เรื่องราวของความเป็นอมตะ

วันที่ 2 กันยายน 2565

โอมชานติ พี่น้องครอบครัวทางจิตที่รักเคารพยิ่ง
เราขอต้อนรับเดือนกันยายนด้วยสัญญาณที่ละเอียดอ่อนจากมธุบันในหัวข้อ ‘กฎเกณฑ์การใช้ชีวิตสูงสุด’ Didi Mohini ให้ความสำคัญเพิ่มเติมในรายการ Avyakti Parivar จากนิวยอร์ก จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการเสริมสร้างคุณธรรมประจำตัวของผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละหัวข้อ

กรุณาติดตามเรื่องราว
ของความเป็นอมตะ
จากต้นแบบภาษาอังกฤษ
วันที่ 19 พ.ค. 2012
Didi Mohini เชิญชวนเรา
ให้กลับคืนสู่อำนาจ
ในการปกครองตนเองในหัวข้อ
'Hold the hand of Shrimat'
ยึดมั่นในศรีมัท-หนทางสูงสุด

พร้อมกันนี้ ได้ส่งหนังสือเสียงจาก ‘เรื่องราวของการเป็นอมตะ’ (หน้า 94 ถึงหน้า 98) ที่แบ่งปันในชั้นเรียนวันพฤหัสนี้มา ด้วยการรู้ค่าคำสอนของบาบาที่ทำให้ทุกย่างก้าวของเราถูกต้องแม่นยำตามศรีมัท คลิกฟังเสียง (วันพฤหัสที่ 1 ก.ย.) คลิกฟังเสียง (วันเสาร์ที่ 3 ก.ย.)

สุดท้ายขอส่งจดหมาย Dadi Rattan Mohini จากมธุบัน (file เสียงพี่ภา) มาชี้ให้เห็นเส้นทางในการฉลองวันสันติภาพสากล 21 กันยายน นี้ร่วมกันนะคะ คลิกฟังเสียง

ในการจดจำระลึกถึงพ่อสูงสุด
มหาสมุทรแห่งความสงบ
พี่หล้า

ต้นฉบับภาษาอังกฤษ


“Shrimat” (ศรีมัท)

Godly directions are spiritual notes that create music in your life
หนทางที่พระเจ้ากำหนดคือโน้ตทางจิตที่สร้างดนตรีชีวิต


ศรีมัทจากพ่อทางจิตเป็นไปเพื่อลูกทางจิต การทำตามศรีมัท หมายถึงการนำพลังทางจิตมาสู่ทุกการกระทำ การทำตามคือการ เห็นหนทางที่ชัดเจนและชี้หนทางนั้นให้แก่ผู้อื่นได้ พ่อคือผู้ประทานความสุขและขจัดความทุกข์ ท่านชี้หนทางไปสู่ความสุข

ขณะที่ลูกเดินทางอยู่ในหนทางทางจิตนี้ จงมีสำนึกรู้อยู่เสมอว่าลูกได้รับการค้ำจุนจากมือของศรีมัทและความร่วมมือของความเป็นมิตรกับท่าน มือนี้และความเป็นมิตรจะต้องไม่หลุดออกไปจากชีวิตของลูก มือนี้สามารถหลุดไปได้เมื่อลูกอ่อนแอเท่านั้น แม้ความอ่อนแอหนึ่งประการสามารถกลายเป็นอุปสรรค เช่นที่พ่อสัญญากับลูกไว้ “พ่อจะอยู่กับลูกเมื่อไรก็ตามที่ลูกจดจำพ่อ” ในทำนองเดียวกัน มายาในรูปของอุปสรรคปรากฏออกมาเมื่อใดก็ตามที่มีความอ่อนแอ เมื่อลูกกล้าหาญและจดจำพระเจ้า ลูกจะได้รับการช่วยเหลือในทุกย่างก้าว

เพราะความรัก ในทุกขณะในสถานการณ์ใดก็ตามเวลานี้พ่อเป็นผู้นำทางลูก บาบาบอกลูกให้ทำสิ่งต่างๆ และในฐานะผู้สังเกตการณ์พ่อเฝ้ามองว่าลูกทำอะไร พ่อให้ศรีมัทดังนั้นลูกควรเข้าใจอย่างแท้จริงว่าด้วยศรีมัท ทั้งโลกรวมทั้งวัตถุธาตุกลับมาสูงส่ง

การสะสมการกระทำที่ผิดในดวงวิญญาณส่งผลให้ลูกมีประสบการณ์ที่ยากลำบากมากมาย ลูกๆได้รับความทุกข์จากการกระทำที่ผิดและกิจกรรมของลูกเอง ไม่ใช่ว่า ความทุกข์นั้นมีพ่อเป็นเหตุ พ่อไม่มีวันให้ความทุกข์แก่ลูก พ่อไม่สามารถให้ความทุกข์ พ่อคือผู้ประทานความสุขสม่ำเสมอ

เวลานี้พ่อคือผู้ให้ความสุขแก่ลูกอย่างมาก พ่อพูด ‘จงทำตามศรีมัท’ ในหนทางของความรู้ กฎหรือ การกำหนดเข้มงวดมาก พ่ออธิบายกฎให้แก่ลูก และพ่อขอให้ลูกระมัดระวัง อย่างไรก็ตาม การทำตามทิศทางที่พ่อกำหนดนำความสุขมาให้เท่านั้น ไม่ใช่การบีบบังคับ
(คลิกอ่านต่อ)


โอม ชานติ


© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.