ประเด็นทางจิตวิญญาณของการดูแลสุขภาพ
ความสงบ ความสุข ความรัก และพร เป็นประเด็นสำคัญ เป็นเพียงผู้ที่สามารถให้ยาของความสุขให้กับตนเองเท่านั้นที่จะนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี บางคนนำความเจ็บป่วยมาสู่ตนเองผ่านความโกรธ ความโลภ ความปรารถนาที่ไม่ได้รับการตอบสนอง การคาดหวัง การเก็บกดของความรู้สึก และความสัมพันธ์ที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความรักที่แท้จริง มองดูในหัวใจของเราเอง เราจะรู้ว่าการเจ็บป่วยของเรามาจากที่ไหน มีสามส่วนประกอบสำหรับที่ทำให้ชีวิตยืนยาวและมีสุขภาพดี คือ
1.มีชีวิตอยู่กับความใส่ใจแต่ไม่ต้องกังวล
2.ใช้เวลาในหนทางที่มีค่า
3.รักษาความคิดของเราให้บริสุทธิ์ เป็นบวกและเต็มไปด้วยความเข้มแข็ง
บราห์มา กุมารี