1. สัญญาณที่ละเอียดอ่อน 'ให้พรและรับพร' - Avyakt Signal(AS)
  2. การไตร่ตรองมูร์ลีประจำวัน(ภาษาไทย) จาก YouTube -
    Daily Churning after 'Murli' in Thai
  3. ฉลองวันเกิดทางร่าง สำหรับการหลุดพ้นทางจิต
  4. รายการพิเศษ - Special Programmes
  5. การหล่อเลี้ยง บีเค ทั่วโลก - Global BKs Sustenance
  6. ฤดูกาลพบ Avyakt BapDada พร้อมกันทั่วโลก© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.