การหล่อเลี้ยง บีเค ( BK Sustenance)


ในวันระลึกถึง 25 สิงหาคม นี้ เราขอน้อมจิตคารวะต่อดวงวิญญาณบรรพบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ ดาดี้จี-ประกาชมณี

ขอบคุณน้องอุ๋ยในการจัดรูปแบบพรอย่างสวยงามให้พี่น้องทุกคนเลือกใช้ประดับประดาชีวิตให้สูงค่า(คลิกอ่านต่อ)

© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.