ปกหน้า 1.ฉันคือใคร
2.การฝึกจิต
3.สำนึกร่างและดวงวิญญาณ
4.สร้างสมคุณธรรม
5.การพัฒนาคุณสมบัติที่แท้จริงภายใน
6.การมีชัยชนะเหนือกิเลส
7.ผลความเป็นฉัน และของฉัน
สรุป
ปกหลัง