(เปิดด้วย IE เท่านั้น)

ขอเชิญส่งกระแสความสงบ
ไปให้คนที่คุณรัก
ด้วยการส่ง E-Card ไปให้เขา


กรุณาเลือกข้อความ เลือกสีข้อความ เลือกภาพหลัง และเลือกสีกรอบ
(หมุนลูกกลิ่ง mouse จะทำให้การเลิอกเร็วขึ้น)
ข้อความ
สีข้อความ
ภาพหลัง
สีกรอบ


จากนั้นใส่ ชื่อและ E-mail ของทั้งผู้ส่งและผู้รับ และฝากข้อความที่ต้องการบอกผู้รับแล้วกดปุ่มส่ง card
(กรุณาใส่ช่องว่างหลังชื่อหรือข้อความที่ฝาก ข้อความจึงจะไปปรากฏใน card)
คำนำหน้า เขียนฝากข้อความ(ถ้ามี)
To
ชื่อผู้รับ e-mail ผู้รับ
From
ชื่อผู้ส่ง e-mail ผู้ส่ง
หลังจากส่งแล้วระบบจะเก็บข้อมูลของท่านไว้ 1 เดือน

เพียงหนึ่งนาที (just a minute)
ขอเชิญชม clip video รายการ เพียงหนึ่งนาที ซึ่งได้ถ่ายทอดสดจากสนามกีฬาเวมบลี กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2549 ได้ที่ http://www.bkthai.com/jam

© 2006 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.