ฉลองวันเกิดชีวาและวันแห่งความรัก


ขอใช้ฤกษ์เดียวกันที่มธุบันฉลองชีพแจนที(Shiv Jayanti) ณ มธุบัน ในวันที่ 12 ก.พ.

ขอบคุณชีพบาบา พ่อสูงสุ่ด ผู้ให้ความรักที่ไม่มีขีดจำกัดแก่เราทั้งโลก เพราะ ความรักคือภาษาสากล มีทุกคนอยู่ในหัวใจ... ไม่ได้หมายถึงความรู้สึกพิเศษระหว่างคนสองคนหรือบุคคลที่เป็นเพียงญาติมิตรใกล้ชิดของเราเท่านั้น ความรักทางจิตนั้น ยิ่งใหญ่เกินการจำกัดความใดๆ เพราะครอบคลุมไปถึงความเคารพ ความอดทน การให้อภัย ความเมตตาปราณีรวมทั้งการยืดหยุ่นในวิถีชีวิตที่นำไปสู่ความรู้สึกที่เป็นสากล-สามารถรวมทุกคนเข้าไว้ให้เป็นพวกเดียวกัน เป็นครอบครัวมนุษยชาติ การเปิดรับของหัวใจและความใจกว้างของจิตวิญญาณนี้สามารถโอบอุ้มทุกสิ่งทุกอย่างได้

ความรักจึงกลายเป็นคุณสมบัติดั้งเดิมที่กลับคืนมาหาเราได้ยากที่สุดเพราะเราได้ปะปนสับสนไปกับความผูกพันยึดมั่น การเป็นเจ้าข้าวเจ้าของและการพึ่งพิงแอบอิงซึ่งฝังแน่นอยู่ในนิสัยจนถือเป็นเรื่องปกติ ผลที่ตามมาคือความยากลำบากที่มนุษย์จะตระหนักรู้ถึงรูปแบบของความรักที่บริสุทธิ์อย่างไม่มีเงื่อนไข ความรักทำให้เราเรียนรู้ที่จะ “เอาใจใส่” และ “แบ่งปัน” โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้อิสระแก่กันที่สามารถเป็นตัวของตนเองได้ ความรักคือพลังและพรอันยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาล

ณ บ้านโอม 12 ก.พ. ฉลอง
วันเกิดของชีวา และวันแห่งความรัก - ของนักบุญวาเลนไทน์ (14 ก.พ.)

ช่วงเช้า - ตัดเค้กฉลองวันเกิดพ่อและลูก

ช่วงบ่าย - Sr.La เปิดรายการด้วย VDO แนะนำการกราบไหว้บูชาชีวาในอินเดีย และพ่อชีวาที่แท้จริง

ผู้ที่มีคุณธรรม 'รัก' ในเดือนกุมภาพันธ์ ทำหน้าที่ให้ความหมายจากหัวใจตามตัวอักษร
พี่หล้าใช้ตัว L เชื่อมโยงกับความรักที่สามารถเปลี่ยนความคิดและชีวิตที่ไร้ประโยชน์
 1. L-Link คือการเชื่อมโยง
  • อย่าคิดมากเพราะความคิดนั้นสามารถแทรกแซงในทุกระบบ
  • เชื่อมโยงกับพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ผู้ทรงอำนาจ ความคิดก็จะไม่ทำร้ายตนเองอีกต่อไป
  • ชัดเจน โปร่งแสงและเต็มอิ่ม
  • คงอยู่เพื่อมอบให้ แบ่งปัน เพิ่มแรงบันดาลใจ
  • ให้ความหวังแก่ผู้ที่อยู่รอบข้างอย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่มีการคิดคำนวณ
  เมื่อฉันชัดแจ้ง โปร่งแสง โปร่งใส และอิ่มเต็มจากภายใน จะไม่มีใครสงสัยเลยว่าเขาได้พบเทวดานางฟ้าแล้ว
 2. L-Listen คือการรับฟัง จูนคลื่นความรู้สึกและความเข้าใจชีวิตที่ต้องการ ไม่ให้อันตรธานไปเพราะความหยิ่งยโสหรือความละโมบที่สร้างความยุ่งเหยิงในการแสดงความเมตตาที่ผิดๆ
 3. L-Learn- การเรียนรู้ ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่จิตใจ หัวใจ สำนึกรู้ และโลก
 4. L-Love-ความรัก ยิ่งฉันเป็นตัวของตนเองมากเท่าใด ฉันเกาะเกี่ยวเหนี่ยวรั้งน้อยลงเท่านั้น ยิ่งฉันเกาะเกี่ยวเหนี่ยวรั้งมากเท่าใด ฉันเป็นตัวของฉันเองน้อยลงเท่านั้น การเกาะเกี่ยวเหนี่ยวรั้งใครทำให้ฉันลืมที่จะให้ความเคารพในสายใยนั้น หัวใจของผู้ที่ฉันรักจึงโรยรา เหี่ยวเฉา เสื่อมกำลังลง เพราะความเคารพคือรากฐานของความรู้สึกที่แท้จริงทั้งหมดในการสร้างความสัมพันธ์อันเป็นนิรันดร์

น้องเหมียวใช้ตัว O เชื่อมคำว่า Open minded เปิดใจ
เมื่อเชื่อมโยงหัวใจระหว่างฉันกับพระเจ้า ความรักที่จริงแท้ทำให้ฉันสัมผัสและดูดซับไว้ จึงเต็มอิ่มอยู่ภายใน และเข้าสู่ภายใน มองเห็นตนเองเป็นจักรวาลในตนเอง เกิดความรู้สึกเป็นศูนย์กลางของความดีงามที่ได้รับมาจากแหล่งที่แท้จริง โดยมีทุกคน และทุกสิ่ง ในธรรมชาตินี้ จึงเกิดการแบ่งปัน และเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันอย่างสอดคล้องกับความดีงามของกันและกัน เคารพต่อกัน ยอมรับในความแตกต่างโดยไม่เปรียบเทียบ และรู้จักที่จะให้อภัย และรักอย่างปราศจากเงื่อนไขใดๆ

ประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมคุณธรรมความรัก ที่มีเหมือนกัน 4 คน ในเดือนแห่งความรักนี้
การทำงานที่เป็นทีม ของคำว่า LOVE ในแต่ละคนที่มีตัวอักษรในหัวใจ ทำให้ฉัน รู้สึกว่าไม่ว่าจะมีความต่างภายนอกแบบใดก็ตาม แต่ด้วยความรักที่มีต่อพระเจ้า ทำให้งานนั้นบรรลุผลและคุ้มค่ามาก นั่นคือ การได้ทำให้ตนเองกลับสู่ภายในเพื่อสำรวจคุณภาพของความรัก ให้การหล่อเลี้ยงครอบครัวทางจิตด้วยการแบ่งปันความรู้ ที่เป็นความรักทางจิตวิญญาณ และได้นั่งรับประทานอาหารกับครอบครัว ขณะที่มองพระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้า อันเป็นสัญญาณว่า แม้แสงจะลับตาแต่ความสว่างของสัจจะได้ปลุกจิตวิญญาณให้ตื่นขึ้นและฉันต้องนำแสงนั้นส่องนำทางให้ผู้อื่นด้วย ด้วยความรักเช่นกัน

แม่ปุ้มใช้ตัว V เชื่อมคำว่า VICTORY สำหรับชัยชนะ
♥ เราบราห์มิน..เป็นผู้ทรงอำนาจ
- ผู้เป็นนาย
- ที่มีทุกพลัง ผู้มีชัยชนะเหนือมายา วัตถุธาตุ
- เต็มไปด้วยความเมตตา และเป็นผู้รับใช้ทางจิตฯ เป็นผู้ช่วยพระเจ้า ในการเปลี่ยนแปลงโลก

@ Victory ในวันนี้เป็นการปลุกพลังกลับ
เข้าสู่สมรภูมิ เพื่อทดลอง ให้เห็นตนเองว่า
- ง่ายไหมที่เราจะรักศัตรู
- เรามั่นใจในการเป็นAngel มากเท่าไร เราก็จะมีแรงต้านจากผู้อื่นน้อยลง
♥ เราจะช่วยมนุษย์และอยู่อย่างสูงส่ง

@เมื่อผู้อื่นเป็นศัตรู ต่อต้านเรา
- ใช้คุณธรรม "เมตตากรุณา" ที่"ความรัก" จะปรากฏขึ้นมา..
@ เปลี่ยนใจคน..- ด้วยสายตา ทัศนคติของเรา ที่ได้รับจากพระเจ้า (คลิกอ่านต่อ)

ในฐานะที่เป็นนางฟ้า เราจะโบยบินด้วยสมดุลของคุณสมบัติอะไรสำหรับปีกทั้ง 2 ข้าง โดยพับกระดาษรูปนางฟ้า จากนั้นเขียนสภาพที่โบยบินสำหรับงานรับใช้ตนเองและงานรับใช้โลก


พี่ศรีใช้ตัว E เชื่อมคำว่า Eternity ความเป็นนิรันดร์ เป็นการเข้าใจนัยสำคัญของวงจร และเครื่องหมายสวัสดิกะ - แล้วให้เขียนสิ่งที่เราได้เคยเป็นมาในแต่ละยุค เหมือนการรำลึกถึงรูป/คุณลักษณะของตนเอง ตามจังหวะเวลาที่หมุนไปไม่รู้จบ


 • ยุคทอง, ยุคเงิน --> รูปที่เป็นเทพ
 • ยุคทองแดง, ยุคเหล็ก --> รูปที่มีค่าต่อการกราบไหว้บูชา
 • ยุคเพชร --> รูปบราห์มิน ผู้เพียรพยายาม เพื่อกลับมามีรูปที่เป็นจุดแห่งแสงเท่านั้น


กิจกรรมลานน้ำพุ
กิจกรรมความรัก(love) - มอบหัวใจทองคำเป็นของขวัญแก่โลก กิจกรรมลานน้ำพุ ให้เขียนหนึ่งคำในหัวใจทองคำ เป็นด้วยคุณสมบัติเราจะรับใช้โลก แล้วนำหัวใจไปแปะลงในบอร์ด

กิจกรรมความสุข (Happiness) - โยนลูกบอลยิ้ม เพื่อส่งมอบความสุขให้กับผู้อื่น พร้อมกับให้ผู้ที่รับบอกด้วยว่าความสุขของตนเองเป็นอย่างไร

ทานอาหารเย็นขณะร่ำลาแสงตะวัน เตรียมจุดแสงปัญญา

กิจกรรมความสงบ(Peace) ที่ Tower of Peace - จุดแสงเทียน เดินรอบสวัสดิกะ และ Tower of Peace จากผู้แทน 12 ท่าน ย้ำเตือนตนเองถึงคำสัญญาที่ให้ไว้กับบาบา
กลุ่ม E-Eternity (พี่ศรี พี่อุดม พี่ชิ้ง) เชื่อมความหมายสวัสดิกะ ด้วยสัญลักษณ์ของวงจรที่ไม่รู้จบ ให้เราเดินรอบด้วยการตระหนักรู้ในตนเอง

รับพร โทลี และนางฟ้าก่อนกลับ

© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.