ฤดูกาลต้อนรับลูกๆ จากต่างชาติ


2 ก.พ.66
Avyakt BapDada 02-02-2023
5 ก.พ.66
เป็นตัวของการจดจำระลึกถึง โดย Dr.Nirmala
12 ก.พ.66
การไว้วางใจและการเป็นผู้ได้รับการไว้วางใจในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน โดย Dr.Nirmala
17 ก.พ.66
Avyakt BapDada 17-02-2023
26 ก.พ.66
Decoding Drama's Top Secrets || Dr. Sachin
27 ก.พ.66
Constant Easy Connection With The Seed || Suraj Bhai
27 ก.พ.66
27th Feb 2023 : Welcome Session
28 ก.พ.66
Exploring The Eight Powers || Br Marcelo
28 ก.พ.66
Accumulating All Treasures I Mohini Didi Ji© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.