กิจกรรมพิเศษ


คลิกอ่านแปลไทย
1 ก.พ. ปัญญาแห่งวันพุธ (Wisdom of Wednesday)
ในนามของ Brahma kumaris Godly Wood Studio, BK. Harital ผู้อำนวยการบริหาร (Excusive Director) ได้เขียนจดหมายเชิญเครื่องมือของบาบาทั่วโลก จากทุกศาสตร์ สาขา-วิชาชีพ เขียนบทความเกี่ยวกับประสบการณ์การเดินทางด้านจิตวิญญาณ

พี่หล้าได้รับเชิญให้เขียนบทความ 1 หน้ากระดาษ(A4) แต่เนื่องจากงานล้นมือ จึงผัดผ่อนมาเป็นเวลา 2 เดือน จนกระทั่งถึงเวลาต้องเดินทางไปมธุบันในเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อประชุมและรับงานสัมภาษณ์โทรทัศน์จาก Godly Wood เพิ่ม ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดเวลาเขียนบทความนี้ให้เสร็จสิ้น ในที่สุด หลังอมฤตเวลา บาบาได้ช่วยจับมือเขียนประวัติชีวิตทางจิต ออกมารวดเดียวเกือบ 20 หน้า แล้วนำมาตัดต่อ เพียง 1 หน้า สำหรับบทความนี้ พร้อมเตรียมตอบคำถามรายการสัมภาษณ์สดทางโทรทัศน์เกี่ยวกับประวัติชีวิต

Dear Brothers and Sisters,
Om Shanti.
Self Respect is a much talked about topic. But still it's the foundation on which a powerful life is built. Spirituality gives us the right perspective of who we are and building self-respect becomes easy. Find a beautiful write on self respect by Sis. La of Thailand.
Happy reading!

With Warm Regards,
BK Harilal
Executive Director,
Godlywood Studio

ขอบคุณบาบา และละคร ที่จัดส่งออกไปได้ ก่อนเดินทางไปมธุบัน BK Harilal ได้เขียนจดหมายแจ้งมาเป็นทางการถึงพี่น้องทั่วโลกเพื่อเสนอแต่ละบทความ พร้อมเสียงพากษ์บทความ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ คลิกฟังเสียง

3 ก.พ. ถ่ายทอดมูร์ลีข้ามทวีป

Murli 3 Feb. 2023 by Sr.La
Sr.Sharona จากประเทศ อิสราเอล ได้เชิญให้ Sr.La จากประเทศไทย เป็นผู้ถ่ายทอดมูร์ลีทาง Zoom ในวันศุกร์ที่ 3 ก.พ. โดยครอบคลุม 3 ประเทศ ใน ทวีปยุโรป: กรีช (Greece), ตุรกี(Turkey), อิสราเอล(Israel) ที่รวมตัวกันเพื่อเชิญ ซีเนียร์จากประเทศต่างๆ มาแบ่งปัน/พบปะพี่น้อง
คลิกฟังเสียง
คลิกฟังเสียง
Om shanti dear sis. This is Sharona
Dear sweetest eternal lovely light sr la
greetings of om shanti! So great to have you with us this Friday.

Remember, you'll be looking at israel, greece and turkey. Meaning..good to keep to a slower pace, as 3 different translations will be going on...pauses between sentences, for example, are very much appreciated!

Here are a few tips , if you dont mind: The average age of listeners is 15 years in gyan so most appreciate hearing murli somewhat straight. A little sharing here and there while reading is fine but otherwise best to save your churnings for after the murli. Hope that is ok with you?
(คลิกอ่านต่อ)


หลังจากนั้น Sr.Sharona เจ้าภาพจัด จึงขอบคุณมาพร้อมกับ การตอบรับจากสมาชิก
คลิกฟังเสียง

11 ก.พ.
พี่หล้าร่ำลาชั้นเรียนประจำวันเสาร์เย็นด้วยการแบ่งปัน class หัวข้อ 'การเปลี่ยนแปลงตนเอง' (สรุปจากเนื้อหาของ Didi Sudesh) คลิกฟังเสียง

12 ก.พ.
รับน้องนักเรียนออนไลน์ พี่ตุ๊ก กับ พี่แต้ คลิกฟังเสียง

พี่น้องร่ำลาครอบครัวไปมธุบัน ซึ่งมีพี่แดง(เชียงใหม่) และ Sr.Neelu (สุขุมวิท) ตามมาสมทบคณะเดินทาง© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.