การไตร่ตรองมูร์ลีประจำวัน(ภาษาไทย) จาก YouTube
ในระหว่างฤดูกาลต้อนรับลูกๆต่างชาติ พี่หล้า(ผู้ประสานงานประจำประเทศไทย) ได้รับเชิญไปปรึกษาหารือในการทำให้ผู้ใช้ภาษาไทยทั่วโลก ได้รับฟังความรู้อันสูงส่งของพระเจ้า หรือเสียงขลุ่ยวิเศษทุกเช้า เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน จากการไตร่ตรองมูร์ลีในแต่ละวันจากชั้นเรียน

เมื่อกลับมาประจำการที่ประเทศไทยในวันที่ 16 มีนาคม 2023 พี่หล้าจึงได้เริ่มการบันทึกเสียง จากชั้นเรียนมูร์ลี(Online) ปกติทุกเช้า เพื่อส่งไปให้ทีมงาน นำขึ้นช่อง Youtube ตามที่ขอมา จากสำนักงานประจำ ณ ทะเลสาปแห่งความรู้ (Gyan Sarovar) ที่เรียกว่าสถาบันการศึกษาเพื่อโลกที่ดีขึ้น


October’22 – April’23

LIVE STREAMING OF CLASSES FROM MADHUBAN

  • All classes will be in English
  • All translations will be organized by language groups so please contact your language coordinator for more information.
  • The videos will be available on the DF Madhuban Program Youtube Channel following live streaming.
(All Timings specified are IST)

รายการ Online ขอต้อนรับเข้าสู่ฤดูกาลสำหรับลูกๆต่างชาติ หัวข้อ: พลังของการชุมนุมด้วยการเชื่อมโยงกับเมล็ด (ในช่วงเดือนตุลาคม 2022 ถึง เดือน เมษายน 2023)
ติดตามการถ่ายทอดสดของชั้นเรียนจากมธุบัน
  • ใช้ภาษาอังกฤษทุกชั้นเรียน
  • มีการจัดระบบแปล ให้แต่ละกลุ่มภาษาติดต่อผู้ประสานงานด้านการแปล(สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)
  • การบันทึก VDO จะจัดไว้ให้ติดตามในระบบถ่ายทอดสดทางช่อง Youtube
(ทุกช่วงเวลากำหนดไว้ให้ปรับจากโซน IST)คลิกที่ link เพื่อเปิดดู video
วันก่อน Murliหลัง Murliคุณธรรม
16 พฤหัส วันพฤหัส/สัทกูรู คุณค่าของเราขึ้นอยู่กับคุณสมบัติดั้งเดิม ไม่ใช่บทบาท อารมณ์ขัน
17 ศุกร์ เมตตาเช่นพ่อด้วยการให้ทานชีวิต อยู่อย่างไม่มีขีดจำกัด เชื่อมโยงกัน มีเมตตากรุณา เมตตากรุณา
18 เสาร์ แนะนำพ่อ อย่างถูกต้อง แนะนำอัลฟ่า อย่างถูกต้อง ผจญภัย
19 AVM อาทิตย์ ชีวิต คือธรรมชาติ-ความสม่ำเสมอ ขาดสมดุลในชีวิต เพราะผิดธรรมชาติ สม่ำเสมอ
20 จันทร์ ความซื่อสัตย์สามารถสะสมรายได้หลายล้านเท่า หัวใจที่ซื่อสัตย์ ย่อมสมปรารถนาในทุกสิ่ง หนทางครอบครัวที่บริสุทธิ์ คือการหลุดพ้นที่แท้จริง ‘การทำบุญเริ่มที่บ้าน’ ยกย่อง
21 อังคาร ‘อดกลั้น อดทน พอใจ’ คือผลของความซื่อสัตย์ เพื่อปฏิบัติจริง ความรู้สำหรับการฝึกฝนด้วยพลังโยคะ เพื่อเปลี่ยนแปลงจากภายใน ปฏิบัติจริง
22 พุธ จิตสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณ สู่จุดหมายปลายทางสูงสุด ไตร่ตรองความรู้ที่สมบูรณ์ของสัจจะ ให้อิสรภาพที่แท้จริง สดชื่นแจ่มใส
23 พฤหัส ‘พฤหัส’ คือวันของการหลุดพ้น ด้วยพรจากสัทกูรู กระชับความสัมพันธ์กับพ่อและแม่ด้วยการตัดความสัมพันธ์กับทุกสิ่ง/ทุกคน อย่างการละวาง อธิบาย ‘อัลฟ่า’ ก่อนอื่นใด มุ่งมั่น
24 ศุกร์ ควงกงจักรแห่งการสำนึกรู้ในตนเอง มั่นคงในจิตใจที่ จดจ่อ/จดจำพ่อ สม่ำเสมอ
25 เสาร์ โรงเรียนที่มหัศจรรย์ ที่พ่อผู้ชำระบาป มาให้น้ำทิพย์แห่งความรู้ อ่อนหวาน
26 AVM อาทิตย์ เทพปัญญานำไปสู่ชัยชนะ บนที่นั่งของการมองเห็น อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต บริสุทธิ์ใจ
27 จันทร์ ปราศจากความกลัวเช่นพ่อ...ด้วยสภาพของผู้สังเกตการณ์ที่ละวาง ทำให้เสียงมโนธรรมดัง ขึ้นมาจากปัญญาใน ผจญภัย
28 อังคาร เวลานี้โลกเก่าต้องเปลี่ยนแปลง จงรักและจดจำบ้านใหม่ในสวรรค์ ตัดขาดจากหนทางที่มายากำหนดไว้ กล้าหาญ
29 พุธ การจดจำที่ไม่ธรรมดา กับผู้ที่ไม่มีตัวตน ที่มีผลต่อการชำระล้างบาป ซื่อสัตย์
30 พฤหัส ระวังการคบเพื่อนไม่ดี อยู่อย่างมีความสงบภายใน สงบ
31 ศุกร์ รักษาอารมณ์ให้สุนทรี มีความหวานชื่นในความงาม ความงาม

เดือนมีนาคม
sunmontuewedthufrisat
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

ก่อนส่งไปขึ้น YouTube ในช่วงแรก (16-23 มี.ค.) ได้บันทึกทั้งตอนก่อนและหลังมูร์ลี ช่วงหลัง (24-ปัจจุบัน) ได้บันทึกตอนหลังมูร์ลีเท่านั้น เป็นการเน้นประเด็นที่ช่วยเสริมสร้างคุณธรรมของแต่ละคน เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติ (เวลา 10-15 นาที)

© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.