ขลุ่ยวิเศษ (เสริมสร้างคุณธรรม)


2 ก.พ. กระตือรือร้น (ต่าย)
 1. The Father is the Truth. Everything He tells you is truthful and makes you into real gold. (SM.2/2/23)
  ‘พ่อคือผู้เป็นสัจจะ ทุกสิ่งที่ท่านบอกลูกคือสัจจะและทำให้ลูกกลายเป็นทองแท้’
  ไตร่ตรอง : พระเจ้า คือผู้เป็นสัจจะ เพียงท่านเท่านั้นที่สามารถให้คำสอนที่จริงแท้แก่เรา ทำให้เราเกิดการตระหนักรู้อันนำไปสู่การมีสติปัญญาที่สามารถแยกแยะสิ่งจริงแท้และสิ่งหลอกลวงได้ เราจึงมีพละกำลังในการทำตามสิ่งที่ท่านบอก นั่นคือการทำตามศรีมัท เป็นการอยู่อย่างจริงแท้ มีหัวใจที่ซื่อสัตย์ เพียรพยายามขจัดสิ่งที่เป็นมลทินของดวงวิญญาณออกไปด้วยการมีโยคะ ทำให้ดวงวิญญาณได้รับการชำระล้างให้กลับมาบริสุทธิ์สมบูรณ์ ไร้สิ่งสิ่งเจือปน ชีวิตจึงกลายเป็นเช่นทองแท้ได้
(คลิกอ่านต่อ)


3 ก.พ. ปฏิบัติจริง (อึ่ง)
 1. A true Brahmin is one who doesn’t have an enemy of any vice. (SM. 3/7/23)
  ‘บราห์มินที่แท้จริงคือ ผู้ที่ไม่มีศัตรูของกิเลสใดๆ’
  ไตร่ตรอง : ลูกบราห์มิน คือ สิ่งสร้างที่เกิดจากปากดอกบัวของบราห์มาจึงไม่ได้ถือกำเนิดมาจากกิเลส เวลานี้เราได้มาเป็นลูกของพระเจ้าเพื่อที่จะกลับมาบริสุทธิ์ ผู้ที่คงความบริสุทธิ์กล่าวได้ว่าเป็นบราห์มิน หากหลังจากที่เราเป็น บราห์มินแล้ว กลับไม่รักษาความบริสุทธิ์หรือยุ่งเกี่ยวกับกิเลส เราก็ไม่ใช่บราห์มิน
  เชื่อมโยงคุณธรรม : หน้าที่ของฉันคือการชดใช้หนี้กรรมให้หมด ฉันต้องปลดเปลื้องบาปของตน จนกระทั่งไม่ถูกดึงรั้ง เพราะบาปเกิดจากสำนึกที่เป็นร่าง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องฝึกฝนสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณและอยู่ในการจดจำระลึกถึงดวงวิญญาณสูงสุด พ่อสูงสุด เพื่อที่บาปจะถูกเผาไปในไฟของโยคะ นั่นคือฉันต้องไม่ทำผิดใดๆ ไม่ข้องแวะกับกิเลส ทำทุกงานของยักย่า(ไฟบูชายัญของความรู้)ด้วยความรับผิดชอบ อยู่อย่างไม่มีอะไรเจือปนกับเรื่องส่วนตัวและไม่สนิทสนมคุ้นเคยกับใครเป็นพิเศษ หากเราไปยุ่งเกี่ยวกับผู้ไม่รับผิดชอบต่อชีวิตของตนเอง เราย่อมเกิดความวุ่นวายปั่นป่วน โดยไม่รู้ตัว ทำให้เรามีภาระบาปมากขึ้น เท่ากับว่าเราเสริมบาปเขา จากการที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อส่วนรวม ถือว่าเป็นความเมตตาที่ผิดหนทาง การทำงานรับใช้ที่ถูกคือการเป็นเครื่องมือทำงานรับใช้กับบาบา ถ่อมตน มีธรรมชาติที่บริสุทธิ์ มีเจตนาที่บริสุทธิ์แล้วให้พระเจ้ากำหนดหนทาง
(คลิกอ่านต่อ)


4 ก.พ. ความรัก (ศรี)
The sign of love is that, without making any effort, their love automatically goes to the One they have love for. Those who constantly have love experience the One they have love for to be their support in every situation and in every stage at every moment (AVM.12/2/23)
สิ่งชี้บอกของความรักนั้นคือโดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆ ความรักของพวกเขาก็จะไปหาผู้ที่พวกเขามีความรักโดยอัตโนมัติ ผู้ที่มีความรักอยู่เสมอจะมีประสบการณ์ว่าผู้เดียวที่พวกเขามีความรักนั้นเป็นสิ่งค้ำจุนของพวกเขาในทุกสถานการณ์ และในทุกสภาพ ในทุกขณะ
ไตร่ตรอง :
"ความรัก"นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในชีวิตบราห์มิน...
ทำทุกสิ่งด้วย"ความรัก"จะสัมผัสความเบาสบายอย่างสม่ำเสมอ
เพราะความรักจะเปลี่ยนความหนักหน่วงไปสู่ความเบาสบายและมีความบันเทิง
ทำให้งานที่ยากกลับมาง่ายดายและความสำเร็จในทุกสิ่ง
เป็นชีวิตที่แสนสวยงามสูงส่ง

15 ก.พ. รัก (ปุ้ม)
ความรักนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในชีวิต
 1. Brahmins who are merged in love constantly experience the company of the Father whom they love. (AVM.12/02/23) บราห์มิน ลูกผู้ที่หลอมรวมในความรัก...จะมีประสบการณ์ของการเป็นมิตรร่วมทางกับพ่อผู้ที่พวกเขารักเสมอ
  ไตร่ตรอง : ดวงวิญญาณที่หลอมรวมในความรัก มีประสบการณ์ในการเป็นของพ่อผู้เดียวได้อย่างง่ายดาย มีพ่อคือโลก เป็นสิ่งค้ำจุนของพวกเขา ในทุกสถานการณ์ ในทุกสภาพและในทุกขณะ จึงหลอมรวมอย่างเป็นธรรมชาติ มีประสบการณ์ของความหวานชื่นของทุกความสัมพันธ์กับพ่อผู้เดียว ผู้สร้าง จึงไม่ต้องการรับการค้ำจุนใดจากสิ่งสร้าง ที่ให้การบรรลุผลเพียงชั่วคราวเท่านั้น
 2. You promise is, "Mine is one Shiv Baba and none other". You know that you have been adopted by the Supreme Father. Only once does the Father come to take this donation of the five vices.(SM.15/02/23)
  ลูกได้ให้คำมั่นสัญญาว่า "ของฉันคือ ชีพบาบาผู้เดียวและไม่มีใครอื่น" ลูกได้รับการอุปถัมภ์จากพ่อสูงสุด ท่านมาครั้งเดียวของทุกวงจร เพื่อมารับทานกิเลสทั้ง 5 เสริมคุณธรรม ‘รัก’
  ไตร่ตรอง : ลูกผู้ที่รู้คิดจะประกาศสิทธิ์ในมรดกที่สมบูรณ์จากพ่อผู้เดียวนี้ ผู้ประทานการหลุดพ้นในชีวิต ลูกได้พบพ่อ 'ผู้ที่ให้ชีวิต' ลูกมีความรักอย่างมากกับท่านผู้ให้พรของความรู้ ที่ลูกสามารถเปลี่ยนจากสิ่งที่ลูกเคยเป็นได้อย่างสิ้นเชิง และเวลานี้กำลังจะกลับมาเป็นผู้ที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาในทางปฏิบัติ ด้วยการชี้หนทางให้แก่ผู้อื่น ลูกจึงได้รับพรจากทุกคน และมีความสุขอย่างมาก ในการเปลี่ยนแปลงตนเองที่จะกลับมาบริสุทธิ์ในหนทางนี้
(คลิกอ่านต่อ)


5 ก.พ. ผจญภัย (หญิง)
 1. When you are set on your seat, no weak sanskars… who constantly have the power of concentration and attain success easily with determination. (AVM.5/2/23)
  เมื่อลูกนั่งบนที่นั่งของลูกแล้วจะไม่มีซันสการ์ที่อ่อนแอ...ผู้ที่มีพลังของสมาธิอยู่เสมอและประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายด้วยความมุ่งมั่น
  ไตร่ตรอง : เมื่อตระหนักว่าเราคือนายผู้นั่งอยู่บนบัลลังก์กลางหน้าผาก เต็มไปด้วยอำนาจการปกครองตนเอง จึงสามารถใช้พลังทางจิตวิญญาณทั้งหมดในการดำเนินชีวิตได้ด้วยการมีความคิดที่มุ่งมั่นในจิตใจที่สอดคล้องกับสติปัญญาอย่างเป็นระเบียบ ทำให้เกิดสมาธิควบคุมความคิด คำพูด การกระทำไปในทิศทางที่เต็มไปด้วยพลัง จึงนำไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ...เพราะจุดหมายปลายทางและวิธีการของโลกบราห์มินนั้นมีลักษณะเฉพาะและพิเศษ แต่ด้วยพลังสมาธิและด้วยความมุ่งมั่น จึงประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดาย
(คลิกอ่านต่อ)© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.