1. สัญญาณที่ละเอียดอ่อน 'ด้วยสัญญาที่จะเปิดเผยพระเจ้า' - Avyakt Signal(AS)
  2. ขลุ่ยวิเศษ(เสริมสร้างคุณธรรม) - Magic Flute
  3. ฉลองวันเกิดชีวา & วันแห่งความรัก - Shiv Jayanti & Day of Love
  4. กิจกรรมพิเศษ - Special Activities
  5. 'มธุบัน' ประสบการณ์ ณ บ้านที่แสนหวาน - Experience: Sweet Madhuban
  6. รีทรีทรวมทุกประเทศ - Integrated Retreat
  7. บัตตีโลก - Global Bhatti
  8. ฤดูกาลต้อนรับลูกๆ ต่างชาติ - DF Madhuban Season

© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.