กันยายน 2565


  1. Avyakt Signal - สัญญาณที่ละเอียดอ่อน 'กฏเกณฑ์ระเบียบวินัยที่สูงส่ง'
  2. Avyakti Parivar - รายการสดจากนิวยอร์ก ทุกวัน
  3. The Story of Immortality - เรื่องราวของความเป็นอมตะ (ศรีมัท)
  4. Global Silence Retreat - การฟื้นฟูชีวิตแห่งโลก
  5. The Chiva Sanctuary Khao Yai ชีวาแซง เขาใหญ่
  6. Global Bhatti บัตตีโลก
  7. Magic Flute - ขลุ่ยวิเศษ (เสริมสร้างคุณธรรม)
  8. Q/A-Dr.Nirmala - ถาม/ตอบ-ดร.เนอร์มาละ
  9. Golden Drops - หยดทองคำ
  10. Special Activities - กิจกรรมพิเศษ

© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.