Q/A-Dr.Nirmala-ถาม/ตอบ-ดร.เนอร์มาละ

6 ส.ค.66
ความสำเร็จด้วยพลังแห่งโยคะ โดย Dr.Nirmala
13 ส.ค.66
พลังและผลกระทบของความคิด โดย Dr.Nirmala
20 ส.ค.66
ความคิดสุดท้ายนำลูกไปสู่จุดหมายปลายทางของลูก โดย Dr.Nirmala
27 ส.ค.66
ความสงบและการปราศจากความรุนแรง โดย Dr.Nirmala
สาระ ในรูป PDF
ประเทศมาเลเซียทำหน้าที่ประสานงานให้ประเทศต่างๆ ในเอเชียแปซิฟิกผลัดกันทำหน้าที่คิดหัวข้อ พร้อมคำถาม-คำตอบ 15 ข้อสำหรับรายการประจำสัปดาห์ของ Dr.Nirmala หลังจากพี่หล้าถามความสมัครใจของทุกศูนย์ในประเทศไทย ในการทำหน้าที่ดำเนินรายการ แปลฯลฯ ในที่สุด Sr.Neelu จากบ้านสุขุมวิทได้รับหน้าที่นี้อีกครั้ง เราได้เตรียมไว้ 16 คำถามซึ่ง ดีดี้ยินดีมากที่จะตอบเพิ่ม
ส่วนพี่ดา (บ้านสิทธุ) คงยังทำหน้าที่แปลภาษาไทยมาตลอดอย่างเสมอต้นเสมอปลาย เพื่อหล่อเลี้ยงครอบครัวทางจิต ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสร้างครอบครัวในทุกโอกาส

แปลคำถามของรายการ ดิดี้ ดร.เนอร์มาละ วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 (คลิกอ่านภาษาอังกฤษ)
  1. ความสงบหรือสันติภาพเป็นภาพสะท้อนของจิตสํานึกทางจิตวิญญาณ สันติภาพถือสัญญาของวิธีแบบองค์รวมที่จะนำไปสู่อนาคต สันติภาพมีความหมายต่อท่านอย่างไรในบริบทนี้?
  2. แม้ในฐานะ BKs เราสามารถกระทําการที่ไม่ใช้ความรุนแรงผ่านอวัยวะประสาทสัมผัสของเราเองทั้ง กลิ่น รสชาติ การได้ยิน การสัมผัส และการมองเห็น โปรดขยายความว่าการไม่ใช้ความรุนแรงมีลักษณะอย่างไรในรูปแบบที่ละเอียดอ่อนที่สุดเมื่อทําผ่านการรับรู้ทางประสาทสัมผัสทั้งห้าของเรา? สิ่งนี้จะช่วยในการสะท้อนตนเองและการเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อโลกที่ดีกว่า
  3. สงบภายใน สู่สันติภาพโลกเป็นการนำสาส์นในตัวเอง ท่านจะแนะนําให้เชื่อมช่องว่างไปสู่เป้าหมายของการมีความสงบและความสอดคล้องกลมกลืนในโลกโดยเริ่มจากครอบครัวทางจิตวิญญาณเองและภายในเวลาอันสั้นได้อย่างไร
(คลิกอ่านต่อ)
  1. การปฏิเสธ/การละทิ้ง/การไม่เห็นค่าในการปรากฏตัวของผู้อื่น/การเพิกเฉย ล้วนเป็นความรุนแรงทางจิตเช่นกัน ความรู้สึกเป็นของกันและกันอยู่ในธรรมชาติของจิตวิญญาณมนุษย์ทุกคนที่จะเติบโตและเบ่งบาน เราจะป้องกันความเจ็บปวดจากความคาดหวัง ตําหนิ และความเรียกร้องต้องการได้อย่างไร?
  2. การมองแต่ไม่เห็น การฟังแต่ไม่ได้ยิน เป็นศรีมัทของสิ่งสูงสุด อะไรคือการเกี่ยวพันของศรีมัทกับความสงบและความไม่รุนแรง เราจะฝึกฝนสิ่งนี้ได้อย่างไร และอะไรคือสัญญาณในการกระทําและพฤติกรรมของเราที่เรากําลังบรรลุสิ่งนี้ในชีวิตประจําวันของเราในทางปฏิบัติ?
  3. การคิดถึงผู้อื่น&การมองดูผู้อื่น สามารถนําไปสู่ความวุ่นวายภายในซึ่งเป็นรูปแบบของความรุนแรงในตนเอง โปรดแนะนําเราด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อหลีกเลี่ยงการทําเช่นนี้
  4. "การให้อภัย" ทํางานอย่างไรในการชําระบัญชีกรรมเนื่องจากการใช้ความรุนแรงต่อกันทุกประเภท?
  5. โดยปกติ "yes man" (อะไรก็ได้) พยายามเอาใจคนอื่นให้ได้รับการยอมรับ พวกเขาถือว่าเป็นคนที่มีความรุนแรงในตัวเองเนื่องจากความกลัวของพวกเขาหรือไม่? ดิดี้ ท้ายสุดแต่ก็สำคัญไม่น้อยสุด เพื่อที่จะสมบูรณ์ 16 องศา,
  6. เมล็ดพันธุ์แห่งความรุนแรงคือความสัมพันธ์ของเรากับตัวเอง โดยยังคงติดอยู่ในอดีตของฉันเอง หมายความว่า "การเยียวยารักษาตัวเอง" เป็นวิธีเดียวที่จะเยียวยาโลกได้ ดิดี้คิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้?© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.