ขลุ่ยวิเศษ (เสริมสร้างคุณธรรม)


2 มี.ค. อารมณ์ขัน (หญิง)
1) Tied God in bondage. That was a bondage of love and pure feelings, and it has been remembered in the form of divine activity. The Father ties both of these strings of love and pure feelings to the seat of the heart throne and makes a swing for you. Always continue to swing in this swing.(SM.2/3/23)

ผูกพระเจ้าไว้ในพันธะ นั้นเป็นพันธะของความรักและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ ที่ได้รับการจดจำในรูปของกิจกรรมที่สูงส่ง

พ่อได้ผูกทั้งสองเชือกของความรักและความรู้สึกที่บริสุทธิ์เหล่านี้ไว้กับที่นั่งของบัลลังก์หัวใจและทำชิงช้าสำหรับลูก จงเฝ้าแต่แกว่งไกวอยู่ในชิงช้านี้เสมอ

ไตร่ตรอง : โยคะหมายถึงการมีความสัมพันธ์กับมหาสมุทรแห่งความบริสุทธิ์และมหาสมุทรแห่งความรัก เพื่อเราจะได้รับพละกำลังในการทำตามหนทางที่สูงส่ง(ศรีมัท)ของท่าน สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขสันสการ์และนำมาซึ่งกิจกรรมสูงส่งเช่นเทพ และเมื่อเรากลายเป็นสิ่งสร้างที่งดงามของบาบาจนเป็นที่พอใจในการนั่งบนบัลลังก์หัวใจของท่านเราจะแกว่งไกวในชิงช้าแห่งความสุขอยู่เสมอ

รวมทั้งกลายเป็นผู้มีอำนาจปกครองโลกเช่นลักษมีนารายณ์ สวมมงกุฎ 2 ชั้น แห่งแสงของความบริสุทธิ์และมงกุฎเพชรพลอยแห่งความรับผิดชอบ
(คลิกอ่านต่อ)


4 มี.ค. มองโลกในแง่ดี (La)
ทันทีที่กลับมาถึงประเทศไทยในวันที่ 3 มี.ค พี่หล้าได้กลับเข้าสู่ระบบการให้มูร์ลีและคลาสจากชั้นเรียน ในวันที่ 4 มี.ค รวมทั้งไตร่ตรองประเด็นพัฒนาคุณธรรมประจำตัว

มีการบันทึกเสียงที่เครือๆไว้ในช่วงเช้า ก่อนที่คณะเรา 4 คน เดินทางกลับมาอยู่ในศูนย์(La, พี่อึ่ง, พี่แดง, น้องต่าย)จะตรวจพบการติดเชื้อโควิด (ช่วงสาย)

ความสำคัญของ ‘การมองโลกในแง่ดี’ ได้ส่งผลในทางปฏิบัติที่ทำให้เรามีพละกำลังในการทำหน้าที่เป็นปกติ ขณะที่พื้นฟูสุขภาพกับการปรับตารางเวลาพักผ่อนและสนุกสนานกับการเล่นเกมลับสมองเพิ่มความว่องไว ขอบคุณน้องเหมียว(พยาบาลพิเศษที่ดูแลเอาใจใส่เราทั้งหมดอย่างดี)และพี่ภาที่อยู่บ้านพักแยก ทำหน้าที่เสริมสำหรับชั้นเรียนช่วงเย็น

พร้อมนี้ได้บันทึกเสียงวันเดียวกันในชั้นเรียน Online ประจำวันเสาร์เย็น เพื่อเสริม ‘คุณธรรม’ ดังกล่าวอีกครั้ง คลิกฟังเสียง(เช้า) คลิกฟังเสียง(เย็น)

© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.