การฟื้นฟูชีวิตแห่งโลก

2-4 ก.ย.65

ยินดีต้อนรับสู่รายการ
ฟื้นฟูชีวิต
Global Co-operation
House (GCH)- London
(คลิกอ่าน)

การสะท้อนความคิด
ที่ ศูนย์ฟื้นฟูชีวิตแห่งโลก
Global Retreat Centre
(GRC) - Oxford
(คลิกอ่าน)

บัตตีที่เวอร์ทิงไลท์เฮาซ์
(ทางใต้ของลอนดอน)
Worthing Lighthouse
South London)
(คลิกอ่าน)

การสะท้อนความคิด &
บัตตี ที่ เซมินารีเฮาส์,
โมรินเกน, เยอรมนี
Seminar house,
Morigen, Germany
(คลิกอ่าน)


พรสําหรับรายการการฟื้นฟูชีวิต
  1. คุณเป็นเทวดานางฟ้าที่มองเห็นเกินขอบเขตและข้อจํากัดไปถึงโชคชะตาร่วมกันของโลกนี้
  2. เมื่อไม่มีความหวัง ท่านนําพลังแห่งความเมตตา แสงสว่างแห่งความเข้าใจ และวิสัยทัศน์ของโลกที่ดีกว่ามาให้
  3. คุณเยือกเย็นในแก่นแท้ที่ทําให้คุณสามารถรับใช้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งความสงบสําหรับผู้อื่นได้
  4. ด้วยการปกครองโลกภายในของคุณด้วยความอ่อนโยนและความชัดเจนคุณสร้างโลกภายนอกที่ซึ่งมีการปกครองด้วยศักดิ์ศรี
  5. ท่านเป็นประภาคารแห่งความหวัง ด้วยความเชื่อที่ไม่สั่นคลอนอย่างลึกซึ้งของท่านว่ามีประโยชน์ในทุกช่วงเวลา
  6. ความสามารถของคุณที่จะอยู่เหนือภาวะซับซ้อนทั้งหมดและเหนือความสงสัยทั้งหมดเติมพลังของคุณที่จะทําให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้
  7. คุณรักษาหัวใจของคุณให้สว่างและสะอาดโดยมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ยกระดับ แก้ไข และให้อํานาจ
  8. คุณเป็นจิตวิญญาณที่สูงศักดิ์ที่สามารถสร้างวัฒนธรรมแห่งความเคารพเพียงผ่านพลังของความรู้สึกและทัศนคติที่บริสุทธิ์
  9. หัวใจของคุณเต็มไปด้วยความรักต่อมนุษยชาติทําให้คุณเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสําหรับงานของพระเจ้า

ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 ของรายการฟื้นฟูชีวิตแห่งโลก ภายใต้หัวข้อประจำวัน : ผู้ปกป้อง ในภาพ Sr. La (ผู้ประสานงานบราห์มา กุมารี ประเทศไทย) ได้มอบช่อดอกกล้วยไม้สดหลากสีสวยงาม เพื่อต้อนรับ Sr.Rajni (ผู้ประสานงานบราห์มา กุมารี ประเทศญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์) ก่อนให้มุร์ลี และ class เวลา 5:30-7:00 น.ทางออนไลน์

© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.