16-18 ม.ค. บัตตีโลก “ความเงียบสงบที่ละเอียดอ่อน”

Jayanti Didi Class

Jayanti Didi Meditation

Br.Ken Class

Br.Ken Meditation

Mohini Didi Class
มูร์ลีตัดตอนมาเป็นแรงบันดาลใจสําหรับการทําสมาธิ และคาร์มาโยคะ
16/01/2023 – ถ้ำของโยคะ
อมฤตเวลา
เพิ่มประสบการณ์กับบาบาต่อไปนี้ให้กับอมฤตเวลาของคุณ:
ครึ่งชั่วโมงแรก - โยเกสวาร์ เจ้าแห่งโยคะ (คลิกอ่านต่อ)
ครึ่งชั่วโมงที่สอง - พลังแห่งความเงียบสงบ - 1 (คลิกอ่านต่อ)
ครึ่งชั่วโมงที่สาม - พลังแห่งความเงียบสงบ - 2 (คลิกอ่านต่อ)
ครึ่งชั่วโมงที่สี่ - พลังแห่งความเงียบสงบ - 3 (คลิกอ่านต่อ)
การฝึกจิต "ถ้ำของโยคะ" (คลิกอ่านต่อ)
ลูกได้เห็นพ่อบราห์มา: (คลิกอ่านต่อ)
ชัยชนะครั้งสุดท้ายของบราห์มาบาบาผ่านโยคะ (คลิกอ่านต่อ)
สิ่งชี้บอกของความรักสำหรับบราห์มา บาบา (คลิกอ่านต่อ)
วิธีการทำตามพ่อ (คลิกอ่านต่อ)
พร : (คลิกอ่านต่อ)
อะไรคือการทำตามพ่อ(คลิกอ่านต่อ)
ได้รับชัยชนะอย่างสมบูรณ์ เช่นเดียวกับบราห์มาบาบา(คลิกอ่านต่อ)
คาร์มาโยคะ(คลิกอ่านต่อ)

มูร์ลีตัดตอนมาเป็นแรงบันดาลใจสําหรับการทําสมาธิ และคาร์มาโยคะ
17/01/2023 – เป็นผู้สละละทิ้งที่ไม่มีขีดจำกัด
อมฤตเวลา
เพิ่มประสบการณ์ต่อไปนี้กับบาบาให้กับอมฤตเวลาของคุณ:
ครึ่งชั่วโมงแรก - เป็นผู้ทำลายความผูกพันยึดมั่น (คลิกอ่านต่อ)
ครึ่งชั่วโมงที่สอง - การอยู่ในสภาพของสำนึกรู้ว่าเป็นแขกผู้มาเยือน (คลิกอ่านต่อ)
ครึ่งชั่วโมงที่สาม - การเป็นราชฤๅษี (คลิกอ่านต่อ)
ครึ่งชั่วโมงที่สี่ - เป็นผู้ให้คุณประโยชน์โลก (คลิกอ่านต่อ)
การฝึกจิต "กลายเป็นผู้สละละทิ้งที่ไม่มีขีดจำกัด" (คลิกอ่านต่อ)
การกลายเป็นบราห์มากุมารหรือกุมารี (คลิกอ่านต่อ)
การสละละทิ้งสำนึกที่เป็นร่าง (คลิกอ่านต่อ)
ร่างกายนั้นไม่ใช่ของลูก (คลิกอ่านต่อ)
การสละละทิ้งความสัมพันธ์ทางร่างและสายใยความสัมพันธ์ทั้งหมด (คลิกอ่านต่อ)
สิ่งชี้บอกของการเป็นผู้ทําลายความผูกพันยึดมั่น (คลิกอ่านต่อ)
บุคลิกภาพของผู้สละละทิ้งและผู้สละละทิ้งที่ยิ่งใหญ่ (คลิกอ่านต่อ)
ผู้สละละทิ้งที่ยิ่งใหญ่ (คลิกอ่านต่อ)
การบรรลุถึงการสละละทิ้งที่สมบูรณ์ (คลิกอ่านต่อ)
ผู้สละละทิ้งที่สมบูรณ์มีคุณสมบัติพิเศษของการเป็นผู้ให้คุณประโยชน์โลก (คลิกอ่านต่อ)
การสละละทิ้งและทาปาเซีย: พื้นฐานของความสําเร็จในงานรับใช้ (คลิกอ่านต่อ)
บางครั้งลูกอาจต้องสละละทิ้งชื่อของลูก (คลิกอ่านต่อ)
คาร์มาโยคะ
ใช้ข้อความที่ตัดตอนมาจากมูร์ลีข้างต้นเป็นแรงบันดาลใจสําหรัคาร์มา โยคะ ของคุณ

มูร์ลีตัดตอนมาเป็นแรงบันดาลใจสําหรับการทําสมาธิ และคาร์มา โยคะ
18/01/2023 – หลุดหายไปในความซาบซึ้งของผู้เป็นที่รักเดียว
อมฤต เวลา
เพิ่มประสบการณ์ต่อไปนี้กับบาบาให้กับเวลาอมฤตของคุณ:
ครึ่งชั่วโมงแรก - ชักธงแห่งการเปิดเผยในหัวใจของเรา (คลิกอ่านต่อ)
ครึ่งชั่วโมงที่สอง - ประสบการณ์ของความรักที่แท้จริง (คลิกอ่านต่อ)
ครึ่งชั่วโมงที่สาม - หลุดหายไปในความรักของพ่อทั้งสอง (คลิกอ่านต่อ)
ครึ่งชั่วโมงที่สี่ - การสร้างและการหล่อเลี้ยงในบรรยากาศของความรัก (คลิกอ่านต่อ)
การฝึกจิต "หลุดหายไปในความซาบซึ้งของผู้ที่เป็นที่รักเดียว" (คลิกอ่านต่อ)
ลูกได้รับความรู้ในภายหลัง (คลิกอ่านต่อ)
หลอมรวมในความรักของพระเจ้า (คลิกอ่านต่อ)
“ฉันเป็นลูก ท่านเป็นพ่อ ผู้ประทาน” (คลิกอ่านต่อ)
พลังของความรักของพ่อผู้เป็นที่รัก (คลิกอ่านต่อ)
ผู้ที่มีความรักคงอยู่เหนือสํานึกรู้ของร่างกาย (คลิกอ่านต่อ)
ชุมนุมที่เป็นสุขของคู่รักและผู้เป็นที่รัก (คลิกอ่านต่อ)
พ่อเป็นเพียงผู้เป็นที่รักเดียว (คลิกอ่านต่อ)
มือและความเป็นมิตรที่มั่นคงกับผู้เป็นที่รัก (คลิกอ่านต่อ)
ความรักของจิตใจและความเป็นมิตรของสติปัญญา (คลิกอ่านต่อ)
คาร์มาโยคะ ใช้ข้อความที่ตัดตอนมาจากมูร์ลีข้างต้นเป็นแรงบันดาลใจสําหรับคาร์มา โยคะของคุณในวันนี้


© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.