การไตร่ตรองมูร์ลีประจำวัน(ภาษาไทย) จาก YouTube

คลิกที่ link เพื่อเปิดดู video เดือนเมษายน

บรรยากาศชั้นเรียน คลาส ถามตอบ เน้นคุณธรรมประจำตัว
จากการบันทึกเสียงในชั้นเรียน
 1. อังคาร 11 (เช้า)...สัมผัสกับความรักที่แท้จริง(ไม่เห็นแก่ตัว) ด้วยความใกล้ชิดกับมหาสมุทรแห่งความรัก...หล้า-ปุ้มคลิกฟังเสียง
 2. ศุกร์ 21 (เช้า)...ถาม-ตอบ...ละบาปด้วยการเพิ่มความระมัดระวัง และสร้างบุญด้วยความรู้สึกและเจตนาที่ดี...ปุ้ม-หล้าคลิกฟังเสียง
 3. เสาร์ 22 (เช้า) ความมหัศจรรย์ในชีวิตนักเรียนของพระเจ้า...เก๋-กอล์ฟ-ไก่..คลิกฟังเสียง
 4. เสาร์ 22 (เย็น)...ความงามของชีวิตบราห์มิน..คลิกฟังเสียง
 5. พุธ 26 (เช้า)...ถาม-ตอบ...
  • รูปและบาซาน
  • สภาพเทวดานางฟ้า
  • สะสมบัญชีความสุข...
  หล้า-นิ-สมหมาย...คลิกฟังเสียง
 6. พฤหัส 27 (เย็น)...บุคลิกภาพที่สูงส่ง..คลิกฟังเสียง
จากการแกะคลาสในชั้นเรียน
ขอบคุณ ‘แม่ปุ้ม’ สำหรับความเพียรพยายาม ในการรวบรวมเนื้อหาสาระจากชั้นเรียน(เช้า-เย็น) มาฝากพี่น้อง เราได้เรียงตามลำดับวันที่ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมประจำวันนั้น


ความร่วมมือ (แกะคลาส 6/4/23)
สัตกูรูผู้ที่เป็นสัจจะ คือรับประกันได้ ถ้าเราทำตามหนทางที่บาบากำหนด ทุกอย่างจะดี ทุกอย่างจะถูกต้อง เพราะว่าพลังของสัจจะ จะให้พละกำลัง ที่เราอยู่เหนืออุปสรรคทั้งหลาย
ตอนนี้อุปสรรคในการอยู่ด้วยกัน คือเราไม่เห็นความดี ไม่มีใจที่จะให้ความร่วมมือ อยู่ในสภาพที่เรียกว่า "ติดกับ" เพราะว่าความหลงทะนงเชื่อมโยงกับสำนึกที่เป็นร่างทั้งหมด เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของความหยิ่งยโสที่กระตุ้นให้เราพิสูจน์ตนเองว่า เราดีกว่า เราเหนือกว่า เราจึงเข้าไปสู่การแข่งขัน... บางที เราแพ้เพราะเราไม่อยากทะเยอทะยาน หรือยอมแพ้ง่ายๆ เพื่อจะได้สบาย ถึงเวลามีปมด้อยมา ปมเด่นก็มา มาอยู่ด้วยกัน เพราะฉะนั้น เราจะร่วมมือกันได้อย่างไร?
ในความสัมพันธ์…เมื่อไหร่ก็ตาม...มีความชื่นชมรู้ค่าตนเองแล้วเท่านั้น เราจะสามารถ "ให้ได้" แล้วเราจะสามารถเริ่ม "ให้ความร่วมมือ"กับผู้อื่นได้
(คลิกอ่านต่อ)


ซื่อตรงกับตนเอง (แกะคลาส 7/4/23)
ความความรุนแรงก้าวร้าวทางจิตทำให้เราไม่ซื่อตรง จากการเสียศูนย์ เสียสมดุล เพราะนั่นหมายถึงสภาวะที่แทรกแซง บุกรุก ล่วงล้ำ โลก...ของดวงวิญญาณมนุษย์อื่น ด้วยวิธีใดก็ตาม
- เขาไม่ได้ขอให้เราทำ...แต่ความหลงทะนงตนของเรา คิดว่า เราดีกว่า เรารู้มากกว่า เขาไม่มีสิทธิ์! แต่เรามีสิทธิ์ คิดสารพัด
-วางอำนาจประกาศสิทธิ์ในชีวิตของผู้อื่น
โดยเฉพาะใช้ชีวิตของตนด้วยความรุนแรง ในการทรมานกาย-ใจ หรือทำอะไรที่ผิดธรรมชาติ
- ด้วยเหตุผลมากมาย...เราจึงกลายเป็นคนกดเก็บ เจ็บปวด ครอบงำ และจะจบลงที่ไหน?
การทำลายอำนาจของผู้อื่น... ทนไม่ได้กับใครที่มีอำนาจเหนือเรา นั่นคือความรุนแรงก้าวร้าว
เมื่อหลายสิ่งกำลังเข้าไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง(Right Direction) ซึ่งต้องมีการรักษาดุล เราจึงต้องปรับดุลปรับฐานกันทั้งหมด ให้คืนสู่สภาวะที่ทุกอย่างเข้าที่เข้าทาง อยู่อย่างเป็นกลาง มั่นคงในสภาพที่มีสมดุลจากภายใน
คงความเหมาะสม ในจังหวะไหน ที่ต้องทำอะไร ให้เกิดคุณค่าและความดีร่วมกัน
ไม่เช่นนั้น ในความรุนแรง...จะมีการแทรกแซง ทำให้เสียดุล หันซ้าย หันขวา เข้าข้างคนนั้น เข้าข้างคนนี้
เมื่อเราขาดดุล... ของความเคารพซึ่งต้องมีให้กันและกัน จึงทำให้เกิดปมเด่น ปมด้อยในบทบาทที่เราเล่นอย่างเห็นชัด
ทิ้งไว้เป็นร่องรอยในทุกวัฒนธรรม ทุกเผ่าพันธุ์ ทุกศาสนา ที่มีความเจ็บปวดทรมานของความรุนแรงซ่อนอยู่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้อำนาจของเรา เป็นที่ยอมรับ ด้วยการกำหนดโทษ หรือบีบบังคับผู้อื่น
(คลิกอ่านต่อ)


กล้าหาญ คือการตายขณะที่มีชีวิต (แกะคลาส 9/4/23 และแกะสาระจากระบบ Youtube)
หมายถึงการอยู่ในร่าง ด้วยการสละละทิ้งอย่างสมบูรณ์ (Complete renunciation) ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง (Complete transformation) เรียกว่า Metamorphosis เป็นการปฏิรูปโดยไม่เหลือซากเก่า นี่คือ "การตายขณะมีชีวิต" จึงเปรียบเหมือนการเปลี่ยนจากตัวหนอนเป็นผีเสื้อ นั่นคือ การตายต่อสิ่งเก่าๆ ที่เราคิด วิธีการเก่าๆ ที่เราใช้กับผู้คน ซึ่งต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมาก ด้วยความซื่อสัตย์ ความอดกลั้น อดทน และพอใจ
ไม่ใช่ภายในเวลาข้ามคืน ซึ่งอาจมาพร้อมความยะโสที่ต้องการพิสูจน์ตนเอง
อดทน อดกลั้น ถ่อมตน เป็นเรื่องของทุกคน...ที่เข้ามาสู่กระบวนการ เปลี่ยนแปลงร่วมกัน
เราเปลี่ยน...เขาก็ยังไม่เปลี่ยน
เราเปลี่ยน...เขาก็ยังไม่เห็นเราเปลี่ยน
ก็กลับไปเหมือนเดิม... ต่างคนต่างว่าไม่เปลี่ยน
เราจะทำอย่างไร...เรากล้าพอที่จะสังเวยทุกสิ่ง ที่เป็นความอ่อนแอที่บาบาพูดได้ทั้งหมดไหม? ชีวิตนี้อุทิศให้บาบาได้ไหม?
กล้าไหมล่ะ? นี่คือการพบตัวตนที่แท้จริง (My True Self / My Real Self)
เพราะตัวตนจอมปลอม(Fault self)...คือความหลงทะนง อยากเป็นนั่น อยากเป็นนี่
(คลิกอ่านต่อ)


หล่อเลี้ยง (แกะคลาส 10/4/23)
ด้วยความรู้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมทุกคนจะได้ประโยชน์จากการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของตนเองไม่มากก็น้อย หากมีสำนึกที่ผิดก็นำไปสู่ความหลงทะนงตนด้วยการแสวงหาเกียรติยศชื่อเสียงเท่านั้น
การตระหนักรู้ในตนเอง "เป็นลูกพระเจ้า" ในสำนึกที่ถูกเราจะมั่นคงอยู่ในสิ่งนั้น จะรู้ว่าเราเป็นใคร? พระเจ้ากำลังทำให้เราเป็นอะไร? จึงใคร่ครวญสิ่งนี้กับตนเอง ฉันรักและรู้ค่าตนเองนี่ คือการหล่อเลี้ยง ในความสัมพันธ์ ในวัฒนธรรม ตั้งแต่สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา ที่โรงเรียน มีความเข้มงวดของกฎเกณฑ์ระเบียบวินัย จนกระทั่งเข้าไปถึงสถาบันสังคมในอาชีพต่างๆที่เราต้องใช้ชีวิตที่เราเลือกเอง
เริ่มจาก "ความเป็นเด็ก" ที่บริสุทธิ์ไร้เดียงสา เรามีความสัมพันธ์ของการยอมรับและเป็นบวกในการหล่อเลี้ยง เด็กภายใน (inner child) ของเราได้ เราตอบตนเองได้ว่าเราเป็นใคร ... เราคือดวงวิญญาณมีพระเจ้าคอยหล่อเลี้ยง เราเห็นผู้อื่นเป็นอย่างไร ทุกอย่างอยู่ที่เราฝึกฝน มุมมองของการเป็นมนุษย์ ไม่ใช่การเติมแต่งขึ้นมา ด้วยเชื้อชาติศาสนา เพศ วัย หรืออะไรของใคร ซึ่งทำให้มีอุปสรรคมากมายในความสัมพันธ์ที่แตกแยกจากความต่าง ไม่มีใครได้ประโยชน์นอกจากการเปรียบเทียบแข่งขัน
เพราะฉะนั้นทั้งโลกในเวลานี้ อยู่ในสภาพที่เราต้องเห็นว่า สมาชิกครอบครัว(ทางจิต)ของเราแต่ละคนกำลังจะเป็นฐานเพื่อที่จะสร้างโลกใหม่ที่สอดคล้องกลมกลืน เพราะสมาชิกครอบครัวนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ ศาสนา สถาบันใดๆ ทุกคนมีความเป็นตัวของตัวเอง เฉพาะตนที่พิเศษสุด
(คลิกอ่านต่อ)


ความเคารพ (แกะคลาส 15/4/23)
การทำให้มูร์ลีมีพลังนั้นอยู่บนฐานของการรู้ค่าความสุขที่แท้จริง โดยไม่มองหาความสุขธรรมดา เมื่อเต็มไปด้วยพลังเท่านั้นจึงสามารถจบสิ้นอดีตของความทุกข์ที่สะสมไว้ในจิตวิญญาณ และเราก็สามารถจัดการกับอนาคตของเราได้เช่นกัน ดังนั้นความสุขที่แท้จริงที่บาบาพูดถึงจึงมาจากประสบการณ์ที่เราได้รับในปัจจุบันเท่านั้น
-หากเกิดจากอดีต หรืออนาคตที่เราเฝ้าเพ้อ หรืออดีตที่เรายังถวิลหา ความรุ่งเรืองที่ติดยึด ก็จะกลายเป็นสภาวะของการพึ่งพิงบางสิ่งจากภายนอก
ตอนนี้เป็นเวลาของตาที่สามเปิด… เรารู้จักตนเองอย่างชัดเจน อย่าให้ติดอยู่กับสถานการณ์ในอดีต หรือการคาดหวังในอนาคตใดๆ เพราะตาที่สามคือตาแห่งปัญญาที่จะทำให้ทุกสิ่งเกิดขึ้นได้ เราจะได้มาซึ่งทุกสิ่ง... ทั้งหัวใจ ความมั่งคั่ง และความสุข
สิ่งสำคัญที่สุด คือความสอดคล้องกลมกลืน เป็นสิ่งที่บาบาใช้คำว่า Unity
ถ้าลูกไม่อยู่ด้วยกันอย่างดี...ลูกจะพิสูจน์สัจจะไม่ได้ เพราะสัจจะทำให้เราไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนหรือสำนึกที่เป็นร่างมาขวางทาง หรือความหลงทนงตนเข้ามาแทรกแซง วิธีการเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้คือ ความสุขที่มาพร้อมกับพลัง.. เป็นความสุขของปัจจุบัน ที่ตาที่สามกำลังใช้และมองเห็น เป็นตาของปัญญา..ที่มองและแยกแยะได้
(คลิกอ่านต่อ)


พลังใจ (แกะคลาส 15/4/23)
การดูดซับทุกสิ่งด้วยการเชื่อมโยงกับพระเจ้า ย่อมเกิดพลังใจ (Will Power) ไม่เช่นนั้น ถ้าสติปัญญาไม่ได้เชื่อมโยงกับพระเจ้าก็ไม่สามารถมี Will Power ได้ ก็กลายเป็นความดื้อดึง ความมุทะลุดุดัน หรือความหลงทะนงมากกว่า
แต่ถ้าเป็น Will Power จะเป็นพลังที่ทำให้เรา... ตีราคาชีวิตใหม่ของตนเอง ที่ไม่เหมือนเดิม เป็นการตีค่าชีวิตของเราที่เปลี่ยนไป
-เป็นเรื่องราวของแรงจูงใจที่เปลี่ยนแปลง เป็นการเริ่มที่จะมีทุกย่างก้าวของเรา ในทิศทางที่ถูกต้องแม่นยำ ที่อยู่บนฐานของความบริสุทธิ์
-เป็นเรื่องราวที่เราตัดขาดกับ...กับดักทั้งหลาย ที่กระโดดเข้าไปหาสิ่งนั้น สิ่งนี้
เราสามารถที่จะเป็นอิสระได้จริงๆ นี่คือสิ่งที่เรียกว่า Will Power โดยไม่ติดกับกับอะไรกับนิยามเก่าๆ ความคิดที่ติดยึดในอดีต กับแม้กระทั่งความผิดพลาดที่เกิดขึ้น แน่นอนเพราะเราไม่รู้ เรายอมรับและก้าวหน้าต่อไป
ความกล้าหาญ เสียงสำนึก เสียงมโนธรรมของเรา จะต้องปลุกเรียก...เราให้ตื่น ให้ชัดเจนขึ้น พละกำลังจะเพิ่มพูนขึ้นมากมาย เราสามารถแยกแยะสัจจะออกจากสิ่งหลอกลวงทั้งปวงได้
(คลิกอ่านต่อ)


ความเมตตาและซื่อตรง (แกะคลาส 20/4/23)
ความเมตตา คือการทำเราได้เห็นว่า เราต้องเป็นนักเรียนที่ดีที่สุด เพราะบาบามาทำให้ทุกคนได้รับการศึกษาเล่าเรียน แต่ขึ้นอยู่กับใครจะศึกษาเท่าไหร่และนำไปปฏิบัติอย่างไร
นี่คือข้อบัญญัติสูงสุด ที่ทำให้มนุษย์หลุดพ้น ด้วยความเข้าใจ ด้วยสติปัญญาของตน ที่ต้องอยู่อย่าง "ละวาง" ให้ได้ เพราะถ้าเรายังผูกพันยึดมั่น สติปัญญาจะไม่ทำงาน และมองเห็นสัจจะไม่ชัดเจน
การละวาง คือการมองตนเองและผู้อื่นด้วยการมีช่องว่างระหว่างเราและเขา
เราต้องให้ความเมตตาตนเองและผู้อื่น เพื่อเติบโตในทิศทางที่ทำให้เขารู้สึกว่า เขาต้องเมตตาตนเอง เพราะความเมตตากรุณานี้ เป็นไปเพื่อทำให้เกิดความเสมอภาค แบบประชาธิปไตยจริงๆ
เพราะบาบาไม่เลือกที่รักมักที่ชังว่า
-บาบาให้ทั้งโลก
-ไม่ได้ให้เฉพาะที่ เฉพาะแห่ง
-ใครจะเอาความรู้ไปทำอะไร
นี่คือมหาวิทยาลัยทางจิตของโลกที่ทำให้เห็นว่า...เราต้องเมตตาตนเองก่อน... และต้องใช้ความเพียรพยายามจนถึงที่สุด ที่จะกลับมาสมบูรณ์พร้อม...ตามเป้าหมายของเรา ให้มากที่สุด
(คลิกอ่านต่อ)

© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.