ยืนหยัดสำหรับสิ่งที่เราเชื่อมากกว่าสิ่งที่เรากลัว
เมื่อความหวาดกลัวครอบงำ ฉันต้องการที่จะให้ความสนใจไปในสิ่งที่ฉันเชื่อมากกว่าที่จะให้ความสนใจไปที่สิ่งที่ฉันกลัว การคิดว่าสิ่งที่ฉันไม่ต้องการหรือสิ่งที่ฉันต้องการไม่ได้เป็นวิธีการแก้ปัญหา แต่พลังงานของฉันต้องให้ความสนใจสิ่งที่ฉันต้องการมากกว่า เมื่อฉันทำสิ่งนี้ ฉันจะสามารถหลีกเลี่ยงความเป็นลบและใช้ศักยภาพและพลังงานของฉันสำหรับสิ่งที่ต้องทำ

วันนี้ฉันจะคิดถึงสิ่งหนึ่งที่ฉันเคยหลบเลี่ยง และแล้วฉันจะดูว่าฉันต้องการจะทำอะไรในสถานที่นั้น ถ้าฉันไม่ได้ต้องการบางสิ่ง ก็ให้แน่ใจว่ามีบางสิ่งที่ฉันต้องการ เมื่อฉันเริ่มการทำงานอยู่บนสิ่งที่ฉันควรจะทำ ฉันจะสามารถที่จะขจัดสิ่งที่ฉันกลัวหรือสิ่งที่ฉันกำลังหลีกเลี่ยงออกไปได้อย่างเป็นธรรมชาติ
บราห์มา กุมารี