ไทย

Silence is A Gift for Life

ความเงียบสงบทำให้ล่วงรู้ความลับของชีวิต ความเงียบสงบคือความจริงใจ ความเงียบสงบคือความเรียบง่าย ความเงียบสงบทำให้พบทางออกของปัญหา ความเงียบสงบทำให้ร้องเพลงในความสุข ความเงียบสงบคือความสันโดษ ความเงียบสงบทำให้มีอำนาจในการปกครองตนเอง ความเงียบสงบทำให้เป็นอิสระจากความเครียด ความเงียบสงบหยุดความวิตกกังวล ความเงียบสงบให้ความพอใจ ความเงียบสงบคือความสงบเย็น ความเงียบสงบคือความเคารพในตนเอง
ความเงียบสงบทำให้รู้คิด ความเงียบสงบคือความผ่องแผ้วทางจิตวิญญาณ ความเงียบสงบสร้างความเข้มแข็งภายใน ความเงียบสงบทำให้มีรอยยิ้ม ความเงียบสงบทำให้ชีวิตมีคุณประโยชน์ ความเงียบสงบจบสิ้นความเห็นแก่ตัว ความเงียบสงบคือความหวานชื่น ความเงียบสงบคือความนิ่งของจิตใจ ความเงียบสงบคือความมั่นคง
 1. Silence makes you sing in happiness
 2. Silence is sincerity
 3. Silence is simplicity
 4. Silence creates solutions
 5. Silence enables you to know secrets of life
 6. Silence is solitude
 7. Silence make you a self-sovereign
 8. Silence makes you stress-free
 9. Silence is stability
 10. Silence is stillness of mind
 11. Silence is sweetness
 12. Silence removes all selfishness
 13. Silence makes you serviceable
 14. Silence makes you smile
 15. Silence creates your inner strength
 16. Silence is spirituality
 17. Silence make you sensible
 18. Silence puts a full stop to worries
 19. Silence bring satisfaction
 20. Silence is serenity
 21. Silence is having self-respect