เรื่องราวชีวิตของเราทุกคน
2564 บ้านโอมขอต้อนรับ สู่การเปลี่ยนแปลง 3...28 มี.ค.64
บ้านโอมขอต้อนรับ สู่การเปลี่ยนแปลง 2...14 มี.ค.64
บ้านโอมขอต้อนรับ สู่การเปลี่ยนแปลง 1...26 ก.พ.64
2563 วิญญาณในการรับใช้ช่วยเหลือ3 พ.ย.63
เยียวยาตนเองด้วยความคิด-ความรู้สึก11 ต.ค.63
เยียวยาโลกด้วยความเงียบสงบ22 ก.ย.63
วิญญาณในการเรียนรู้ 11 ส.ค.63
ระบบภูมิคุ้มกันของดวงวิญญาณ13 ก.ค.63
ราชาโยคะให้ความสุขที่ไม่มีขีดจำกัด10 มิ.ย.63
มรดกตกทอดไว้ในหัวใจ จาก ดาดี้ แจงกี 1 พ.ค.63
บำเพ็ญเพียร 1 เม.ย.63
2562 นางฟ้า-เทวดา28 ธ.ค.62
ยักย่า - ไฟบูชายัญ14 ธ.ค.62
กลับคืนสู่แหล่ง พร23 พ.ย.62
กลับคืนสู่แหล่ง ความสงบ 22 ต.ค.62
กลับคืนสู่แหล่ง ความบริสุทธิ์ 1 ต.ค.62
กลับคืนสู่แหล่ง สัจจะ 15 ส.ค.62
กลับคืนสู่แหล่ง ชัคตี 26 ก.ค.62
กลับคืนสู่แหล่ง 3 ก.ค.62
ราชาโยคะ 8 มิ.ย.62
พลังของการเปลี่ยนแปลง ส่วนตัวภายใน 4 พ.ค.62
เมื่อเราเปลี่ยนโลกเปลี่ยน 19 เม.ย.62
สร้างโลกใหม่ที่สวยงาม บนเส้นทาง... 18 ก.พ.62
2561 ทำตามความฝัน 27 ม.ค.62
พูดจริงทำจริง 27 ธ.ค.61
มีความเป็นบวก 4 ธ.ค.61
ให้การหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณ 11 พ.ย.61
เปิดหัวใจ 6 ต.ค.61
บริโภคอาหารบริสุทธิ์ 30 ส.ค.61
ใช้ชีวิตที่เรียบง่าย 15 ก.ค.61
เพิ่มพลังภายในให้ตนเอง 1 มิ.ย.61
เคารพชีวิต12 พ.ค.61
ไม่มีขีดจำกัด 18 เม.ย.61
เข้าไปสู่ความเงียบสง​บ 1 เม.ย.61
เยียวยา ตนเอง 13 มี.ค.61
2560 เยียวยาโลก ด้วยความเงียบสงบ 6 ก.พ.61
ความสงบเงียบ เยียวยา 14 ม.ค.61
พลังความเงียบสงบ 30 ธ.ค.60
ความเงียบสงบ คือภาษาของหัวใจที่บริสุทธิ์ 23 ต.ค.60
พลังของความเป็นแม่ 28 ก.ย.60
ปกป้องหัวใจให้บริสุทธิ์ 8 ก.ย.60
ศิลปะการดำเนินชีวิตอันสูงส่ง 23 ส.ค.60
การเปลี่ยนแปลงตนเอง 1 ส.ค.60
การเป็นนายเหนือตนเอง 28 ก.ค.60
ตื่นเถิด Awaken 6 ก.ค.60
โฮลี สีสันของชีวิต 1 ก.ค.60
Divine Light แสงทิพย์ 14 มิ.ย.60
นางฟ้า-เทวดา 14 ม.ย.60
2559 การเดินทางของผู้สร้างความสงบ(ความสงบ) 3 ก.พ.60
การเดินทางของผู้สร้างความสงบ(ความเคารพ) 1 ม.ค.60
การเดินทางของผู้สร้างความสงบ(ความถ่อมตน) 13 พ.ย.59
การเดินทางของผู้สร้างความสงบ(ความศรัทธา) 13 ต.ค.59
การเดินทางของผู้สร้างความสงบ(ความอดกลั้น) 28 ก.ย.59
การเดินทางของผู้สร้างความสงบ(การให้อภัย) 13 ก.ย.59
การเดินทางของผู้สร้างความสงบ(ความปรานี) 21 ส.ค.59
ศูนย์การเรียนรู้ของบราห์มา กุมารี ออสเตรเลีย 24 ก.ค.59
การเดินทางของผู้สร้างความสงบ(ความเมตตากรุณา) 5 มิ.ย.59
การเดินทางของผู้สร้างความสงบ(ความบริสุทธิ์) 4 พ.ค.59
การเดินทางของผู้สร้างความสงบ(ความสุข) 9 เม.ย.59
การเดินทางของผู้สร้างความสงบ(ความรักและสัจจะ) 2 เม.ย.59
2558 แสงนำทางไปสู่โลกใหม่ 16 มี.ค.59
คุณประโยชน์ของการเจ็บป่วย 3 ก.พ.59
จุดแสงปัญญา ให้นาวาชีวิต 9 ม.ค.59
100 ปี ของชีวิตที่เป็นเพชร 30 พ.ย.58
บราเตอร์ อตัมปรากาช ฉายแสงแห่งความบริสุทธิ์ 11 ต.ค.58
ตามเก็บภาพ เก็บความรู้สึก และประสบการณ์ดีๆ 30 ก.ย.58
ราชาโยคีสุริยาฉายแสงแห่งการรู้แจ้ง 1 ก.ย.58
การมาเยือนของดีดี้เนอร์มาละ 11 ส.ค.58
ราชาโยคะ สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน 3 ส.ค.58
7 คุณสมบัติ ของ 'ผู้เป็นหนึ่งเดียว' สำหรับ ความเป็นหนึ่งเดียว
19 พ.ค.58
Symphony of Light 29 มี.ค.58
2557 ใครมีหัวใจผีเสื้อ 19 ก.พ.58
ปัญญาในการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ 16 ม.ค.58
ความรักของผู้เป็นหนึ่งเดียว 30 ก.ย.57
สายใยศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครองชีวิต... 4 ก.ย.57
ความสัมพันธ์กับพระเจ้าทำให้อิ่มเต็ม 7 ก.ค.57
ทำไมพระเจ้าจึงเลือกฉัน? 28 พ.ค.57
ราชาของโยคะ 26 เม.ย.57
เก็บเกี่ยวสาระ 7 เม.ย.57
ความรักเปิดประตูหัวใจ 22 ก.พ.57
สาระของชีวิต: สงบ รัก สุข 14 ก.พ.57
ชีวิตด้านใน คือหลักประกันที่มั่นคง 11 ก.พ.57
ผู้สร้างความสงบ 1 ก.พ.57
2556 เพชรที่มีชีวิต 11 ม.ค.57
Now ปัจจุบัน คือ ของขวัญ 7 ม.ค.57
สัจจะและความไม่ก้าวร้าวรุนแรง 26 ธ.ค.56
การจดจำระลึกถึง 7 ธ.ค.56
เหนือเสียง 3 ต.ค.56
ประสบการณ์ภายในจากทัศนคติที่รู้ค่ารู้คุณ 17 ก.ย.56
ความบริสุทธิ์ คือแม่ของความสงบและความสุข 29 ส.ค.56
พักสักครู่ สงบสักครู่ ...รู้ค่าชีวิต 22 ก.ค.56
เอาใจใส่ แบ่งปัน และดลใจ 28 มิ.ย.56
คุณธรรม นำชีวิต 6 มิ.ย.56
วัวเจ้าปัญญา ท้าทายปัญหา ตอนที่ 2 4 มิ.ย.56
วัวเจ้าปัญญา ท้าทายปัญหา 30 พ.ค.56
เปิดเผยความลี้ลับของสิ่งสูงสุด - แสง... ผู้เป็นสากล 19 พ.ค.56
บราห์มา กุมารี ปลุกโลกให้ตื่น 14 พ.ค.56
สร้างแรงจูงใจตนเอง 22 เม.ย.56
พลังแห่งรัก 20 เม.ย.56
ชีวิตครอบครัวทางจิตกับ ดีดี้ ซูเดช 2 เม.ย.56
ทุกความคิดนั้นมีค่า 15 ก.พ.56

© 2021 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.