รีทรีทรวมทุกประเทศ
ณ ชานติวัน สำนักงานใหญ่ เชิงเขาอาบู

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดในช่วง 2-3 ปี ที่ทำให้เราขาดการประชุมร่วมกันทั้งโลก ประเทศในภูมิภาคยุโรปได้รับเป็นเจ้าภาพเปิดรายการ ในหัวข้อ Being Unlimited (อยู่อย่างไม่มีขีดจำกัด)

เราจึงนำ VDO มาตัดต่อแบ่งปันบรรยากาศแต่ละช่วงให้เห็นนัยสำคัญที่ทางยุโรป
(โซนตะวันตก) ถือคบเพลิง

ได้ยินเสียงสัญญาณจากพระเจ้า
พร้อมอ่านจดหมายรัก

โลกโดยทั่วไปยังมีความหวังจนกระทั่ง
ได้ยินเสียงเรียกของเวลา...ที่โลกคร่ำครวญด้วยความทุกข์ทรมาน ต้องการความช่วยเหลือ

ในที่สุดก็ถึงเวลาในการได้ยินเสียงมโนธรรมภายในที่นำแสงแห่งความหวังมาสู่โลก
จากพลังของจิตวิญญาณ

ทั่วโลกกำลังถูกปลุกให้ตื่นจากการหลับใหลในความไม่รู้ ถึงสภาวะวิกฤตนี้ หัวใจและจิตวิญญาณ จึงต้องได้รับการเยียวยาหัวใจ ... แม้กระทั่งวันสุดท้ายมีเหลืออยู่ก็ตาม
ลูกๆ พระเจ้าที่ใกล้ชิดในการอุทิศตนเพื่องานรับใช้มวลมนุษย์ด้านจิตวิญญาณ ได้อ่านจดหมายรักจากพ่อสูงสุด พร้อมกันในความเงียบสงบ

รายการ Integrated Retreat ระหว่าง 21-28 ก.พ. 23 สำหรับ ผู้ประสานงานประเทศ(NC) และทีมงาน(NCTs) ผู้ประสานศูนย์ในประเทศ(CCs) และคณะกรรมการบอร์ดทั่วโลก(Board Members)

มีผู้ร่วมประชุมกว่า 300 คน ภายใต้หัวข้อ อยู่อย่างไม่มีขีดจำกัด(Being Unlimited): การเชื่อมโยง การร่วมสร้าง และการมีความเมตตากรุณา ... ที่ได้สรุปสาระสำคัญไว้ดังนี้

Connected (การเชื่อมโยง) วิธีการที่ง่ายในการทำให้เมล็ดของความคิดออกผล มีเพียงสิ่งหนึ่ง...คงเติมเต็มเมล็ดด้วยพละกำลังจากพลังทั้งหมดของพ่อสูงสุด ผู้เป็นเมล็ด ตลอดเวลา อย่างสม่ำเสมอ
การเชื่อมโยงกับบาบา ผู้เป็นเมล็ดนั้นจำเป็นและเป็นรากฐานของชีวิตแห่งยุคบรรจบพบกัน ดูซิว่าเราใกล้ชิดหรือห่างไกล? ต่อมาจึงเชื่อมโยงกับเป้าหมายในชีวิตนี้ แล้วเชื่อมโยงกับผู้อื่นในที่สุด

Co-Creative การร่วมสร้าง
การมีสายตาของความเป็นพี่น้อง หมายถึงการเปลี่ยนวิสัยทัศน์ก่อนอื่นใดและทุกสิ่งจะเปลี่ยนตาม เหตุนี้ จึงมีการยกย่องว่า โลกสร้างขึ้นมาจาก วิสัยทัศน์ (นิมิตในจิตใจ)
เราได้ตอบคำถาม
  1. ด้วยวิสัยทัศน์ใดที่ตนเองใช้ช่วยในการเปลี่ยนแปลง?
  2. การสร้างสรรค์ประเภทใดที่รู้สึกว่าต้องการมากที่สุดในเวลานี้?
  3. อะไรที่เราชอบในการร่วมสร้างกับบาบา เพื่อสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่(re-creating the self)
  4. อะไรที่เราร่วมสร้างกับครอบครัวบราห์มินในงานสร้างโลกใหม่ของบาบา
Compassionate การมีความเมตตากรุณา
ผู้ที่มีความรู้สึกเมตตากรุณา จะอยู่ในสภาวะที่ไม่มีตัวตน(Incorporeal) ไม่มีกิเลส(Viceless) และไม่มีความหลงทะนง(Egoless)… ในความคิด คำพูด และการกระทำ(ตามลำดับ) ดวงวิญญาณเช่นนั้นเรียกได้ว่า มีความเมตตากรุณา

สุดท้าย เราจบระบบลงด้วยคำจำกัดความที่ชัดเจนจากบาบา...The main essence of all four subjects of the whole knowledge of this study is just this one thing : “Unlimited”
สาระหลักทั้งสี่วิชาของความรู้ทั้งหมด ในการศึกษาเล่าเรียนนี้ มีเพียงสิ่งเดียว “ไม่มีขีดจำกัด”

จัดเต้นท์ใหญ่กลางแจ้ง

จัดมุมพิเศษให้เราสัมผัส Dadi Janki อดีตผู้บริหารสูงสุด ซึ่งเคยดูแลเอาใจใส่เราทั้งโลกมายาวนาน

จัดมุมห้องบาบาเป็นอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน สำหรับการสนทนาส่วนตัว

จัดห้องประชุมกลางแบบเรียบง่าย และห้องประชุมแยกย่อยต่างๆ

จัดเวทีกลางแจ้งให้แสดงความคิดเห็นวันสุดท้าย


จัดเวลาให้เรามีโอกาสทักทายกันและกันทุกช่วงพักทานน้ำชา-อาหารว่าง
พี่หล้าจัดเวลาส่วนตัวไปเยี่ยมเยือน Shakti Bhawan บ้านพัก Dadi Janki ที่คุ้นเคยกับการไปมาลากล่าวเสมอในอดีต


โดยมี Sr.Hansa ผู้ดูแลใกล้ชิด Dadi เป็นผู้บรรยายละเอียด


ก่อนที่จะไปนั่งที่ Shakti Stambh อนุสรณ์สถานของ Dadi Janki

© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.