กิจกรรมพิเศษ

จากเชียงใหม่ ที่บ้าน 'แม่เจ้า' พี่หล้าส่งข่าวมาให้ครอบครัวทางจิต ติดตามรายการสดในวันที่ระลึกถึงดาดี้แจงกีที่ท่านละร่างไปในวัย104 วันที่27 มี.ค2020 ขณะที่กำลังเปิดรายการให้แม่เจ้าสัมผัสพลังรักที่ดาดี้มีให้แม่มา แน่ใจว่าท่านยังมีผลต่อคนทั่วโลกอยู่ขณะนี้

Dear Centre Coordinators,
Greetings for Dadi Janki's Day. We are pleased to let you know the programme for Dadi's Day in Madhuban and the links for connecting live.
The programme is as follows (India Time - IST):

9.00 am - SHAKTI STUMB (TOWER) gathering before the ceremony
9•30 am - 10.00 am - Ceremony at Shakti Stumb with Seniors

💎 English LIVE Dadi Janki Ji Remembrance Day | 27th March*


12.00 am - DIAMOND HALL
Main programme with bhog offering and message
12.00am - 12.15am - Yoga
12.15am - 13.45 am - Experiences Jayanti Didi, Nirmala Didi and Nirwairbhai

11.30am - Offering of Bhog by Mohini Didi
Sharing of bhog message


© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.