1. สัญญาณที่ละเอียดอ่อน 'เพิ่มบัญชีสะสม สร้างรูปแบบการออม' -
    Avyakt Signal(AS)
  2. การไตร่ตรองมูร์ลีประจำวัน(ภาษาไทย) จาก YouTube -
    Daily Churning after 'Murli' in Thai
  3. ขลุ่ยวิเศษ(เสริมสร้างคุณธรรม) - Magic Flute
  4. กิจกรรมพิเศษ - Special Activities
  5. ฉลองโฮลี - Holi Celebration
  6. ฤดูกาลต้อนรับลูกๆ ต่างชาติ - DF Madhuban Season
  7. รู้ค่ามธุบัน - Appreciation to Madhuban

© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.