ขลุ่ยวิเศษ (เสริมสร้างคุณธรรม)


ขลุ่ยวิเศษ(มูร์ลี) ให้ความสุขจากการรับฟังความรู้ที่สมบูรณ์ของสัจจะ ประเด็นมูร์ลีแต่ละวันจึงเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อพร้อมรับสัญญาณที่ละเอียดอ่อน(Avyakt Signal - AS) และนำมาพัฒนาความเคารพตนเอง(Self-Respect) เป็นพิเศษในเดือนมกราคมนี้

ขอบคุณแม่ปุ๋ย สำหรับตัวอย่างประเด็นการบ้าน เพื่อสร้างสภาพของการเป็นเทวดา-นางฟ้า ตั้งแต่วันเทวดานางฟ้า (The Day of Angel) ในวันที่ 18 ม.ค.66

22 ม.ค ไม่ซับซ้อน (ปุ๋ย)
 1. ประเด็นมูร์ลี: "การเป็นผู้เอาชนะความผูกพันยึดมั่นอย่างง่ายดายคือความสำเร็จที่ได้จากการใช้วิธีของโยคะเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน...ลูกต้องเป็นอิสระจากทุกๆด้านเป็นการล่วงหน้า....อย่าได้ผูกพันยึดมั่นกับสิ่งอื่นใดนอกจากจุดหมายปลายทางของลูก"
  ไตร่ตรอง: สำหรับเดือนของนางฟ้า และการเป็นนางฟ้าคือเป้าหมายของฉัน...การตัดความผูกพันยึดมั่นจากสิ่งที่ดึงดูด รวมถึงใครหรือสิ่งใดที่ทำให้ฉันตกภายใต้อิทธิพล ไม่สามารถจดจำบาบาได้ สิ่งนั้นสำคัญมากที่ฉันต้องใส่ใจที่จะทำงานกับตนเอง เพื่อขจัดอุปสรรคนี้
  วันนี้บาบาบอกให้เราเน้นการทดลองกับโยคะ ด้วยวิธีที่ถูกต้องนี้ เราจะได้รับความสำเร็จ เราจะกลับมามีพลัง จบสิ้นความไร้สาระ และสามารถเปลี่ยนแปลงสันสการ์ของเราได้ และการให้ข้อพิสูจน์ของการกลายเป็น ฉันจึงเรียกได้ว่าเป็นดวงวิญญาณญาณี เต็มไปด้วยความรู้ เป็นตัวของแสง...นางฟ้าเป็นตัวของแสงที่เป็นของพระเจ้าโดยสมบูรณ์ ไม่มีความผูกพันยึดมั่นใดๆต่อโลกเก่าๆนี้เลย ดังนั้นเธอจึงรักและละวาง
 2. คุณธรรม: ไม่ซับซ้อน
  เชื่อมโยง: สำหรับฉัน ความไม่ซับซ้อน คือกลับไปเป็นดวงวิญญาณ ที่เป็นจุด ที่บาบาบอกว่าเป็นเมล็ด เพราะด้วยสำนึกที่เป็นร่าง ฉันมีความคิดและการกระทำที่ซับซ้อน ไม่ง่ายดาย ไม่เบาสบาย ฉันไม่ได้เคลื่อนไปอย่างที่บาบาต้องการให้ทำ การจะสัมผัสกับความสำเร็จในอะไรสักอย่าง เป็นเรื่องที่ต้องเหนื่อย ออกแรงเยอะ คิดเยอะ ทำเยอะ ไม่มีความพอดี ไม่มีสมดุล...วันนี้บาบาให้ฉันทดลองกับสำนึกของการเป็นเมล็ด
 3. ประเด็น AS: เพ่งรวมจิตใจในความคิดที่สูงส่งในเมล็ดพันธุ์แห่งความคิดเดียว การขยายตัวของต้นไม้ทั้งหมดจะรวมเข้าไว้ด้วยกัน ความปั่นป่วนจะจบสิ้น และทุกสิ่งจะให้ประสบการณ์อย่างที่เป็น
  เชื่อมโยง : จากมูร์ลีบาบาบอกว่าให้ทำให้เมล็ดของความคิดของลูกมีพลัง แล้วความคิด คำพูด
  การกระทำ และความสัมพันธ์ของลูกจะมีพลังโดยอัตโนมัติ
 4. ประเด็นความเคารพตนเอง : ฉัน ดวงวิญญาณเป็นตัวของความรู้
  เชื่อมโยง:
  • การเป็นตัวของความรู้ หมายความว่า ทุกขณะ ทุกความคิด และทุกวินาทีนั้นมีพลัง
  • ที่ใดมีพลัง ที่นั่นไม่สามารถมีความไร้ประโยชน์ เช่นที่ใดมีแสงสว่าง ที่นั่นไม่มีความมืด
  • การทดลองกับโยคะ ในเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมและประสบความสำเร็จในการทดลองนั้น เรียกว่าเป็นดวงวิญญาณที่เป็นตัวของความรู้ ดวงวิญญาณที่เป็นตัวของความรู้นั้นเป็นที่รักและใกล้ชิดอย่างยิ่ง

9 ม.ค. สดชื่นแจ่มใส (แดง)
 1. ประเด็นมูร์ลี : เนื่องจากลูกตายขณะที่มีชีวิตแล้ว ลูกต้องลืมทุกสิ่ง
  ไตร่ตรอง : เพื่อที่จะมีประสบการณ์ของสภาพที่ละเอียดอ่อน ฉันควรตายขณะที่มีชีวิต หมายถึงฉันมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ปราศจากร่าง ลืมทุกสิ่ง ลืมร่างกายและความสัมพันธ์ทางร่างทั้งหมด จดจำพ่อเท่านั้น นั่งกับท่าน เพียงรับฟังสิ่งที่พ่อผู้เดียวอธิบาย อยู่อย่างเงียบสงบ ไม่มีความจำเป็นที่จะพูดสิ่งใด
(คลิกอ่านต่อ)

12 ม.ค กล้าหาญ (นันท์)
 1. ประเด็นมูร์ลี : การอุทิศทุกสิ่ง ร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สมบัติที่มีค่า ให้กับชีพบาบา และดังนั้นลูกจึงประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงบนพื้นฐานของศรีมัท
  ไตร่ตรอง : พ่อเป็นครูมาสอนให้กระทำกรรมที่สูงส่ง และกระทำที่ให้คุณประโยชน์แก่ทั้งโลก และได้ผลตอบแทนตามสิ่งนั้นที่ได้กระทำบนพื้นฐานของศรีมัท ให้ใส่ใจกับทุกสิ่งที่มีค่า อุทิศให้กับชีพบาบาที่เป็นประโยชน์ในงานรับใช้ และในครอบครัวของพระเจ้าจะได้รับสถานภาพที่สูงอย่างแน่นอน ให้สร้างสมคุณธรรม พัฒนานิสัยเป็นดวงวิญญาณพี่น้อง พิจารณาตนเองฉันเป็นดวงวิญญาณ เป็นสิ่งสร้างที่เกิดจากปาก พ่อบราห์มา
(คลิกอ่านต่อ)

23 ม.ค เข้มแข็ง (สุทธิ)
 1. ประเด็นมูร์ลี “จงเป็นดวงวิญญาณผู้ปกครองโลก แสดงบทบาทรอบด้าน เสมือนนกที่โบยบิน เป็นอิสระจากบ่วงพันธะ แต่สามารถทำงานรับใช้ในทุกที่ที่จำเป็น เป็นทั้งเพื่อนและพ่อ แสดงได้รอบด้าน เป็นผู้ปกครองโลกอย่างแท้จริง
  ไตร่ตรอง :ด้วยสำนึกของความเป็นดวงวิญญาณ ความเป็นแสงที่ไร้น้ำหนัก จึงเป็นอิสระเหมือนนกที่บินจากมุมสูงมองเห็นทุกอย่างรอบด้าน สามารถทำงานรับใช้ในบทบาทผู้ปกครองโลกได้และแสดงบทบาทได้รอบด้าน
(คลิกอ่านต่อ)


25 ม.ค สดชื่นแจ่มใส (แดง)
 1. ประเด็นมูร์ลี : เวลานี้ให้เพิ่มการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึงพ่อผู้เป็นที่รักที่แท้จริง ผู้เป็นครูสูงสุด เต็มไปด้วยความรู้ ท่านเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ มหาสมุทรแห่งความปิติสุข เพียงพ่อผู้เดียวที่ประทานการหลุดพ้นในชีวิตให้แก่เรา
  ไตร่ตรอง : ฉันจะมีชีวิตที่เบาสบายได้เมื่อฉันหันเหความสนใจจากภายนอก กลับเข้าสู่ภายใน ฉันจะพบกับความสงบและมีความสุขที่ได้มาเป็นลูกของท่าน เป็นเมฆที่เติมเต็มตนเองจากมหาสมุทรแห่งความรู้ในยุคบรรจบพบกันอันเป็นสิริมงคลที่สุดของกีตะ ดังนั้นฉันจึงต้องจดจำพ่อในชาติเกิดเดียวนี้ กลับมาบริสุทธิ์ สาโทประธาน เพื่อจะกลับบ้านกับพ่อ
(คลิกอ่านต่อ)

27 ม.ค เป็นศูนย์รวม (นิ)
 1. ประเด็นมูร์ลี : เฝ้าแต่ควงกงจักรแห่งการสำนึกรู้ในตนเองในสติปัญญา เราเคยมีค่าต่อการกราบไหว้บูชาและแล้วกลายเป็นผู้กราบไหว้บูชา เราได้จบสิ้น 84 ชาติเกิดแล้วในเวลานี้ ละครกำลังจะซ้ำรอยอีกครั้ง
  ไตร่ตรอง : จากการเป็นผู้กราบไหว้บูชา เราต้องกลับมามีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา การมีสำนึกรู้นี้ หมายถึง การควงกงจักรแห่งการสำนึกรู้ในตนเอง
(คลิกอ่านต่อ)

28 ม.ค กระตือรือร้น (หญิง)
 1. ประเด็นมูร์ลี : บาบามาให้สาระความรู้ ตอนต้น ตอนกลาง ตอนจบของโลก เวลานี้ต้องกลับบ้าน โลกเก่าที่สกปรกกำลังจะถูกทำลาย ลูกต้องกลายเป็นนายของโลกอีกครั้ง
  ไตร่ตรอง : เวลาที่เหลือนี้มีค่ายิ่งเราต้องรู้คิดที่จะสร้างชีวิตเราอย่างกระตือรือร้นให้คุณประโยชน์กับตนเองและงานสร้างโลกใหม่ของบาบาด้วยการอยู่ในมานมานะบาฟ ขณะเคลื่อนไหวไปมาจดจำบาบาในสติปัญญา บาบาจะให้พลังและการดลใจให้เพียรพยายามก้าวหน้าในหนทางทางจิตวิญญาณ
(คลิกอ่านต่อ)

29 ม.ค ความสุข (โบว์ลิ่ง)
 1. ประเด็นมูร์ลี
  - เพื่อที่จะเป็นอันดับหนึ่ง จงเป็นตัวของคุณธรรม เป็นผู้ให้ทานที่ยิ่งใหญ่อย่างสม่ำเสมอ
  - เป็นดวงวิญญาณที่เต็มเปี่ยมด้วยสมบัติที่มีค่าทั้งหมดจะทำให้ลูกเป็นผู้ให้ทานได้อย่างง่ายดายและสม่ำเสมอ ไม่สั่นคลอน
  - การทำทานมี 3 ทาง
  1. ให้พลัง : ทำด้วยจิตใจและให้ความความร่วมมือ
  2. ให้ความรู้ : ผ่านคำพูด
  3. ให้คุณธรรม : ผ่านการกระทำและความสัมพันธ์

  - ทำให้สำนึกรู้ในการเป็นผู้ทรงอำนาจที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นในทางปฏิบัติด้วยการจดจำพ่อ มีความคิดที่สูงส่ง ใช้พลังของความรู้เอาชนะอุปสรรคต่างๆและสวมเสื้อเกราะของความอดทน ตรวจสอบตนเองและเมตตากับทุกดวงวิญญาณ
(คลิกอ่านต่อ)© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.