1. สัญญาณที่ละเอียดอ่อน 'เพื่อที่จะมีประสบการณ์สภาพของการหลุดพ้นในชีวิต จงเป็นอิสระจากบ่วงกรรม'
  2. การไตร่ตรองมูร์ลีประจำวัน(ภาษาไทย) จาก YouTube -
    Daily Churning after 'Murli' in Thai
  3. การหล่อเลี้ยง บีเค ทั่วโลก - Global BKs Sustenance
  4. การกลับมาของซิสเตอร์ชีวานี - Shivani back to Thailand
  5. รายการพิเศษ - Special Programmes© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.