ฤดูกาลต้อนรับลูกๆ จากต่างชาติ

2 มี.ค.66
Avyakt BapDada 02-03-2023
5 มี.ค.66
ปัญญาของการอยู่ร่วมกัน สัมภาษณ์ Dr.Nirmala
6 มี.ค.66
การทำงานกับครอบครัวที่สูงส่ง โดย Br.Charlie
6 มี.ค.66
Integrated - Inside Out โดย Sr.Kala
8 มี.ค.66
Insights into Shakti Victory || International Women's Day || Panel Discussion
10 มี.ค.66
Stories Of Dadi Gulzar By Sr Gita
14 มี.ค.66
Experiencing The Gift Of The Power Of Love โดย Sr.Gopi
16 มี.ค.66
Making the Best use of your Time in Madhuban โดย Sr. Meera
17 มี.ค.66
Healing the Self, Healing the Planet โดย Didi Jayanti & Br Golo
19 มี.ค.66
การรู้จักและการเอาชนะกิเลสที่ละเอียดอ่อน สัมภาษณ์ Dr.Nirmala
20 มี.ค.66
Avyakt BapDada 20-03-2023
26 มี.ค.66
ให้การตอบแทนต่อการหล่อเลี้ยง สัมภาษณ์ Dr.Nirmala© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.