สัญญาณที่ละเอียดอ่อน กันยายน 2022
กลายเป็นมนุษย์ที่สูงที่สุด(มารยาด้าปุรโชตัม)ผู้ทำตามกฎเกณฑ์การใช้ชีวิตสูงสุด (มารยาด้า) และมีประสบการณ์สภาพที่สูงสุด

เริ่มด้วยการรับฟังจดหมายจาก Dadi Rattan mohini คลิกฟังเสียง
คลิกดูต้นฉบับภาษาอังกฤษ
 1. ยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลมากที่สุดนี้คือ
 2. สมญาของลูกคือ "มารยาด้า ปุรโชตัม"
 3. ตระหนักรู้ว่าเป็นงานของบัพดาดาเสมอและตระหนักรู้ว่าลูกเป็นเครื่องมือกับบัพดาดา
 4. ลูกเป็นบราห์มากุมาร แต่ขณะที่รู้ถึงกฎเกณฑ์การใช้ชีวิตของสกุลบราห์มิน
 5. เวลานี้เพื่อที่จะกลายเป็นมารยาด้า ปุรโชตัมใน 1 วินาที
 6. ลูกๆผู้เป็นที่รักเป็นพิเศษได้ชื่อว่าเป็นนายผู้ทรงอำนาจ
 7. มีคุณประโยชน์ในระเบียบวินัยของยุคบรรจบพบกัน
 8. ทุกคำพูดของดวงวิญญาณผู้ที่เป็นมารยาด้า ปุรโชตัมเป็นเช่นที่ว่าทุกคนคือ
 9. ลูกๆเป็นผู้สร้างกฎ ผู้ที่สร้างกฎเกณฑ์การใช้ชีวิตและระเบียบวินัยต่างๆ
 10. เมื่อสิ่งใดให้ความรู้สึกเหมือนงานที่หนักและแล้วจงตรวจสอบว่า
 11. ลูกได้รับอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายแล้ว
 12. มารยาด้า ปุรโชตัม คือผู้ที่รักษาตนเองให้ปลอดภัยจากความผูกพันยึดมั่น
 13. บัพดาดาได้ให้ขอบเขตของกฎเกณฑ์การใช้ชีวิตสำหรับชีวิตบราห์มิน
 14. วิธีที่ง่ายดายมากที่จะกลายเป็นผู้มีชัยชนะมายาคือการอยู่กับพ่อเสมอ
 15. การพูดถึงข้อบกพร่องของผู้อื่นหมายถึงการตกอยู่ภายใต้อิทธิพล
 16. ลูกบางคนหยุดนิ่งขณะเคลื่อนที่ไปและเหตุผลที่พวกเขาหยุดนิ่ง
 17. กฎเกณฑ์การใช้ชีวิตของยุคบรรจบพบกันทำให้ลูกเป็นผู้ที่สูงที่สุด
 18. เส้นของกฎเกณฑ์การใช้ชีวิตสำหรับสำนึกรู้ของลูกคือ
 19. ความเจ็บป่วยใดมาจากอาหารที่ไม่ดีหรือความอ่อนแอบางอย่าง
 20. วิธีที่ง่ายดายที่สุดที่จะรักษาตัวลูกเองจากดวงวิญญาณมนุษย์ทาโมกุนี
 21. ผู้ที่พึ่งพิงร้องขอบางสิ่งเสมอ ในขณะที่ผู้มีสิทธิ์เป็นตัวของความสำเร็จเสมอ
 22. เมื่อเวลาผ่านไป การสะสมของความสะดวกสบายทางวัตถุก็เพิ่มขึ้น
 23. อย่าให้ความสุขแก่ใครในขณะที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์การใช้ชีวิต
 24. กฎเกณฑ์การใช้ชีวิตใดก็ตามได้ถูกสร้างขึ้นสำหรับสำนึกรู้
 25. ในขณะที่ให้ความสุขแก่ผู้อื่น ให้ใส่ใจว่าลูกไม่ได้ทำสิ่งนี้ในขณะที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์การใช้ชีวิตใด
 26. สิ่งอำนวยความสะดวกและวัตถุธาตุธรรมชาติที่ให้การทำลายล้าง
 27. เมื่อยุคเปลี่ยนไป ลูกเข้ามาสู่โลกแห่งความสุข จากโลกแห่งความทุกข์
 28. ยุคบรรจบพบกันเป็นยุคที่เป็นสิริมงคลมากที่สุด
 29. กล่าวกันว่า บราห์มินสูงส่งมากที่สุด การเป็นผู้สูงส่งที่สุดหมายถึง
 30. หน้าที่ของดวงวิญญาณที่สูงที่สุดคือสูงส่งมากที่สุดเช่นกัน
30 วันในเดือนกันยายนนี้ มีค่าสำหรับเราแต่ละคน ในการผลัดกันใช้แต่ละวัน เพื่อแบ่งปันประเด็นของสัญญาณที่ละเอียดอ่อนนี้ และประเด็นจากมูร์ลีในสามช่วงเวลา (4.30น. - หลังมูร์ลี - โยคะเย็น 18.45น.) เพื่อพัฒนาคุณธรรมประจำตัว ...ตามวันที่มีรายชื่อและคุณธรรมของเดือนกันยายน ซึ่งบางท่านได้ขยายความในหมวดขลุ่ยวิเศษคุณธรรมเดือน กันยายน 2022
 1. Sr.La สร้างสรรค์
 2. ต่าย กรุณา
 3. เหมียว มองโลกในแง่ดี
 4. ภา ยืดหยุ่น
 5. ศรี เยือกเย็น
 6. นิ บริสุทธิ์ใจ
 7. เจเจ มีศักดิ์ศรี
 8. แดง รับผิดชอบ
 9. ป้าแมว ยกย่อง
 10. อุดม อารมณ์ขัน
 11. หญิง สร้างสรรค์
 12. นันท์ สดชื่นแจ่มใส
 13. ชิ้ง นิ่มนวล
 14. ปุ้ม มุ่งมั่น
 15. ต่าย กรุณา
 16. ไก่ รัก
 17. ปุ๋ย ไม่ซับซ้อน
 18. ธร เป็นอิสระ
 19. นิ บริสุทธิ์ใจ
 20. Sr.La สร้างสรรค์
 21. แจ๊ค ไม่ซับซ้อน
 22. ภา ยืดหยุ่น
 23. แดง รับผิดชอบ
 24. เก๋ อารมณ์ขัน
 25. หญิง สร้างสรรค์
 26. อึ่ง ซื่อสัตย์
 27. ป้อม พอใจ
 28. กฤษณะ กล้าหาญ
 29. สมหมาย ความงาม
 30. เมษ เป็นอิสระ
สรุปความรู้สึกสั้นๆในโยคะ
ทุกวันในช่วงสมาธิเย็น หนึ่งชั่วโมง(6.30-7.30) ผู้ที่รับผิดชอบของแต่ละวัน จะสรุปความรู้สึกสั้นๆในโยคะ จากประเด็นของสัญญาณที่ละเอียดอ่อน ตั้งแต่อมฤตเวลา และประเด็นมูร์ลีประจำวัน เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคุณธรรมประจำตัว พี่หล้าจึงใช้คุณธรรม ‘สร้างสรรค์’ มาสนทนาจากใจถึงใจกับบาบา ตอน 18.45 น. ของวันที่ 20,21 ก.ย.

La-6.30 (20 Sept, 22)
บาบา ขอให้ลูกปรับเปลี่ยนชีวิตของตนเองให้กลับคืนสู่ความบริสุทธิ์สมบูรณ์ ด้วยการจดจำพ่อจากหัวใจที่ซื่อสัตย์ ขณะที่คิดว่า ทุกชีวิตคือดวงวิญญาณ พี่น้องชายเหมือนกัน ไม่มีความเป็นศัตรูใดๆหลงเหลือ ในที่สุดก็จะอยู่อย่างเบาสบายจากพันธะที่ไร้ประโยชน์ ขอบคุณบาบาที่ตีกรอบล้อมรอบลูกๆให้อยู่อย่างปลอดภัย จากผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ บรรยากาศและวัตถุธาตุที่ไม่บริสุทธิ์ กลายเป็นพลังสร้างสรรค์ชีวิตใหม่ ในโลกเก่า อย่างเบาสบาย ง่ายดาย

La-6.30 (21 Sept, 22)
ขอบคุณบาบาที่ชี้ให้เราเห็นอุปสรรคในไฟบูชายัญของความรู้ของรูดร้า อันเกิดจากความหลงทะนงตน จนประสบเคราะห์ร้ายในชีวิตจากการคบมิตรที่ไม่ดี และออกนอกกรอบขอบเขตที่ปลอดภัยของกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยกลายเป็นขอทาน คอยร้องขอและพึ่งพิง แทนที่จะมีสิทธิ์ในความสำเร็จ ด้วยความถ่อมตน รู้ค่าทุกคนและทุกสิ่ง ที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์จรรโลงโลกได้อย่างแท้จริง


© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.