การไตร่ตรองมูร์ลีประจำวัน(ภาษาไทย) จาก YouTube
มธุบันได้จัดระบบการรับฟังประเด็นมูร์ลี ด้วยเป้าหมายในการสร้างพลังของการชุมนุม เพื่อเชื่อมโยงกับเมล็ดแห่งสัจจะ
พี่หล้าได้รับมอบหมายให้ไตร่ตรองมูร์ลีในแต่ละวันอาจเป็นภาพ(VDO) หรือเป็นเสียง แล้วส่งผ่านระบบ Gyan Sarovar เพื่อขึ้น Youtube
กรุณาคลิกที่ link เพื่อเปิดดู VDO ประกอบเสียงเดือนสิงหาคม ซึ่งสามารถกด subscribe ในการเป็นสมาชิกประจำ และสัมผัสคำสอนอันศักดิ์สิทธิ์จากมหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความดีในชีวิตประจำวัน ที่สมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบ

♦ วันแรกของทุกเดือน 'พี่หล้า' รับผิดชอบในการเชื่อมโยงคุณธรรมประจำตัว
ถ่อมตน (1/8/23) คลิกฟังเสียง

♦ การสรุปคุณธรรมประจำตัว หลังจากบันทึกเสียงเข้าสู่ระบบ Youtube ของแต่ละวัน - บางวันที่หล้าแก้ไขและสรุปเนื้อหาให้กระชับมากที่สุด

ถ่อมตน (พี่หล้า) (1/8/23)
 • ความถ่อมตน ไม่ใช่การยอมจำนน Humility is not subservience
 • ความถ่อมตน การเปิดใจเรียนรู้และเปลี่ยนแปลง
 • ความถ่อมตน เป็นไปได้เมื่อ ‘เธอ’ ‘ฉัน’ มีความเคารพตนเอง ที่มาจากความรู้เกี่ยวกับตนเองว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมด-แบบองค์รวมที่กำลังหมุนอยู่ในวงล้อของเวลา-สถานการณ์ ที่เรียกว่าละคร(Drama)ที่เกิดจากเวลาและสถานการณ์(Time-Event)
 • ความถ่อมตน สร้างความเข้าใจให้อยู่อย่างสมดุล ไม่ผูกติดกับความเข้มแข็งหรือความอ่อนแอ แต่สามารถอยู่เพื่อจัดการในความเป็นธรรมของทั้งสอง ด้วยความรักที่พร้อมจะปลูกฝังคุณสมบัติที่เป็นบวก เพื่อเพิ่มพูนเป็นประโยชน์ต่อการรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่น...ด้วยความตั้งใจ-ซื่อสัตย์ จนกระทั่งความอ่อนแอลดน้อยถอยลง ไม่เป็นอุปสรรคต่อตนหรือชีวิตใคร
 • ความถ่อมตน คือการปกป้องที่ยิ่งใหญ่ที่สุด กันเราไม่ให้ตกลงไปในห้วงเหวของความหยิ่งยะโสและความพึงพอใจในสิ่งที่ตนเป็น(โดยไม่เห็นหนทางในการปรับเปลี่ยน-เรียนรู้อะไรจากใคร)
 • ความถ่อมตน ทำให้เราตื่นตัวต่อ ‘ความเป็นไปได้’ จากการถูกหลอกลวงและสร้างความเสียหาย จนอาจกลายเป็นเรื่องน่าตื่นตาหรือปาฏิหาริย์)
ผจญภัย (พี่หล้า) 2/8/23
ผจญภัยกับการเรียนรู้ ซึ่งหมายถึงการพัฒนาจิตวิญญาณที่ต้องอาศัยความเข้าใจอย่างลึกล้ำที่ทำให้เกิดการปฏิบัติได้มากตามนั้น จากมุมมองที่กว้างไกลทำให้เราสามารถเห็นมุมมองใหม่ที่ช่วยขจัดสิ่งเก่าที่คลุมเครือหรือรูปแบบความคิดที่ทำให้ชีวิตไม่มีประสิทธิภาพออกไปได้ ใช้คำว่า แสงใหม่แห่งชีวิต ที่มอบลมหายใจของความมั่นใจให้แก่ตนเองในการพัฒนา ในการผจญภัยเพื่อเกิดการแก้ไขและเปลี่ยนแปลง ความเข้าใจจากการเรียนรู้นี้อาจเรียกได้ว่า เป็นความรู้ มุมมอง หรือสภาพที่เข้าใจอะไรได้อย่างลึกล้ำ อันมีคุณค่าอันใหญ่หลวง ไม่ว่าเรารู้และเข้าใจอะไรแล้วนำไปปฏิบัติได้ การกระทำจึงจะทำให้เกิดประสบการณ์จากการฝึกฝนและปรับเปลี่ยนทฤษฎีให้กลายเป็นจริง เพราะฉะนั้น การอยู่อย่างผจญภัยคือสามารถเปลี่ยนทฤษฎีให้เป็นผลในทางปฏิบัติและเกิดภาวะของพละกำลังภายในและความก้าวหน้าของจิตวิญญาณ บางครั้ง ความเข้าใจก็มาจากความชัดแจ้งได้ทันที แต่บ่อยครั้งความเข้าใจก็เป็นไปตามเวลา ความเข้าใจยังถือเป็นรากฐานของการเรียนรู้ที่จะก้าวหน้าและมีความสุขสันต์ เราจึงต้องผจญภัยในกระบวนการเรียนรู้และนำไปทดลอง จึงกล่าวได้ว่า ไม่มีวันที่เราจะรู้ได้เพียงพอ มีแต่เรื่องที่เราต้องค้นพบสิ่งใหม่ๆ มีแต่เรื่องที่เราต้องเรียนรู้อยู่เสมอ

มีสัจจะ (พี่หล้า) 3/8/23
สัจจะ คือพลังและพละกำลังของเรา ทำให้เรามีคลังสมบัติแห่งทรัพยากรภายในที่ก่อให้เกิดสุขภาพที่ดี ไม่ว่าด้านจิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณ และพละกำลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือความพอใจซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและมีความซื่อสัตย์ เอาชนะความอยากที่ไร้ประโยชน์อันตามมาด้วยโทษอีกมากมาย จึงกล่าวกันว่า เราสามารถจำแนกแยกแยะสัจจะของใครได้ด้วยระดับของความพอใจที่เขามี ชีวิตที่ซื่อสัตย์จึงหมายถึงการฝึกฝนสัจจะในชีวิตประจำวัน ความลวงโลกในตนเองมีมากเพียงใด ความอ่อนแอก็ปรากฏขึ้นมาให้เห็นมากเท่านั้น จงทำให้เกิดการจดจ่อ มีความสนใจในงานของการเปลี่ยนแปลงตนเอง ไม่ใช่จดจ่อหรือต้องการจะเปลี่ยนแปลงผู้ใด

มีศักดิ์ศรี (แดง) 4/8/23
จงเป็นบราห์มินที่มีศักดิ์ศรี เรียนรู้ที่จะควบคุมความคิดของตน สามารถกลับเข้าสู่ภายในและกลายเป็นนายเหนือตนเอง ให้พลังงานสูงสุดที่เรามีสร้างชีวิตใหม่ด้วยความรู้ที่พระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความรักและความเมตตา ผู้ทำให้เรามีคุณภาพ สูงส่งและมีค่าเช่นเพชร พ่อ ผู้อ่อนหวานเช่นเดียวกับหัวน้ำตาล กำลังทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลก พ่อนำสวรรค์มาอยู่บนฝ่ามือของพ่อเพื่อลูก ดังนั้นอย่าได้ผูกหัวใจของลูกกับนรกนี้ แต่จงอยู่กับพ่อผู้เป็นครู ผู้ให้การศึกษาที่ลูกจะกลายเป็นราชินีแห่งสวรรค์ด้วยเพชรพลอยแห่งความรู้ของท่าน ขอบคุณบาบาที่ทำให้ลูกมีความสุขอย่างสม่ำเสมอ

มองโลกในแง่ดี (หญิง) 6/8/23
ตระหนักว่าความคิดมีผลเกี่ยวโยงต่อคำพูดและการกระทำ ดังนั้นเราต้องเพาะเมล็ดของความคิดที่ดีและมีพลัง ในความสงบจิตใจจะเยือกเย็นและเป็นบวก ความสงบหมายถึงสภาวะที่สอดคล้องกลมกลืนและสมดุล เป็นอิสระจากความเป็นลบของความคิดที่ไร้ประโยชน์ เป็นพลังการสำรวจตน เป็นสภาวะดั้งเดิมที่นิ่งและคงอยู่เป็นนิรันดร์ ความคิดที่เป็นบวกกระจ่างชัดและเป็นสมาธินั้นให้พละกำลัง เป็นพลังงานขับเคลื่อนไปสู่จุดหมายของชีวิตให้พบกับความเป็นอิสระในการแสดงออกซึ่งความสร้างสรรค์และความเป็นหนึ่งเดียวกัน เมื่อโลกภายในสงบก็จะมีความสุขและพอใจ แล้วเราก็สามารถสร้างโลกภายนอกได้โดยไม่ถูกกระทบจากสิ่งใด ความสงบเกิดจากการสำรวจตน การมองโลกในแง่ดี มีความคิดและจิตสำนึกที่บริสุทธิ์ ไม่มีแรงจูงใจที่เห็นแก่ตัว ส่งผลให้จิตสงบพร้อมจะสร้างความคิดที่ดีต่อไป เพื่อจะสงบเราจำเป็นต้องสร้างความคิด ความรู้สึก คำพูดและการกระทำที่ดี มองชีวิตและโลกในทางที่ดี และการมีชีวิตที่เป็นสุขก็คือสิ่งสร้างที่เกิดจากความสงบนี้

กระตือรือร้น (เหมียว) 7/8/23
ความกระตือรือร้นกับการเปลี่ยนแปลง มีความคงเส้นคงวา เต็มอิ่มอยู่ข้างในใจ ทำให้ใกล้ชิดกับบาบาได้มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงต้องอาศัยความความรู้และความรัก

ความรักสร้างจิตสำนึก จิตสำนึกสร้างชีวิต สำนึก คือความรู้ ทำให้เราเพาะหวานเมล็ดของความคิดที่กระจ่างชัด ด้วยการรู้ว่าเป็นดวงวิญญาณ ให้พลังงานกับตนเองเพื่อขับเคลื่อนพลังความจริงจังกระตือรือร้น สามารถแก้ปัญหาภายในตนเอง ไม่ใช่การพิสูจน์ผลงานภายนอก และด้วยความรักในสติปัญญาของตนทำให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

ชักตี คือสัญลักษณ์ลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลง ด้วยการล่วงรู้ถึงเวลาที่หมุนเป็นวงจร ปลุกเรียกคุณประโยชน์ที่ละเอียดอ่อนขึ้นมาให้เกิดความกระตือรือร้นภายในตน

ความถ่อมตน (ภา) 8/8/23
ความถ่อมตนฝังรากลึกอยู่ภายในเรา ซึ่งหมายถึงการอยู่อย่างเปิดใจ เปิดวิญญาณ เปิดหัวใจ ที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลง ความถ่อนตนเกิดจากความเคารพตนเองเมื่อได้รู้จักตนเอง เข้าใจตนเอง ล่วงรู้ว่าเราเป็นใคร เราต้องรู้ตัวว่าเป็นเพียงซี่ล้อของวงล้อที่ขับเคลื่อนกระบวนการเปลี่ยนแปลงของละครที่คงอยู่เป็นนิรันดร์ ความคิดที่เป็นบวกช่วยในการเปลี่ยนแปลงตนเองให้ไปในทิศทางที่ชัยชนะรับประกัน เราจะไม่มีร่องรอยของความหลงทะนงหลงเหลือ ศรัทธาที่แท้จริงในสติปัญญาจึงเกิดขึ้น เมื่อเรามีประสบการณ์ในศักดิ์ศรีที่ตนเองสร้าง จะพบภาวะที่เป็นนิรันดร์ของมรดกที่บาบามอบให้ ความเท่าเทียม อิสรภาพจากภายใน ความสุขที่สม่ำเสมอ ในที่สุดเราจะเข้าใจว่า เรามีสิทธิ์ต่อความรักที่ยิ่งใหญ่ รวมทั้งความยุติธรรมที่อยู่กับทุกสิ่งในโลกอย่างมั่นคง

ใจกว้าง (ปุ้ม) 9/8/23
ความยิ่งใหญ่ของความใจกว้าง คือการมองเห็นสิ่งที่อยู่เหนือความผิดของผู้อื่น ช่วยให้เขาเห็นคุณค่าภายในที่แท้จริง ขณะที่เห็นข้อบกพร่อง มีความจริงใจ เข้าใจ เห็นใจ สร้างพลังของความถ่อมตน ซื่อสัตย์ และแก้ไข ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในทุกระบบจนกลายเป็น "นายเหนือตนเอง" ได้ ผู้ที่ใจกว้างจะมีพละกำลังความสามารถยิ่งใหญ่ในการเป็นผู้ให้ เพราะ "เข้าใจ" ว่าต้องจัดการอย่างไร ต้องทำงานอะไรให้บรรลุผล ให้ประโยชน์ได้แม้กับ...ผู้ที่ไม่รับฟัง ผู้ที่ปฏิเสธเพิกเฉยหรือวิจารณ์ความดีที่เราทำกับความหวังดีที่เรามี

มีสัญชาติญาณ (ปุ๋ย) 13/8/23
เป็นสัญชาตญาณในการเอาชนะความอ่อนแอด้วยความซื่อสัตย์ ผู้ที่ซื่อสัตย์เท่านั้นจึงจะอยู่อย่างเป็นสุขในชุมนุม เพราะถ้าจุดอ่อนของใครยังกระทบจิตของเรา เราต้องใช้สัญชาตญาณที่จะมองเห็นด้านในว่า เรามาที่นี่เพื่อแต่งเติมตนเองให้สมบูรณ์และบริสุทธิ์ที่สุดบนพื้นฐานของสัจจะ

เราต้องมีความซื่อสัตย์ที่จะผูกมัดตนเองต่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลง พร้อมกับยอมรับความจริงว่า เราสามารถทำอะไรได้แค่ไหน ตามความเข้าใจ ความสามารถที่มี ไม่มีความกดดัน แต่ให้รับรู้การมีอยู่ของบันไดและรู้เป้าหมายว่าเราต้องไต่ขึ้นไปเรื่อยๆ พร้อมรับกับทุกบทเรียนของชีวิต...ความซื่อสัตย์คือต้องมีการพัฒนาชีวิตนักเรียน และความซื่อสัตย์จะมีได้ ต่อเมื่อมีความถ่อมตนเท่านั้น

ไม่ซับซ้อน (ชิ้ง) 15/8/23
วงจรโลกที่ผ่านมาคือความฝัน อยู่ในวงจรอย่างไม่สับสน เข้าใจถึงการเปลี่ยนบทบาทตั้งแต่ยุคทองถึงยุคเหล็ก ทำให้สะสมพลัง เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส จากความมืดบอดที่ติดในอดีต เปลี่ยนเป็นความเรียบง่าย จดจำพ่อผู้เป็นจุด อยู่ได้อย่างไม่รู้เหนื่อยจากการทำกรรมที่สูงส่ง ไม่สร้างบ่วงพันธะ สะสางบัญชีกรรมด้วยพลังโยคะ สนุกสนานในการเรียนรู้ มีอิสรภาพที่แท้จริง เป็นภาพลักษณ์ของทาพาเซีย นั่งอยู่ในกระท่อมกลางหน้าผาก ความไม่ซับซ้อนเกิดจากการสำรวจตนที่อยู่บนฐานของความสุข เข้าใจ รู้แจ้ง ส่วนความซับซ้อนจะกล่าวโทษผู้อื่นและตนเอง ขาดการเคารพตนเอง หมดสิ้นพละกำลัง หาเหตุผล ไม่เต็มใจ ไม่ตั้งใจ ทำให้สูญเสีย เราต้องยอมรับจากหัวใจว่า เราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของตนอันจะนำมาซึ่งอิสระด้วยการใช้พลังของจิตวิญาณและปัญญาในการแก้ไขปัญหา

มีศักดิ์ศรี (แดง) 22/8/23
ฝึกฝนสมาธิ จดจ่อจิตใจ เพื่อเปลี่ยนสันสการ์ของตนให้มีการจดจำระลึกถึงที่มีพลัง ความรักของลูกต้องมาจากหัวใจที่ซื่อสัตย์ สามารถกลายเป็นจุดได้ภายในหนึ่งวินาทีและสามารถจดจำบาบาผู้เป็นจุดได้ การมีสมาธิทำให้ลูกได้รับประโยชน์จากการรับฟังมูร์ลีที่มีการเชื่อมโยงกับพระเจ้าด้วยความรัก เวลานี้ ล็อคของสติปัญญาได้เปิดขึ้นแล้วเพื่อรองรับเพชรพลอยแห่งความรู้ที่ไม่สูญสลาย หมั่นไตร่ตรองความรู้และใส่ใจในการกลายเป็นมูร์ลีฮาร์(ผู้ที่ถ่ายทอดมูร์ลี) ให้แก่ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ ลูกสามารถได้รับสถานภาพที่สูงส่ง มีศักดิ์ศรี ด้วยการรับฟังมูร์ลีด้วยความตั้งใจและฝึกฝนที่จะอยู่อย่างละวาง อยู่เหนือเสียงได้อย่างเป็นธรรมชาติ

ผจญภัย (ต่าย) 24/8/23
ผู้ผจญภัย ที่กำลังอยู่ในการทำงานรับใช้อย่างไม่หยุดหย่อน เป็นการเอาชนะอุปสรรคของ บรรยากาศ เพื่อนที่คบหา และความเกียจคร้าน เราต้องรักษาดุลทั้ง ความรู้ โยคะ จิตใจและสติปัญญา ในชีวิตที่เป็นไปทางจิตวิญญาณ ไม่ใช่เรื่องเทคนิค การสวดมนต์หรือทำพิธีกรรมใดๆ ชีวิตจริงเราอาจจะเสียดุลได้ แต่ขอให้เราเรียนรู้ แก้ไขและเปลี่ยนแปลง เพิ่มความระมัดระวังและตั้งใจ ที่จะทำให้อนาคตดีกว่า สิ่งสำคัญคือ เราต้องยึดมั่นในความจริงแท้ ไม่ยึดติดในบทบาทหรือเอกลักษณ์ภายนอก แต่ใส่ใจกับโลกภายใน กับการมุ่งมั่นอยู่ตรงกึ่งกลางหน้าผากและมองทุกคนด้วยสายตาเช่นนั้น ใช้ปัญญาภายในจัดการกับภาวะอารมณ์ที่รุนแรง การปฏิเสธใคร หรือภาวะความขัดแย้ง เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับทุกคนอย่างประนีประนอม รู้ค่ารู้คุณ สัมผัสกับชีวิตที่มีความสนุกสนาน และความสวยงามในทุกสิ่ง

มองโลกในแง่ดี (หญิง) 27/8/23
เป็นอิสระจากความเป็นลบ หรือนิสัยที่ไม่ดี เรียนรู้ อยู่อย่างนิ่งเงียบ ตระหนักรู้จักตนเอง สติปัญญาทำงานด้วยศรัทธาที่สังเกตการณ์ทุกอย่าง แยกแยะ เลือกในสิ่งที่เราพอใจด้วยตนเอง ความเงียบคือ สงบปาก สงบคำ ซึ่งจะเยียวยาสภาวะความสงบภายใน สติปัญญาทำให้เราถอยห่างมาเพื่อสังเกตดูความเป็นลบในความคิดว่ามาจากที่ใด สติปัญญาใช้พลังของการเลือกเพื่อปลดปล่อยจิตใจให้เป็นอิสระจากความเป็นลบ กลับไปหาความคิดที่จะใช้คุณธรรมในการอยู่ร่วมกัน เรียนรู้ที่จะมีขั้วบวกของคุณธรรม เห็นความสมดุลของคู่บวกที่จะรักษาสมดุลคู่ทั้งสองที่ไปกันได้และสอดคล้องกลมกลืน เป็นระเบียบในการใช้ชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติ นี่คือกฎของจักรวาล เรียนรู้การจัดการปัญหาเดียวกันแต่ต่างมุมของคู่คุณธรรม ว่าเป็นอย่างไรและให้ประโยชน์อย่างไรต่อชีวิต นี่คือขั้นตอนในการพัฒนา ตัวอย่างระหว่างคู่ที่ใช้แก้ไขปัญหาต่างมุม ละวางคู่กับความรัก, ความนิ่งและการกระทำเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน, ความเป็นผู้นำมาคู่กับการทำงานรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่น, การก้าวเข้ามาและการก้าวออกไป, ความมุ่งมั่นและความยืดหยุ่น, การเป็นอิสระจากภายในและมีความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ทุกอย่างมีคู่ ทำให้เรามีดุล

น่าอัศจรรย์ (อึ่ง) 28/8/23
ศรัทธาว่า พระเจ้าเป็นครูมาสอนเพื่อขจัดความโง่เขลาหรือปัญหาที่มาจากสันสการ์ที่ไม่บริสุทธิ์ เราจึงต้องศึกษาเป็นประจำ อย่ามีความสงสัยใดๆ นำความรู้ไปสร้างความรักเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองและเมตตาที่จะเปลี่ยนแปลงผู้อื่น ศรัทธาว่ายุคนี้คือยุคเพชร ที่ตนเองจะคงอยู่ด้วยความสนุกสนาน ตื่นตัว เป็นกองทัพชักตีที่จะรับพลังจากชีวา สำนึกรู้ว่าพ่อคือคารันคาราวันฮาร์ ที่ทำทุกสิ่งด้วยลูก อยู่อย่างไม่วิตกกังวล และมีทัศนคติการวางเฉยที่ไม่มีขีดจำกัด อย่าคิดว่าเราต้องช่วยเหลือทุกคนอย่างมีขีดจำกัด อย่าได้ละเลิกหรือสิ้นหวัง สร้างความคิดที่เป็นบวก พากเพียร มุมานะอย่างอ่อนโยนและนุ่มนวล คือสิ่งบ่งชี้ถึงพละกำลังของความมหัศจรรย์ ทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ เข้าใจตนเองด้านจิตวิญญาณด้วยประสบการณ์ทางจิต เกิดศรัทธาที่สร้างความมหัศจรรย์ ไม่ใช่ศรัทธาที่งมงายหรือจารีตประเพณี มีความทัดเทียม อิสระภาพและความสุขภายใน ให้ความรักและความยุติธรรมแก่ผู้อื่น ซึ่งได้มาจากความถ่อมตนและความเคารพตนเอง และความเคารพต่อกฎของจักรวาล

พี่หล้าให้ class มูร์ลี
ครอบครัวจากประเทศแถบยุโรป ตะวันออกกลางและอื่นๆ ประสานงาน จากกรุงเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ ได้เชิญให้พี่หล้าให้ class มูร์ลี ในวันที่ 19 สิงหาคม 2566 ซึ่งตรงกับวันที่อยู่ที่ศูนย์เชียงใหม่ จึงถ่ายทอดสดจากที่นั่น พร้อมบันทึกเสียงไว้


Dear sister La,
Loving greetings from Switzerland.
Since 2020 we have each saturday a murli on zoom. Many bks from Europe, Africa and arabic countries are connected. We have had the pleasure in 2021 to have one murli with you. would you be available on the 19.08 to read it again ? It is at 7 am CEST and 12 in Bangkok
Thank you in advance for your reply.
IBY
Isnelle

♦ การแบ่งปันสาระสำคัญในบรรยากาศชั้นเรียนจากการบันทึกเสียง
 1. จันทร์ 7 ส.ค (เช้า)...แบ่งปันคุณธรรม/การแบ่งปันความรู้ เช่น นกแก้ว นกพิราบ และนกไนติงเกล...พี่ป้อม (คลิกฟังเสียง)
 2. จันทร์ 7 ส.ค (เช้า)...ถาม-ตอบ กุมารียกระดับ 21 วงศ์สกุล /ลูกประคำทั้ง 8-ผู้ไม่มีประสบการณ์ของความทุกข์...พี่หล้า (คลิกฟังเสียง)
 3. จันทร์ 7 ส.ค (เช้า)...ถาม-ตอบ ราวัณไป รามก็ไป / ลูกประคำรูดร้า-ลูกประคำแห่งชัยชนะ...พี่ป้อม+พี่หล้า (คลิกฟังเสียง)
 4. อังคาร 8 ส.ค (เช้า)...แบ่งปันความรู้...พี่ป้อม / เสริมคุณธรรมยกย่อง-ตัวอย่างของมาม่า และบราห์มา บาบา...พี่หล้า (คลิกฟังเสียง)
 5. พุธ 9 ส.ค (เช้า)...แบ่งปันคุณธรรมใจกว้าง และสัญญาณที่ละเอียดอ่อน...พี่ปุ้ม (คลิกฟังเสียง)
 6. พุธ 9 ส.ค (เช้า)...ถาม-ตอบ บาบาผู้เป็นอโบ๊กต้า(อยู่เหนือบ่วงกรรม)-พระเจ้าพอใจกับลูกผู้มีหัวใจที่ซื่อสัตย์...พี่หล้า (คลิกฟังเสียง)
 7. พุธ 9 ส.ค (เช้า)...ถาม-ตอบ การหลุดพ้น และการหลุดพ้นในชีวิต...พี่หล้า (คลิกฟังเสียง)
 8. พฤหัส 10 ส.ค (เย็น)...ความน่าขบขันบนฐานของชีวิตที่มีสัจจะ /ตัวอย่างการเล่านิทานที่สนุกและได้สาระ...พี่ป้อม (คลิกฟังเสียง)
 9. ศุกร์ 11 ส.ค (เช้า)...การลี้ภัย(พระราม พระลักษณ์ และนางสีดา)-การทำตามศรีมัทคือหนทางของความปลอดภัยจากการจู่โจมของมายา...พี่ป้อม/พี่หล้า (คลิกฟังเสียง)
 10. เสาร์ 12 ส.ค (เช้า)...การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ ที่เชื่อมโยงกับการหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิต...พี่ป้อม (คลิกฟังเสียง)
 11. จันทร์ 14 ส.ค (เช้า)...ถาม-ตอบ กรรมที่เป็นกลาง กรรมที่เป็นบุญ และกรรมที่เป็นบาป...พี่ป้อม/พี่หล้า (คลิกฟังเสียง)
 12. อังคาร 22 ส.ค (เช้า)...การรับฟังความรู้ด้วยความใส่ใจ ตั้งใจ และเป็นธรรมชาติ...พี่หล้า (คลิกฟังเสียง)
 13. เสาร์ 26 ส.ค (เย็น)...ความรุนแรงก้าวร้าวทางจิตวิญญาณ...พี่หล้า (คลิกฟังเสียง)


© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.