ขลุ่ยวิเศษ (เสริมสร้างคุณธรรม)


7 เม.ย ซื่อตรง (นิ)
The Father wishes to make His children equal to Himself. In this way Baba says Sweet children, check: Do I always have pure thoughts? I don't have any sinful thoughts, do I? (SM. 26/4/23)
พ่อปรารถนาที่จะทำให้ลูกๆทัดเทียมกับตัวท่านเอง เช่นนี้ที่บาบาพูดว่า "ลูกๆที่แสนหวาน จงตรวจสอบว่าฉันมีความคิดที่บริสุทธิ์เสมอหรือไม่ ฉันไม่มีความคิดที่เป็นบาปใช่หรือไม่

การไตร่ตรอง
ซื่อตรงต่อความคิดที่บริสุทธิ์และแล้วคำพูดและการกระทำย่อมแสดงออกมาจากทัศนคติที่เป็นบวก ซึ่งปรากฏให้เห็นได้จากประกายบริสุทธิ์ในสายตา รอยยิ้มของความบริสุทธิ์บนริมฝีปาก บุคลิกภาพที่สูงส่ง เช่นนี้ทำให้ผู้อี่นสัมผัสความปรารถนาดีภายใน ขณะที่ตนเองมุ่งสู่เป้าหมายในการกลับมาทัดเทียมพ่อ ทำตามพ่อบราห์มา ผู้มีความถ่อมตน ความรัก เมตตา ใจกว้าง ให้อภัย และทุกคุณธรรม

8 เม.ย ซื่อตรง (แดง)
No matter what the circumstances are, you definitely have to fulfill the promise you made to the Father. It is essential to take this precaution. After belonging to the Father, do not become a Kichak (one with impure vision) and perform wrong actions. Do not follow the dictates of your own mind or of others. Do not dishonor the Brahmin clan. Remember shrimat at every step.(SM. 8/4/23)
ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดขึ้นก็ตาม ลูกต้องทำตามสัญญาที่ลูกได้ทำไว้กับพ่อ เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องระมัดระวังที่หลังจากเป็นของพ่อแล้ว อย่ากลายป็นคิชัค ผู้มีสายตาที่ไม่บริสุทธิ์และทำกรรมที่ผิด อย่าได้ทำตามการกำหนดของจิตใจตนเองหรือของผู้อื่น อย่ากลายเป็นผู้ประณามชื่อเสียงของวงศ์สกุล จดจำศรีมัทในทุกย่างก้าว

การไตร่ตรอง
หลังจากที่ฉันเป็นของพ่อแล้ว ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดขึ้นก็ตาม ฉันต้องทำตามสัญญาที่ทำไว้ ซึ่งเป็นสิ่งชี้บอกว่าฉันเป็นคนซื่อตรง เพราะความซื่อตรงเป็นการแสดงออกของความซื่อสัตย์ ทำให้ความคิด พฤติกรรมและการกระทำตรงกัน ไม่แตกต่างระหว่างภายในและภายนอก สมองและหัวใจเชื่อมโยงกันด้วยการมีความรักในสัจจะ มีความสัมพันธ์ในครอบครัว ที่ไม่ขึ้นอยู่กับร่างกายและโลกภายนอก ฉันอาศัยอยู่ในร่างกายเพียงเพื่อทำงานรับใช้เท่านั้น โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของพันธะของกรรม มีความรู้สึกที่บริสุทธิ์เสมอ ไม่มีแรงจูงใจอื่นใดนอกเหนือจากความรักที่ละวางเช่นดอกบัว สามารถเข้าถึงหัวใจของเทวดานางฟ้าได้ในที่สุด
© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.