ถาม/ตอบ-ดร.เนอร์มาละ


1 ม.ค.66
สภาพอะแวคที่ชนะอุปสรรค สัมภาษณ์ Dr.Nirmala
8 ม.ค.66
ความเงียบ - กุญแจเปิดประสบการณ์สภาพอะแวคและไม่มีตัวตน โดย Dr.Nirmala
15 ม.ค.66
รอยเท้าของบราห์มา บาบา- โยคีที่จะไปเป็นเทพ โดย Dr.Nirmala
22 ม.ค.66
ประสบการณ์ AVYAKT ที่ลึกล้ำมากขึ้นและยั่งยืน สัมภาษณ์ Dr.Nirmala
29 ม.ค.66
ทำให้วิชาดาร์นาแข็งแรงขึ้น สัมภาษณ์ Dr.Nirmama© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.