บัตตีโลก Global Bhattiบัตตีแห่งโลก 26/02/2022
มูร์ลี ข้อความที่ตัดตอนมาจากหนังสือ "สัตยัม , ชิวัม, ซุนดรัม" + ข้อความที่ตัดตอนมาจากหนังสือ "Adi Dev"
(วันที่เดิมสําหรับ Avyakt Murlis และวันที่ปัจจุบันสําหรับ Sakar Murlis)
1. สําหรับอมฤต เวลา
ช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลก
(รายงานโดย ดาดี้ บริจินดราจิ ผู้มีโชคที่อยู่ที่นั่น ในหนังสือ Adi Dev)
"ฉันเห็นว่าดวงตาของดาด้ากลายเป็นสีแดงราวกับว่าแสงสีแดงส่องอยู่ในตัวท่าน ทั้งใบหน้าของท่าน กลายเป็นสีแดงและแม้แต่ห้องก็สว่างด้วยแสงสีแดงและเปล่งประกายจากโลกอื่น (...) ฉันได้ยินเสียงจาก ที่เหนือขึ้นไป ราวกับว่ามี คนอื่นกําลังพูดผ่านปากของดาด้า ! เสียงนั้นเงียบมากในตอนแรก แล้วค่อยดังขึ้นและดังขึ้น น่าประหลาดใจ ไม่น่ากลัว แต่เพียง -น่าเกรงขาม -ให้แรงบันดาลใจ เสียงพูดนั้นคือ:


นิจนันท์ รุปัม ชิโวฮัม ชิโวฮัม ชิโวฮัม
ญาณ สวารุปัม ชิโวฮัม ชิโวฮัม ชิโวฮัม
ประกาช สวารุปัม ชิโวฮัม ชิโวฮัม
นิจนันท์ สวารุป, ญาณ สวารุป, ปรากาช สวารุป
คำแปล:
ฉันคือปิติสุข ฉันคือชีวา ฉันคือชีวา
ฉันคือความรู้ ฉันคือชีวา ฉันคือชีวา
ฉันคือแสง ฉันคือชีวา ฉันคือชีวา
ฉันเป็นรูปของตัวเอง รูปของความรู้ รูปของแสง

จนถึงทุกวันนี้ฉันไม่สามารถลืมเสียงนั้นหรือฉากนั้นได้ บรรยากาศเป็นเหมือนกระแสไฟฟ้ามากกว่าจริง และ สภาพความรู้สึกของฉันดุจดังไม่มีร่างกายนั้นยังคงอยู่ในความทรงจําของฉัน ทันทีที่ดาด้าลืมตาขึ้น ท่านก็เริ่มมองไปรอบ ๆ ด้วยความมหัศจรรย์ใจยิ่ง สิ่งใดก็ตามที่ท่านได้เห็นกระตุ้นให้ท่านไปถึงแก่นแท้ของชีวิตของท่าน
ฉันถามท่านว่า'บาบา, บาบากําลังมองอะไรอยู่?'

บาบาพูดว่า:
'เธอรู้ไหมว่านั่นคืออะไร? นั่นเป็นแสง! นั่นเป็นพลัง! และมีโลกใหม่รวมเข้าด้วยกัน! มีใครบางคนที่อยู่ไกลแสนไกล มีจํานวนมาก พวกเขาดูเหมือนดวงดาวและเมื่อดวงดาวเหล่านั้นลงมา พวกเขากลายเป็นเจ้าชายและเจ้าหญิง แสงและพลังนั้นได้พูดกับฉันว่า “ท่านต้องสร้างโลกเช่นนั้น”
(คลิกอ่านต่อ)


2. สําหรับ บัตตี 1 ชั่วโมง หลังคลาส
สัตยัม – สัจจะ
บาบาเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นสัจจะ นี่คือเหตุผลที่ชื่อแห่งยุคที่ท่านมาก่อตั้ง คือ 'ยุคแห่งสัจจะ' ความพิเศษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้าที่แท้จริงคือท่านเป็นผู้ประทาน AM 19/11/89
พ่อผู้เป็นสัจจะมาบอกความจริงอย่างแน่นอน (...) ท่านไม่ได้พูดอะไรที่เท็จ SM 17/11/20
มีเพียงพ่อเท่านั้นที่อธิบายว่าอะไรคือความจริงและอะไรเป็นเท็จ มีเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นสัจจะและทุกสิ่งเป็นเท็จ SM 26/05/21
มีเพียงพ่อเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ผิดและทําให้สิ่งนั้นถูกต้อง เหตุนี้เองท่านเรียกได้ว่าเป็นสัจจะ SM 19/09/20 บาบา พูดว่า: ฉันต้องมาเพื่อขจัดภาพลวงตาทั้งหมดของพวกเขา SM 08/10/20 บาบาคือผู้ที่บอกความจริงแก่ลูกและก่อตั้งดินแดนแห่งสัจจะ SM 06/12/60 ไม่มีคําโกหกหรือบาป ฯลฯ ในยุคทอง SM 05/12/20
บาบามีความรักที่ยิ่งใหญ่สําหรับลูกๆที่มีหัวใจที่ซื่อสัตย์ SM 12/02/20 พ่อพูดว่า: มากเท่าที่จะเป็นไปได้ จงทำให้พระเจ้าพอใจด้วยหัวใจที่จริงแท้ และลูกจะกลายเป็นนายของดินแดนแห่งสัจจะ ความหลอกลวงไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ที่นี่ ลูกต้องจดจำบาบา อย่าคิดว่า : ถึงอย่างไรก็ตาม ฉันเป็นลูกของบาบา! SM 16/02/21
ลูกๆ รู้ว่าชีพ บาบา ผู้เป็นสัจจะได้มาแล้ว ท่านจะชําระล้างเราดวงวิญญาณของเราให้บริสุทธิ์และพาเรากลับไปกับท่านในขณะนี้เพียงครั้งเดียว SM 22/10/20
(คลิกอ่านต่อ)


3. การฝึกจิตอื่น ๆ
เปรม กา ซาการ์ – มหาสมุทรแห่งรัก
บัพดาดาเห็นความปรารถนาเดียวของจิตวิญญาณทั้งหมดของโลก ความปรารถนาสําหรับความรักที่แท้จริง บัพดาดาได้มาแล้วเพื่อแสดงหนทางที่ง่ายดายมากที่ความปรารถนานี้สามารถได้รับการเติมเต็ม
บัพดาดา ได้มาหาลูกๆด้วยเหตุผลนี้ AM 13/02/84
บาบาหมุนลูกประคําของคุณธรรมของลูกๆอย่างสม่ำเสมอ AM 22/10/81 เพียงบาบาเท่านั้นที่กล่าวว่า: "โอ้ ลูกๆทางจิตวิญญาณ ที่รักของพ่อ!” SM 14/02/20
ความพิเศษของความรักของบาบาคือท่านไม่ชอบเห็นความอ่อนแอของผู้ที่ท่านมีความรัก มี
ความคิดที่ทรงพลังเสมอที่จะเปลี่ยนความอ่อนแอให้กลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ เมื่อมีความรัก เราไม่สามารถทนได้ที่อีกผู้หนึ่งลำบากตรากตรำ AM 21/12/89 มองเห็นความรักของลูกๆ บัพดาดา เฝ้าแต่ให้การบรรลุผลที่มากมายหลายนาทีเป็นการตอบแทนสำหรับความรักของหนึ่งนาที AM 11/11/89
ลูกจะได้รับความรักจากบาบาอย่างไร? ลูกรู้หรือไม่ ยิ่งลูกให้ความร่วมมือในงานของบาบามากเท่าใด ลูกได้รับความรักมากขึ้นเท่านั้น ลูกได้รับความรักโดยการให้ความร่วมมือในงานของท่าน ลูกมีประสบการณ์นี้หรือไม่? ในวันที่ลูกให้ความร่วมมือมากกว่าที่งานต้องการ ลูกจะสัมผัสกับความรักที่มากขึ้นจากบาบา AM 05/04/70
(คลิกอ่านต่อ)


โยเกชวาร์ – เจ้าแห่งโยคะ
พ่อเพียงให้มนตราแห่งมานมานาบาฟเพียงหนึ่งเดียว! SM 02/08/62
เป็นพระเจ้า (อิชวาร์) ผู้สอนโยคะแก่ลูก และนี่คือเหตุผลว่าทําไมท่านจึงได้ชื่อว่า โยเกชวาร์ Yogeshwar ลูกเป็นลูกๆของโยเกชวาร์ ท่านไม่ต้องมีโยคะ ท่านเป็นพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ผู้เดียวผู้สอนโยคะแก่ลูก แต่ละคน กลายเป็นโยเกชวาร์ yogeshwar หรือโยเกชวารี SM 03/09/20
บาบาจดจําลูกมากกว่าที่ลูกจําท่าน บัพดาดาหมุนลูกปัดของลูกประคําของลูกๆ ทุกวัน ถึงแม้ว่าบางครั้งลูกพลาดการจดจําระลึกถึง แต่บัพดาดาไม่เคยพลาดการจดจําลูก AM 14/01/82
ฉันกําลังสอน ความรู้ที่ง่ายดาย และโยคะที่ง่ายดายแก่ลูก พ่อให้แรงบันดาลใจแก่ลูกที่จะมีโยคะ พ่อได้รับชื่อว่าผู้เดียวผู้ดลใจโยคะ ผู้เดียวที่เติมเต็มอาภรณ์ของลูก ผู้เดียวที่รักษาความเจ็บป่วยทั้งปวง (...) พวกเขากล่าวว่า "ท่านคือผู้จุดแสงของพวกเราด้วยโยคะ SM 26/12/62 บัพดาดา ปรารถนาที่จะเห็นประกายของชีวิตโยคีที่ง่ายดายบนใบหน้าของลูกแต่ละคน ประกายนี้ควรมองเห็นได้ในลูกแต่ละคน AM 09/10/87
(คลิกอ่านต่อ)© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.