1. สัญญาณที่ละเอียดอ่อน 'ถ่อมตน และสร้างโลกใหม่' - Avyakt Signal(AS)
  2. การไตร่ตรองมูร์ลีประจำวัน(ภาษาไทย) จาก YouTube -
    Daily Churning after 'Murli' in Thai
  3. กิจกรรมพิเศษ - Special Activities/VDO Ambika Didi
  4. การหล่อเลี้ยง บีเค ทั่วโลก - Global BKs Sustenance
  5. Asia Pacific(AP) - NCCC Retreat in Bangalore
  6. จิตวิญญาณ & ความสำเร็จที่แท้จริง - Spirituality & True Success
  7. ถาม/ตอบ-ดร.เนอร์มาละ - Q/A-Dr.Nirmala© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.