้ความสงบ |