ฉลองโฮลี - Holi

เราฉลองเทศกาลของการสาดสีจากประเพณีโบราณด้วยฐานจิตวิญญาณ
ทุกสิ่งเริ่มต้นจากจุดแห่งแสงที่กระจายสีสันของชีวิตออกไปเป็นสีรุ้งที่สดใสสวยงามในความเป็นนิรันดร์!

สี แต่ละความสัมพันธ์นั้นเป็นนิรันดร์
เราได้บันทึกบทสนทนาด้วยความรู้สึก
ที่มาจากจิตใต้สำนึกอันลึกล้ำ (คลิกฟังที่ลำโพง)
คุณสมบัติlink
สีแดง พ่อสูงสุด(The Supreme Father) พลัง(power)
สีส้ม สัทกูรู(Satguru) ความบริสุทธิ์(purity)
สีเหลือง เพื่อน(The Friend) ความสุข(Happiness)
สีเขียว ผู้เป็นที่รักสูงสุด(The Supreme Beloved) ความรัก(Love)
สีฟ้า ผู้เป็นแม่ที่สูงส่ง(Divine Mother) ความสงบ(peace)
สีน้ำเงิน ผู้เป็นครู(The Teacher) รอบรู้(knowledge)
สีม่วง ผู้เป็นลูก(The Child) ปีติ(bliss)

 1. ระยะไกล เห็นทุกสิ่งในมุมกว้าง ผู้รับผิดชอบกลุ่มสีมีโอกาสแสดงความรู้สึกที่ดีต่อสีทั้งเจ็ดนั้น
 2. ระยะใกล้ เข้าใจความหมายของสีจากหัวใจ
 3. ผสมผสานสี ให้สอดคล้องในความสัมพันธ์กับสิ่งสูงสุด ผู้เป็นแหล่งแห่งสีสันของชีวิตที่สดใส สวยงาม ด้วยความสมดุลของพลังทางกายภาพ (สีออร่า-สีรุ้ง ทั้ง7) และพลังทางจิต
สีแดง
คลิกฟังเสียง
  10 คุณสมบัติของผู้เป็น 'พ่อสูงสุด'
 1. พ่อมาปลุกเรียกการจดจำระลึกถึงของลูกๆ ให้ตื่นจากสำนึกที่มีขีดจำกัดของโลกวัตถุ เพื่อที่จะสามารถกลับมามีความสงบสุข และเป็นอิสระได้อีกครั้งหนึ่ง
 2. พระเจ้าในฐานะพ่อส่งพลังงานในรูปของความคิด ที่บริสุทธิ์เพื่อช่วยให้เราลูกๆของท่านจดจำธรรมชาติดั้งเดิมที่เต็มไปด้วยความสงบและเป็นอิสระของตนเอง
 3. ท่านคือ พ่อที่คงอยู่ตลอดไป ด้วยความรักของท่าน ชุบชีวิตใหม่ให้กับลูกๆ และด้วยพลังของท่าน ทำให้ทุกสิ่งกลับมาใหม่ และจัดสรรระเบียบใหม่ให้จักรวาล
 4. สัจจะคือการจดจำสิ่งใดก็ตามที่หลงลืมไป พ่อมาปลุกเรียกความทรงจำดั้งเดิมของลูกกลับคืนมาอีกครั้งให้ลูกได้มองเห็นขอบฟ้าใหม่ของโลกทางจิตวิญญาณ และนั่นคือการให้ชีวิตใหม่แก่ลูก
 5. พระเจ้าเป็นเหมือนกับพระอาทิตย์ นิ่งและอยู่กับที่ เต็มไปด้วยพลัง กระจายแสงอย่างสม่ำเสมอ ไปทั่วทั้งโลก แสงที่สม่ำเสมอนี้ คือพลังงานที่สร้างชีวิตใหม่ ให้กับลูกๆของท่าน
(คลิกอ่านต่อ)

สีส้ม

  10 คุณสมบัติของ 'สัทกูรู'
 1. สัทกูรูผู้นำทางที่แท้จริง ชี้ให้เห็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายนั่นคืออิสรภาพ เพียงท่านผู้เดียวที่เป็นอิสระอย่างสมบูรณ์และมาให้การปลดปล่อยเราจากตัวตนที่จอมปลอม เกิดการปฏิวัติบุคลิกภาพ กลับมามีสำนึกรู้เป็นดวงวิญญาณที่มีชัยชนะ ปลดเปลื้องจากความไม่ดี สิ่งที่ไร้ประโยชน์ และความเป็นปีศาจออกจากจิตใจทำให้เกิดความสงบ และความหวานชื่นในคำพูดของเรา
 2. สัทกูรูทำให้เราบรรลุถึงความสำเร็จทางจิตวิญญาณ ในหนทางสู่การหลุดพ้น เราต้องมีความจริงแท้ทางจิตวิญญาณและมีการเชื่อฟังต่อผู้นำทางที่แท้จริง การอยู่รอดและชัยชนะของเราได้รับประกัน การชี้นำทางจากท่าน ไม่มีมนุษย์ใดสามารถเล่นบทบาทนี้ได้ เพราะไม่มีมนุษย์ใดอยู่เหนือบาป (บาปคือการทรยศต่อสัจจะเพื่อเป้าหมายที่เห็นแก่ตัว)
 3. สัทกูรูมาให้พลังทางจิตวิญญาณที่แท้จริง คือ อิสรภาพสำหรับตนเอง ด้วยการชี้นำทางที่ชาญฉลาดของท่าน เราได้รับกระจก(ของจิตใจ)มา สะท้อนภาพของความอ่อนหวานที่สงบเงียบของท่าน ทำให้เราสามารถเผชิญ กับความหลอกลวงของตนเองได้
 4. สัทกูรู พระเจ้า คือ ความดีงามอย่างสมบูรณ์ เมื่อเราเชื่อมโยงท่านอยู่เสมอ ความไม่บริสุทธิ์ของเรา ที่เป็นผลมาจากทางเลือกที่ผิดๆ ครั้งแล้วครั้งเล่า ทำให้นิสัยที่ไม่ดีนั้นได้ฝังรากลึกในดวงวิญญาณ เราได้รับการช่วยเหลือจากท่าน ท่านชี้นำทาง ให้เราออกมาจากเขาวงกตนี้ (สิ่งที่คดเคี้ยว)
 5. สัทกูรู ทำให้เราพึ่งพิงตนเองได้ และไม่แปรเปลี่ยน เป็นความหยิ่งยโส ปราศจากความหลงทะนงและเปิดใจ โดยไม่สูญเสียพลังของการแยกแยะ มีความถ่อมตนที่แท้จริง ที่จะไม่มีวันถดถอยไปสู่ภาวะจำยอม มีความกล้าหาญเสมอ ที่จะไม่มีวันกลายเป็นความซาบซึ้งที่ผิดๆ และปฏิบัติต่อชีวิตตนด้วยความเอาใจใส่ จึงทำให้ดวงวิญญาณ มีความเป็นนายและความเป็นเด็กในเวลาที่เหมาะสม และรู้ว่าเมื่อใด เป็นเวลาที่จะรับฟังและทำตาม
(คลิกอ่านต่อ)

สีเหลือง

  10 คุณสมบัติของผู้เป็น 'เพื่อน'
 1. ความรักของพระเจ้าผู้เป็นเพื่อนทำให้ฉัน เป็นเช่นกระจกที่กระจ่างชัด ฉันสามารถมองเห็นตนเอง ได้อย่างชัดเจน ด้วยสิ่งนี้ผู้อื่นสามารถมองเห็นตนเองได้ ในเวลาอันสั้น ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์ที่สุด
 2. พระเจ้าผู้เป็นเพื่อนให้ความรักที่แท้จริง มีความซื่อสัตย์ เป็นกุญแจไขไปสู่ความสามารถในการเติมเต็มตนเอง ด้วยความรักนั้น เพื่อนไม่เคยซ่อนเร้นสิ่งใดจากเพื่อน เพื่อนจักรู้ใจของฉันอย่างดี หัวใจจึงเข้มแข็งและเป็นสุขเสมอ
 3. เพื่อนมีความใกล้ชิด ที่เต็มไปด้วยความเคารพ ยึดถือความดีที่แท้จริงของผู้อื่นเป็นมาตรวัดความจริงแท้ของเขาเสมอ ไม่มีการพึ่งพิงต่อกันเลย ด้วยความเข้าใจว่าแต่ละคนมีความสามารถที่จะก้าวต่อไปเพื่อเปล่งประกายในลักษณะเฉพาะตนที่ไม่เหมือนใคร
 4. เพื่อนคือมิตรภาพที่มาพร้อมความเสมอภาค แม้มีความแตกต่าง ในความสามารถ บทบาท ด้วยวิสัยทัศน์ ที่ไม่มีขีดจำกัด จึงไม่เพียงแต่ยอมรับกันและกันในสิ่งที่เป็น ยอมรับในข้อบกพร่อง ความอ่อนแอ แต่พร้อมให้กำลังใจ สนับสนุน ค้ำจุน เพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
 5. ความสัมพันธ์ของเพื่อนมีค่ามากที่สุดในทุความสัมพันธ์ เพราะเราเป็นผู้เลือกเอง ด้วยการเห็นคุณค่าของความรัก การใส่ใจดูแล ความเมตตากรุณาระหว่างกัน อันมีติดตัวมาของตนเอง ความสัมพันธ์จึงคงอยู่ชั่วชีวิตและตลอดไป
(คลิกอ่านต่อ)

สีเขียว
  10 คุณสมบัติของผู้เป็น 'ที่รัก'
 1. ความรักของพระเจ้าคือความจริงแท้ ทำให้เราเป็นอิสระจากทุกรูปแบบของความเป็นลบเสมอ
 2. ความรักของพระเจ้าบำรุงเลี้ยงดวงวิญญาณ ด้วยสัจจะที่ทำให้มีความเข้มแข็ง มีความเพลิดเพลินอย่างมีความสุขกับผลรางวัลของชีวิตที่สูงค่า
 3. ยิ่งความรักกับพระเจ้าบริสุทธิ์มากเท่าใด ความสัมพันธ์ก็เป็นผู้ใหญ่มากเท่านั้น โดยอยู่เหนือแรงจูงใจที่เห็นแก่ตัว และรู้สึกเป็นอิสระอย่างแท้จริง มีความจงรักภักดีในความสัมพันธ์ ด้วยความเต็มใจที่จะเติบโตไปกับผู้อื่นโดยไม่จับผิดและวิ่งหนีหายไปอย่างง่ายดาย
 4. เมื่อหัวใจนั้นซื่อสัตย์เราย่อมสามารถสัมผัสความรัก ของพระเจ้า เมื่อจิตใจสามารถเพ่งรวมอยู่ในผู้เดียว อย่างง่ายดาย การจดจ่อที่เงียบสงบนั้น ย่อมทำให้ดวงวิญญาณรู้สึกปิติสุข และมีประสบการณ์ ที่อยู่เหนือประสาทสัมผัสและสิ่งต่าง ๆ ทางวัตถุ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ใด หรือถูกครอบงำจากสิ่งใดๆ ทางโลกวัตถุนี้
 5. ความรักของพระเจ้านำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เป็นบวกในพฤติกรรมและทัศนคติ จึงสามารถแสดงตัวได้ ในความปรารถนาดีที่จะรับใช้ช่วยเหลือ โดยไม่มีเงื่อนไข
(คลิกอ่านต่อ)

อึ่ง
การเข้าร่วมกิจกรรมฉลอง Holi ในระยะเวลาเตรียมการที่สั้นมาก เนื่องจากก่อนหน้านี้เรา 5 คน กลับจากมัธุบันพร้อมกับติดโควิดทำให้ร่างกายต้องอยู่ในช่วงของการพักฟื้น จนกระทั่งหายดี พี่หล้าหันเหความสนใจไปสู่การสร้างสรรค์งานเพื่อฟื้นฟูสุขภาวะ โดยพยายามพูดให้ทีมงานเข้าใจถึงกระบวนการทำงาน แต่พวกเราก็เข้าใจบ้าง ไม่เข้าใจบ้าง เพราะยังมองภาพไม่ออก ไม่เคยทำ พี่หล้าเมตตาทุ่มเททั้งตัดกระดาษให้ หาซื้ออุปกรณ์ต้นไม้ตกแต่งให้เพื่อให้งานของบาบาออกมาดีที่สุด ทำเพื่อพวกเราจะได้เติบโต พัฒนา สร้างเวทีให้ครอบครัวบราห์มินทุกคนได้สร้างโชคสำหรับตัวเอง ทุกสิ่งล้วนทำเพื่อครอบครัวจะได้เติบโตร่วมกัน พยายามบอกทั้งกระบวนการ เราจะไม่ได้สร้างโชคเลยถ้าไม่มีสนามของการกระทำ เมื่อเราใช้ความคิด จิตใจ แรงกาย แรงใจเต็มที่ บาบาย่อมทำให้งานนั้นสำเร็จ และได้เห็นความร่วมมือของพี่น้อง เห็นความสอดคล้องกลมกลืนและการทุ่มเทของครอบครัวบราห์มินทุกคน แล้วมีความสุขค่ะ เมื่อได้รับผิดชอบสีเขียว สีแห่งความสดชื่น สีสันแห่งความรัก “ที่ใดมีความรักที่นั่นไม่มีความกลัว ไม่มีความเห็นแก่ตัว ได้เป็นผู้ให้แล้วเป็นสุขค่ะ”

สีฟ้า

  10 คุณสมบัติของผู้เป็น 'แม่'
 1. ในฐานะแม่ที่เป็นนิรันดร์ พระผู้เป็นเจ้า เอาใจใส่ดูแลและหล่อเลี้ยง ดูแลอย่างอดทน อดกลั้น ด้วยการให้กำลังใจ และความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวใดๆ
 2. พระเจ้าคือพ่อและแม่ที่เป็นสากลของทุกคน พระเจ้าเองไม่ใช่ ชาวคริสเตียน โยคีหรือชาวพุทธ แต่ท่านรักทุกคนเท่าเทียมกันและเป็นของทุกคน ท่านมีพลังที่จะเป็นของทุกคน เพราะท่านรักและเข้าใจทุกคน
 3. เรามีชีวิตอยู่ด้วยสายตาที่ทัดเทียม เป็นเรื่องง่ายมาก ที่จะชื่นชม ยอมรับ และส่งเสริมความแตกต่างทั้งหลายของเรา พระเจ้าในฐานะแม่ผู้เป็นนิรันดร์ รักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขและเป็นพิเศษ ท่านให้อภัย และลูกก็ได้รับกำลังใจที่จะเรียนรู้ จากความผิดพลาดของตนและไปอยู่เหนือสิ่งนั้น
 4. ความเป็นหญิงที่เป็นนิรันดร์ เปรียบเหมือนกับ "แม่ธรณี" ที่ให้ได้เสมอ ชุบชีวิตใหม่และให้การหล่อเลี้ยง พระเจ้าในฐานะ "จุดที่คงอยู่เป็นนิรันดร์" มีรูป สถานที่ และบทบาทที่คงที่ แต่พลังงานของท่านได้ปลุกเรา ให้ตื่นขึ้น และหล่อเลี้ยงเราขึ้นมา อย่างนิ่มนวล และเต็มไปด้วยพลัง
 5. พระเจ้าคือดวงวิญญาณที่ไม่มีตัวตน ที่คงอยู่ตลอดไป ท่านมีหลักการที่เป็นนิรันดร์อยู่ภายในตนเอง แต่ท่านไม่เคยใช้รูปที่เป็นวัตถุ ท่านแสดงออกถึงคุณสมบัติ ของความเป็นหญิงผ่านพลังงานที่ละเอียดอ่อน เมื่อจิตใจและหัวใจนั้นจดจ่ออยู่กับพระเจ้า มนุษย์ก็สามารถ ที่จะรู้สึกถึงความเป็นแม่ คือความรัก พลัง และการหล่อเลี้ยง
(คลิกอ่านต่อ)

หญิง
ขอบคุณบาบาและครอบครัวทางจิตที่สูงส่ง เป็นความมหัศจรรย์ที่งานทุกอย่างผ่านไปด้วยดี ด้วยความรักจากหัวใจที่ลูกๆมีต่อบาบาและต่อกันและกัน

เป็นความสวยงามของความร่วมมือ การยอมรับปรับตัวพร้อมเสมอและรอบด้านในทุกจุดของงานรับใช้ เป็นบรรยากาศของงานรับใช้ที่สร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ที่เต็มไปด้วยนัยยะสำคัญของการมีทุกความสัมพันธ์กับบาบาในทางปฏิบัติจริง

เป็นประสบการณ์ที่ทำให้เห็นว่างานรับใช้สามารถเป็นไปได้เพียงแต่เราพร้อมที่จะให้ 1 นิ้วจากหัวใจเพื่องานรับใช้ของบาบา

เป็นบรรยากาศของความสุขสนุกสนานของพี่น้องครอบครัวบราห์มินที่มีโอกาสได้นำคุณสมบัติพิเศษของแต่ละคนมาสร้างโชคในงานรับใช้ร่วมกัน

ทุกคนช่วยเหลือกันในทุกๆช่องว่างเพื่อที่จะให้งานทุกอย่างสำเร็จลุล่วง ได้เรียนรู้รูปแบบงานรับใช้ใหม่ที่มีการผสมผสานและปรับเปลี่ยนตลอดเวลา แต่ด้วยพลังของบาบาและพี่น้องทุกคนทำให้สิ่งมหัศจรรย์นี้ได้เกิดขึ้น

ในเนื้องานของการจัดเตรียมการที่จะนำเสนอสาระและประสบการณ์ในความสัมพันธ์รูปแบบต่างๆที่มีกับบาบาทุกกลุ่มทำได้อย่างดีเยี่ยม แม้นว่าจะอยู่คนละที่ละทางก็สามารถมีชิ้นงานมาประกอบให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ เป็นการอยู่เหนือขีดจำกัดของเวลา รูปแบบ ความสามารถ เป็นบาบาที่รู้ว่าทุกสิ่งเป็นไปได้

ด้านสถานที่แต่ละกลุ่มแต่ละสีได้สรรสร้างอย่างเรียบง่ายแต่สวยงามและมีนัยยะสำคัญ
(คลิกอ่านต่อ)


เชื่อมโยงสีฟ้า
กับคุณสมบัติความเป็นแม่ของบาบา

สีฟ้าเปรียบเหมือนความกว้างใหญ่ของหัวใจของผู้เป็นแม่ที่โอบอุ้มทุกชีวิตไว้ในอ้อมแขนของความรัก

สีฟ้าเปรียบเหมือนความลึกล้ำในสติปัญญาที่ผู้เป็นแม่เข้าใจปัญหาของลูกแต่ละคน และพร้อมที่จะยอมรับให้อภัยและให้การหล่อเลี้ยงสนับสนุนค้ำจุนให้ลูกได้กล้าแข็งเติบโตไปในทิศทางที่จะประกาศสิทธิ์ในมรดกที่ไม่มีขีดจำกัดจากผู้เป็นพ่อ

คุณสมบัติของผู้เป็นแม่ที่สูงส่ง มีความรัก ความเมตตา ความปรารถนาดี ความเข้าใจ การหล่อเลี้ยงดูแลและการชี้แนะหนทางที่จะทำให้ชีวิตดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม

ผู้เป็นแม่มีความรักที่ไม่มีขีดจำกัด ไม่ได้แบ่งแยกว่าเป็นชายเป็นหญิง เป็นพุทธ เป็นคริสต์ เป็นไทย เป็นเทศ แต่มีความรักที่เป็นสากลสำหรับทุกชีวิตและสรรพสิ่งในโลก
(คลิกอ่านต่อ)

ขอบคุณพี่น้องทางจิต ที่เป็นกระจกให้แก่กันและกัน รวมทั้งคุณสมบัติพิเศษที่แต่ละคนมีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเติบโตร่วมกัน เมื่อทุกคนต่างเรียนรู้ และต้องใส่ใจต่อการมีโยคะ เพื่อรักษาสมดุลในการให้คุณประโยชน์ทั้งต่อตนและส่วนรวม

ขอบคุณพี่หล้า(ผู้เป็นเครื่องมือหลัก) ที่มีหัวใจของความรัก ความอดทน ความใจกว้างและโอบอุ้มทุกคน ที่ให้โอกาสครั้งนี้ ขอบคุณบาบา ผู้ที่แตะสัมผัสหัวใจของเราแต่ละคนให้เพียรพยายาม ท่านรับรู้ความรู้สึกของหัวใจของเราแต่ละคน และท่านเติมเต็มสิ่งนั้นในที่สุด เพราะทุกสิ่งที่เราทำ เราทำในนามของบาบา นั่นคือการมีสำนึกของการเป็นเครื่องมือ ดังนั้นให้เรารับทุกสิ่งจากท่าน

สีน้ำเงิน

  10 คุณสมบัติของผู้เป็น 'ครู'
 1. ท่านคือมหาสมุทรแห่งความรู้ เพียงท่านเท่านั้น ที่ล่วงรู้ทุกสิ่ง ผู้เดียวที่มีสติปัญญาที่สูงส่ง
 2. ท่านมาให้คำแนะนำที่เป็นสัจจะของตัวท่านเอง และสิ่งสร้างของท่าน
 3. ครูเดียวที่แท้จริง ผู้ที่ไม่มีตัวตน ผู้ที่ให้วิธีการที่แท้จริง สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ลึกล้ำและถาวร
 4. ผู้เดียวที่สอนมนุษย์ให้เผชิญกับบททดสอบทุกรูปแบบในชีวิต ด้วยสภาพภายในที่มั่นคงและเข้มแข็ง
 5. ผู้ที่เข้าใจกฎของการเปลี่ยนแปลง ท่านมาในตอนที่มืดมิดที่สุด และเป็นตอนใกล้รุ่งสางของวันใหม่ ท่านมาทำงานของท่านในเวลาที่ถูกต้องแม่นยำ
(คลิกอ่านต่อ)

อุดม
ประสบการณ์ เข้าร่วมกิจกรรมงานฉลอง Holi ตามแนวคิดสภาพผู้ที่ไร้ขีดจำกัด ด้วยสถานการณ์ระบาดยังมีผลกับงานฉลองสีสัน Holi ที่ครอบครัวตัดสินใจใช้บ้านโอมจัดงานชุมนุมและมีการถ่ายทอดสด เพื่อบันทึกภาพและเสียง จากข้อจำกัดเรื่องเวลาอันสั้นที่ต้องจัดเตรียมงาน แต่ด้วยหัวใจและความเป็นผู้นำของพี่หล้าและบรรดาพี่น้องที่ยื่นมือประสานและยกมอบหัวใจร่วมสร้างสรรค์งานรับใช้ครั้งนี้ สามารถก้าวข้ามสภาพดึงรั้งจากทางร่างกายของหลายคน สภาพของเวลาที่บีบรัดและกระแสของความวิตกความกลัวความคิดต่างๆนานาที่ไร้สาระ ทำให้สองวันงานเฉลิมฉลอง Holi ออกมาดูดีในทุกๆกิจกรรม ยิ่งบรรยากาศบริเวณหลังบ้านของงานพี่น้องได้สรรสร้างสีสัน 7 สี 7 ความสัมพันธ์กับบาบาได้ออกมาสวยสดงดงามอย่างน่าอัศจรรย์ ขอบคุณบาบา พี่หล้า และครอบครัวที่ให้โอกาสตนเองกับน้องต่าย ได้รับบทบาทเป็นสองนักเรียนของพระเจ้ากระชับความสัมพันธ์กับบาบา เป็นครูผู้เดียวผู้ที่รับผิดชอบการสอนนักเรียนทุกเช้าทุกวันในยุคบรรจบพบกันนี้ไม่เคยหยุดสอนให้กับนักเรียนทุกมุมโลกอย่างเท่าเทียม เพื่อให้นักเรียนตั้งใจศึกษา ไม่ขาดเรียนและเข้าใจเข้าถึงจนเป็นตัวของสัจจะเพื่อการปฏิรูปจิตวิญญาณของตนและคนอื่น จากมนุษย์ที่ดูไม่มีค่ากับสิ่งใดๆ ให้กลายสภาพเป็นเทพ เป็นเทวดาผู้มีค่าสูงส่งควรแก่การกราบไหว้ได้อย่างอัศจรรย์เพราะครูผู้เป็นหนึ่งเดียวนี้

ต่าย
ตนเองได้รับประสบการณ์ที่มีค่าในการทำงานรับใช้ครั้งนี้ ซึ่งเรามีเวลาน้อยมากในการเตรียมงาน แต่ก็สามารถเกิดการเรียนรู้ได้มากมาย จากมุมมองความคิดที่เปิดกว้างมากขึ้น เช่น
-ในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย ที่ต้องให้ความใส่ใจ ระมัดระวัง ไม่ให้เกิดความเสียหายในสิ่งใด
-ได้รับความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับสีต่างๆ ทั้ง 7 สี ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับพระเจ้า โดยเฉพาะตนเองที่ได้รับผิดชอบในส่วนสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นสีแห่งสัจจะ สีแห่งปัญญา ที่เชื่อมโยงกับพระเจ้าในฐานะที่ท่านเป็นครู ผู้ให้คำสอนที่เป็นสัจจะแก่เรา และเราต้องมีสำนึกในความรับผิดชอบของการเป็นนักเรียนที่ดี ด้วยการนำความรู้ที่ได้มาเปลี่ยนแปลงตนเอง ที่เราต้องอาศัยความรัก ความเอาใจใส่ ความเงียบสงบ การสำรวจตรวจสอบตนเอง เพื่อให้เห็นผลในทางปฏิบัติของชีวิตจริง สิ่งสำคัญคือการเชื่อมโยงกับท่าน ให้มีสำนึกรู้อยู่เสมอว่าในทุกขณะเรากำลังได้รับการสอนจากพระเจ้า ครูสูงสุด
(คลิกอ่านต่อ)


สีม่วง

กลุ่มสีม่วง มีพี่หล้าตั้งใจปรนนิบัติ บาบา ผู้เป็น 'ลูก' ด้วยการจัดสรรอาหารครบครัน มีแม่ปุ๋ยจัดหาคุณสมบัติทั้ง 6 ของ 'ลูก' มาสร้างพลังการอุทิศตนท่ามกลางบรรยากาศท้องทุ่งสีม่วงในบ้าน

  6 คุณสมบัติของ 'ผู้เป็นลูก'
 1. เพราะว่าพวกเขาทำให้พระเจ้าเป็นทายาทของเขา พวกเขาคิดว่าพระเจ้าจะให้การตอบแทนในชาติเกิดหน้า การให้ในนามของพระเจ้าหมายถึงทำให้ท่านเป็นลูกของลูก ในหนทาง ความเลื่อมใสศรัทธา, ลูกทำให้ท่านเป็นลูกของลูก นั่นคือ ลูกอุทิศทุกสิ่งของลูกแก่ท่าน ดังนั้น ในทางกลับกัน ลูกอุทิศตนเองแก่ท่านครั้งเดียวนี้ ท่านจะอุทิศตัวท่านเองแก่ลูก ถึง 21 ชาติเกิด ลูกนำเปลือกหอยมาให้พ่อและรับเอาเพชรพลอยจากท่านไปเป็นการตอบแทน ตัวอย่างของสุดามาขึ้นอยู่กับสิ่งนี้
 2. บาบาพูดว่า “อะไรก็ตามที่ลูกมี, จงทำให้พ่อ เป็นทายาทของทุกสิ่งทั้งหมด” การทำให้บาบาเป็นทายาท คือทำให้ท่านเป็นลูกของฉัน และอุทิศตัวฉันเองแด่ท่าน เมื่อฉันให้ท่านทุกสิ่งที่ฉันมี ท่านก็ให้ทุกสิ่งที่ท่านมีแก่ฉัน เป็นเพียงเวลานี้เท่านั้น ในยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลนี้ ที่การแลกเปลี่ยนนี้สามารถเกิดขึ้น
 3. อะไรที่ชีพบาบาให้กับลูกที่ลูกได้ให้กับท่าน? ถ้าท่านเป็นลูก, และแล้วลูกก็ยิ่งใหญ่กว่าท่าน ลูกเข้าใจว่าถ้าลูกให้หนึ่ง, ลูกสามารถได้รับถึงหนึ่งพันเท่า
 4. การทำให้บาบาเป็นลูกหรือทายาทของฉัน คือการอยู่อย่างเป็นทรัสตี ฉันยังคงมีชีวิตอยู่กับครอบครัว ใช้ทุกสิ่งที่ฉันมี - ร่างกาย, จิตใจ, ทรัพย์สมบัติ – แต่ทำในฐานะ ที่เป็นทรัสตี ตามคำแนะนำของผู้เป็นนาย ในอีกทางหนึ่งคือการทำให้ชีพบาบาเป็นทายาทของฉัน นั่นคือ การทำตามศรีมัทของท่าน
 5. การทำให้ชีพบาบาเป็นทายาทของลูกในยุคบรรจบพบกัน จงอุทิศตนเองด้วยร่างกาย จิตใจ และ ทรัพย์สมบัติ แล้วลูกจะได้รับมรดกอย่างเต็มเปี่ยมสำหรับ 21 ชาติเกิด บาบาพูดว่า พ่อให้ถึง 21 ชาติเกิดแก่ลูกๆผู้ที่ประกันสิ่งเก่าๆที่เขามีในยุคบรรจบพบกัน
 6. บาบาพูดว่า “เมื่อลูกทำให้พ่อเป็นลูกของลูกในเวลานี้,พ่อจะรับใช้ลูกอย่างมาก ที่ลูกจะอยู่อย่างมีความสุขตลอดทั้งวงจร” อีกแง่หนึ่ง คือเมื่อฉันทำตามศรีมัทของบาบาท่านจะรับผิดชอบต่อฉัน – แม้เรื่องเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวข้องกับฉัน


พรในงานวัน Holi
ขอบคุณสำหรับคุณสมบัติของแสงสูงสุดจากแต่ละกลุ่มสีที่มอบเป็นของขวัญแห่งปัญญา ก่อนที่จะได้รับพรของการอยู่อย่างไม่มีขีดจำกัด
ประสบการณ์ของผู้ที่ร่วมรายการ online จากต่างมุม ต่างจังหวัด
พี่แก้ว
ได้ประสบการณ์ในการสร้างความสัมพันธ์กับพ่อสูงสุด ทุกความสัมพันธ์ที่เรามีกับพ่อสูงสุดล้วนมีความสำคัญที่เราต้องนำไปฝึกฝน เป็นหนทางที่ทำให้เราเติบโตทางจิตวิญญานใกล้เคียงกับพ่อได้...โอมชานติ

เสียงพี่สุทธิ + โบว์ลิ่ง คลิกฟังเสียง

© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.