Gloden Drops - หยดทองคำ


เราขอประพรมโลกด้วยหยดทองคำแห่งความรักและความสงบ เพื่อต้อนรับปีใหม่ 2023 ด้วยการทำงานรับใช้ด้วยจิตใจในความเงียบสงบ การเข้าถ้ำใต้ดินในโยคะพร้อมกันทั่วโลกเช่นนี้ถือเป็นหน้าที่ของผู้เป็นรากของต้นไม้ซึ่งจะกลายเป็นลำต้นทองคำในไม่ช้า
  • สำหรับ BK.
  • สำหรับประชาชนที่สามารถนำไปใช้ฝึกสมาธิ และใช้ในชั่วโมงสงบจิตเพื่อโลก (อาทิตย์ที่ 3)


© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.