เรื่องราวชีวิตของเราทุกคน
2567 ความเงียบสงบเรียกหา พ.ค. 67
ความเงียบสงบเรียกหา เม.ย. 67
ความเงียบสงบเรียกหา มี.ค. 67
ความเงียบสงบเรียกหา ก.พ. 67
ความเงียบสงบเรียกหา ม.ค. 67
2566 ห้องสมุดโลกที่มีชีวิต ธ.ค. 66
ห้องสมุดโลกที่มีชีวิต พ.ย. 66
ห้องสมุดโลกที่มีชีวิต ต.ค. 66
Service News Sep2023 part1
Service News Sep2023 part2
ห้องสมุดโลกที่มีชีวิต ก.ย. 66
ห้องสมุดโลกที่มีชีวิต ส.ค. 66
ห้องสมุดโลกที่มีชีวิต ก.ค. 66
ห้องสมุดโลกที่มีชีวิต มิ.ย. 66
ห้องสมุดโลกที่มีชีวิต พ.ค. 66
ห้องสมุดโลกที่มีชีวิต เม.ย. 66
ห้องสมุดโลกที่มีชีวิต มี.ค. 66
ห้องสมุดโลกที่มีชีวิต ก.พ. 66
ห้องสมุดโลกที่มีชีวิต ม.ค. 66
2565 นิมิตใหม่ ชีวิตใหม่ โลกใหม่ ธ.ค.65
นิมิตใหม่ ชีวิตใหม่ โลกใหม่ พ.ย.65
นิมิตใหม่ ชีวิตใหม่ โลกใหม่ ต.ค.65
นิมิตใหม่ ชีวิตใหม่ โลกใหม่ ก.ย.65
นิมิตใหม่ ชีวิตใหม่ โลกใหม่ ส.ค.65
นิมิตใหม่ ชีวิตใหม่ โลกใหม่ ก.ค.65
นิมิตใหม่ ชีวิตใหม่ โลกใหม่ มิ.ย.65
นิมิตใหม่ ชีวิตใหม่ โลกใหม่ พ.ค.65
นิมิตใหม่ ชีวิตใหม่ โลกใหม่ เม.ย.65
นิมิตใหม่ ชีวิตใหม่ โลกใหม่ มี.ค.65
นิมิตใหม่ ชีวิตใหม่ โลกใหม่ ก.พ.65
นิมิตใหม่ ชีวิตใหม่ โลกใหม่ ม.ค.65
2564 ครอบครัวดวงดาว ธ.ค.64 21 ม.ค.64
โครงการ Only ONE พ.ย.64 29 ธ.ค.64
รายการ DF Retreat Madhuban ต.ค.64 30 พ.ย.64
สงบภายในสู่สันติภาพโลก ก.ย.64 28 ต.ค.64
สนทนาจากใจถึงใจ ส.ค.64 5 ต.ค.64
กิจกรรมคุณธรรม ก.ค.64 31 ส.ค.64
แม่ชาวโลก มิ.ย.64 23 ก.ค.64
กุญแจ 7 ดอก พ.ค.64 2 ก.ค.64
วันเกิดศูนย์ราชาโยคะ พ.ค.64 22 มิ.ย.64
Silence of the Home เม.ย.64 26 พ.ค.64
Symphony of Light มี.ค.64 16 เม.ย.64
เปิด Om Café ก.พ.64 28 มี.ค.64
ปีใหม่ น้องใหม่ ม.ค.64 14 มี.ค.64
2563 เปิดบ้านโอม พ.ย.-ธ.ค.63 26 ก.พ.64
วิญญาณในการรับใช้ช่วยเหลือ3 พ.ย.63
เยียวยาตนเองด้วยความคิด-ความรู้สึก11 ต.ค.63
เยียวยาโลกด้วยความเงียบสงบ22 ก.ย.63
วิญญาณในการเรียนรู้ 11 ส.ค.63
ระบบภูมิคุ้มกันของดวงวิญญาณ13 ก.ค.63
ราชาโยคะให้ความสุขที่ไม่มีขีดจำกัด10 มิ.ย.63
มรดกตกทอดไว้ในหัวใจ จาก ดาดี้ แจงกี 1 พ.ค.63
บำเพ็ญเพียร 1 เม.ย.63
2562 นางฟ้า-เทวดา28 ธ.ค.62
ยักย่า - ไฟบูชายัญ14 ธ.ค.62
กลับคืนสู่แหล่ง พร23 พ.ย.62
กลับคืนสู่แหล่ง ความสงบ 22 ต.ค.62
กลับคืนสู่แหล่ง ความบริสุทธิ์ 1 ต.ค.62
กลับคืนสู่แหล่ง สัจจะ 15 ส.ค.62
กลับคืนสู่แหล่ง ชัคตี 26 ก.ค.62
กลับคืนสู่แหล่ง 3 ก.ค.62
ราชาโยคะ 8 มิ.ย.62
พลังของการเปลี่ยนแปลง ส่วนตัวภายใน 4 พ.ค.62
เมื่อเราเปลี่ยนโลกเปลี่ยน 19 เม.ย.62
สร้างโลกใหม่ที่สวยงาม บนเส้นทาง... 18 ก.พ.62
2561 ทำตามความฝัน 27 ม.ค.62
พูดจริงทำจริง 27 ธ.ค.61
มีความเป็นบวก 4 ธ.ค.61
ให้การหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณ 11 พ.ย.61
เปิดหัวใจ 6 ต.ค.61
บริโภคอาหารบริสุทธิ์ 30 ส.ค.61
ใช้ชีวิตที่เรียบง่าย 15 ก.ค.61
เพิ่มพลังภายในให้ตนเอง 1 มิ.ย.61
เคารพชีวิต12 พ.ค.61
ไม่มีขีดจำกัด 18 เม.ย.61
เข้าไปสู่ความเงียบสง​บ 1 เม.ย.61
เยียวยา ตนเอง 13 มี.ค.61
2560 เยียวยาโลก ด้วยความเงียบสงบ 6 ก.พ.61
ความสงบเงียบ เยียวยา 14 ม.ค.61
พลังความเงียบสงบ 30 ธ.ค.60
ความเงียบสงบ คือภาษาของหัวใจที่บริสุทธิ์ 23 ต.ค.60
พลังของความเป็นแม่ 28 ก.ย.60
ปกป้องหัวใจให้บริสุทธิ์ 8 ก.ย.60
ศิลปะการดำเนินชีวิตอันสูงส่ง 23 ส.ค.60
การเปลี่ยนแปลงตนเอง 1 ส.ค.60
การเป็นนายเหนือตนเอง 28 ก.ค.60
ตื่นเถิด Awaken 6 ก.ค.60
โฮลี สีสันของชีวิต 1 ก.ค.60
Divine Light แสงทิพย์ 14 มิ.ย.60
นางฟ้า-เทวดา 14 ม.ย.60
2559 การเดินทางของผู้สร้างความสงบ(ความสงบ) 3 ก.พ.60
การเดินทางของผู้สร้างความสงบ(ความเคารพ) 1 ม.ค.60
การเดินทางของผู้สร้างความสงบ(ความถ่อมตน) 13 พ.ย.59
การเดินทางของผู้สร้างความสงบ(ความศรัทธา) 13 ต.ค.59
การเดินทางของผู้สร้างความสงบ(ความอดกลั้น) 28 ก.ย.59
การเดินทางของผู้สร้างความสงบ(การให้อภัย) 13 ก.ย.59
การเดินทางของผู้สร้างความสงบ(ความปรานี) 21 ส.ค.59
ศูนย์การเรียนรู้ของบราห์มา กุมารี ออสเตรเลีย 24 ก.ค.59
การเดินทางของผู้สร้างความสงบ(ความเมตตากรุณา) 5 มิ.ย.59
การเดินทางของผู้สร้างความสงบ(ความบริสุทธิ์) 4 พ.ค.59
การเดินทางของผู้สร้างความสงบ(ความสุข) 9 เม.ย.59
การเดินทางของผู้สร้างความสงบ(ความรักและสัจจะ) 2 เม.ย.59
2558 แสงนำทางไปสู่โลกใหม่ 16 มี.ค.59
คุณประโยชน์ของการเจ็บป่วย 3 ก.พ.59
จุดแสงปัญญา ให้นาวาชีวิต 9 ม.ค.59
100 ปี ของชีวิตที่เป็นเพชร 30 พ.ย.58
บราเตอร์ อตัมปรากาช ฉายแสงแห่งความบริสุทธิ์ 11 ต.ค.58
ตามเก็บภาพ เก็บความรู้สึก และประสบการณ์ดีๆ 30 ก.ย.58
ราชาโยคีสุริยาฉายแสงแห่งการรู้แจ้ง 1 ก.ย.58
การมาเยือนของดีดี้เนอร์มาละ 11 ส.ค.58
ราชาโยคะ สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน 3 ส.ค.58
7 คุณสมบัติ ของ 'ผู้เป็นหนึ่งเดียว' สำหรับ ความเป็นหนึ่งเดียว
19 พ.ค.58
Symphony of Light 29 มี.ค.58
2557 ใครมีหัวใจผีเสื้อ 19 ก.พ.58
ปัญญาในการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ 16 ม.ค.58
ความรักของผู้เป็นหนึ่งเดียว 30 ก.ย.57
สายใยศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครองชีวิต... 4 ก.ย.57
ความสัมพันธ์กับพระเจ้าทำให้อิ่มเต็ม 7 ก.ค.57
ทำไมพระเจ้าจึงเลือกฉัน? 28 พ.ค.57
ราชาของโยคะ 26 เม.ย.57
เก็บเกี่ยวสาระ 7 เม.ย.57
ความรักเปิดประตูหัวใจ 22 ก.พ.57
สาระของชีวิต: สงบ รัก สุข 14 ก.พ.57
ชีวิตด้านใน คือหลักประกันที่มั่นคง 11 ก.พ.57
ผู้สร้างความสงบ 1 ก.พ.57
2556 เพชรที่มีชีวิต 11 ม.ค.57
Now ปัจจุบัน คือ ของขวัญ 7 ม.ค.57
สัจจะและความไม่ก้าวร้าวรุนแรง 26 ธ.ค.56
การจดจำระลึกถึง 7 ธ.ค.56
เหนือเสียง 3 ต.ค.56
ประสบการณ์ภายในจากทัศนคติที่รู้ค่ารู้คุณ 17 ก.ย.56
ความบริสุทธิ์ คือแม่ของความสงบและความสุข 29 ส.ค.56
พักสักครู่ สงบสักครู่ ...รู้ค่าชีวิต 22 ก.ค.56
เอาใจใส่ แบ่งปัน และดลใจ 28 มิ.ย.56
คุณธรรม นำชีวิต 6 มิ.ย.56
วัวเจ้าปัญญา ท้าทายปัญหา ตอนที่ 2 4 มิ.ย.56
วัวเจ้าปัญญา ท้าทายปัญหา 30 พ.ค.56
เปิดเผยความลี้ลับของสิ่งสูงสุด - แสง... ผู้เป็นสากล 19 พ.ค.56
บราห์มา กุมารี ปลุกโลกให้ตื่น 14 พ.ค.56
สร้างแรงจูงใจตนเอง 22 เม.ย.56
พลังแห่งรัก 20 เม.ย.56
ชีวิตครอบครัวทางจิตกับ ดีดี้ ซูเดช 2 เม.ย.56
ทุกความคิดนั้นมีค่า 15 ก.พ.56

© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.